Pagina's

vrijdag 1 april 2011

Koning Leopold I sprak in 1857 met verontwaardiging de Nationale Vertegenwoordigers toe

Laatste update: 03-01-2014

Een politieke les van vroeger


Koning Leopold I (1790-1865), was koning van België van 1830 tot 1865.
Koning Leopold I (1790-1865)
Was koning van België van
1830 tot 1865
Naar een schilderij van
F.W. Winterhalter (1843) 
Het was in 1857, toen het liberalisme, het vreedzame en grondwettelijke België met de kanker van het oproer besmet was.Koning Leopold I, die toen onze eerste koning was in de volle zin het  woord, keek Walthère Frère-Orban (1812-1896) strak in de ogen en van welke meester Jules Anspach (1829-1879), als een geslagen schoothond het hoofd boog.

Walthère Frère-Orban 1812-1896
Walthère Frère-Orban
1812-1896
Koning Leopold I, was ten volle verontwaardigd over de schandelijke oproeren in zijn grondwettelijk land en kwam onmiddellijk van Laken naar Brussel afgezakt.


Theodore Juste (1818-1888), schrijft in zijn geschiedenis (Leopold I et Leopold II), dat: "...al juichte het volk hem toe, de oude koning zijn misnoegen niet verborg. Hij was vergramd, vernederd, de goede faam van België zo in gevaar gebracht te zien".

Théodore Juste 1818-1888
Theodore Juste 1818-1888

De koning nam het woord in de ministerraad en eiste, dat de orde onmiddellijk zou hersteld worden, al zou men zijn toevlucht moeten nemen in de staat van beleg. Koning Leopold I, zei destijds het volgende:

"Ik zal mijn paard bestijgen, als het zo moet zijn, om de nationale vertegenwoordiging (de Kamers) te beschermen. Ik zal de meerderheid (des lands) niet laten beledigen! Dat is het woord van het parlementaire bestuur, zo zette hij met nog meer kracht zijn pleidooi verder. U begrijpt dit, Mijne Heren, dat men vandaag, op 28 mei 1857, het parlementaire regime gesloten heeft en, dat men de grondwet heeft geschonden. Ik heb mijn eed sedert zesentwintig jaar gehouden; vandaag heeft men mij van die eed ontslagen. Dat men dit niet vergete"! 
Eedaflegging van Koning Leopold I op 17 juli 1831.
Eedaflegging van Koning
Leopold I op 17 juli 1831

Zijn stem, gebaar, oogopslag, schreef de geschiedschrijver, toonde een diepe verontwaardiging aan. Zo dacht, ja zo sprak Leopold I, over de liberale oproeren en men was ervan overtuigd, dat ook Leopold II de woorden van zijn vader zou gedenken!


Koning Leopold II 1835-1909, was de 2e koning van België van 1865-1909
Koning Leopold II (1835-1909)
Was koning van België van
1865 tot 1909
Naar een schilderij van
F.W. Winterhalter (1843)
Nog een gelijkenis

Onze koning moet als liberaal besturen, spraken en schreven de liberalen. Dan zal hij een groot man zijn!

In 1789, spraken de liberalen ook op dergelijke wijze tot Lodewijk XVI (1754-1793), de koning van Frankrijk. Bij elke toegevendheid van zijn kant, werd hij hemelhoog geheven. In 1795 sloegen zij hem het hoofd af.

Liberaal zijn, was destijds bij ons, oorlog voeren tegen de katholieke kerk, meewerken om het katholieke geloof te vernietigen. Koning Leopold I, heeft ooit verklaard, dat als het Belgenland ophoudt van katholiek te zijn, het ook zal ophouden van een land uit te maken.


Bronnen:
Gazette van Brugge, maandag 15 en 22 september 1884-© Sabam
Noël De Mey
Le Soir Illustré, 19 juli 1951
Foto Koning Leopold I en Leopold II, Koninklijke verzameling, foto Speltdoorn-©Ludition Gent

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.Geen opmerkingen:

Een reactie posten