Pagina's

vrijdag 1 november 2013

Ursula Lopez 1537-1580Ursula Lopez 1537-1580
Ursulae Lopes M.P.C. AET XVIII
op 18-jarige leeftijd
Deze medaille werd in 1555 te Antwerpen
gegoten door de beeldsnijder en geelgieter
Hans Simoens*
Misschien werd deze medaille gemaakt ter
gelegenheid van haar huwelijk
Ursula Lopez, werd in 1537 geboren. Haar vader Martinez Lopez, die een tweede maal in het huwelijk was getreden in 1533 met Barbara Berwouts, was reeds actief als Spaanse koopman in 1520 te Antwerpen. Bovendien was hij verwant met Pedro Lopez, die de stichter was der kapel van O.L.V. van Zeven Weeën bij de O.L.V. Broeders (Meir).

Martinus zelf was eens schatrijk man. Hij was woonachtig in de Hoogstraat tussen de H. Geeststraat en de Sint-Janspoort. Waar men nu het Plantijn Museum heeft, was het destijds zijn hof. Daar speelde Ursula als kind.

De vader van Ursula, Martinus overleed vermoedelijk in 1553. Kanunnik Baerth. Tourlan, die als voogd van zijn kinderen werd aangesteld kon niet beletten, dat de hem toevertrouwde jeugd met de tijdgeest meeging. De zoon van Martinus, werd een rechtsgeleerde in de nieuwe politiek. Ursula, trad kort na het overlijden van haar vader in het huwelijk met de Spaanse Marco Perez, die van Joodse afkomst was en waarvan zijn vader zich sinds 1541 te Antwerpen had gevestigd.

Marco Perez, die de ijverige specerijenkoning werd, spendeert zijn fortuin richting calvinisme. Het was dan ook niet onwaarschijnlijk, dat hij tot de Maranen, de half-bekeerde simulerende Joden behoorde. Hij verenigt zich met hen in de calvinistische rangen.

Kort voor de rampzalige beeldenstorm in 1566 nodigden Marco en Ursula pastoor Sebastiaen Baerts uit in hun woning in de Keizerstraat om aan tafel aan te schuiven samen met Jan Rubens en nog andere tijdsgenoten. Het debat dat er destijds werd gevoerd bleek nogal vinnig te verlopen.

Eenmaal bood Marco aan de koning, 3 miljoen gulden, voor de vrijheid van de ketterse geloofsbelijdenissen! Naar aanleiding van gevechten aan de Meirbrug, vertrok Marco in maart 1567. Zijn echtgenote Ursula zou naar alle vermoeden haar intrek genomen hebben bij de prinses van Oranje. Dit was toch het verhaal dat in hoge kringen werd verteld.

Met enige zekerheid mag worden gesteld is, dat Ursula en haar broer Martinus het calvinisme met vinnigheid waren bijgetreden. Onder het bewind van  Alva zocht Ursula vreemde schuiloorden op en kwam pas naar Antwerpen terug toen de calvinisten er terug meester waren in 1579. Zij, verbleef er met haar 12 kinderen en overleed er in 1580.

*Hans Simoens, was een beeldsnijder en geelgieter, die in 1547 in de Sint-Lucasgilde als vrijmeester was aangenomen.

In de Revue de Numismatique, 1925 blz. 51 verwoord V. Tourneur het volgende over deze medaille: "...het is een meesterstuk, dat kan wedijveren met de beste stukken van Leone Leoni, voor zoverre, dat men de medaille voor een Italiaanse genomen heeft en aanzie ze voor het volmaaktste werk van Hans Simoens".

Bronnen:
Zondagvriend 26-06-1932
Oud-Antwerpse Portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten