Pagina's

dinsdag 20 maart 2018

De 105-jarige Jeanne Ampe 1905-2010 van Blankenberge

Jeanne Ampe als 105-jarige, 1905-2010
Jeanne Ampe 1905-2010
Jeanne Ampe, werd als oudste in een wever-en spinnerijgezin van drie kinderen op 22 april 1905 te Tielt geboren. Na de Eerste Wereldoorlog ging zij samen met haar zus naar de kostschool bij "Les dames de l'instruction Chrétienne" in Gent. Achteraf leerde zij er haar toekomstige echtgenoot Jean Lauweryns, die een welbespraakt en veelbelovende dokter was, kennen. Een huwelijk voltrok zich in 1929 en vestigden zij zich in Oostende. Het echtpaar kreeg drie zonen en twee dochters.

Jeanne Ampe gevierd als 105-jarige in het woon-zorgcentrum Polderzicht van Blankenberge
Brugsch Handelsblad
Artikel van 23 april 2010
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak bleven zij in Oostende wonen, maar hun kinderen verbleven bij hun grootouders in Tielt. Meermaals zou zij als slanke dame de Duitsers om de tuin leidden. Zo, nam zij op een morgen  met een speciaal doorlaatpas de trein naar Tielt, om er 's avonds zogezegd zwanger terug te keren. Jeanne kwam eigenlijk terug met een heuse varkenshesp, die onder haar kledij verborgen was. Ditzelfde werd toegepast bij de vissers. Op deze manier kwam er extra's op de tafel.

Na de Tweede Wereldbrand, besliste haar man om zijn praktijk te stoppen en zich te specialiseren in de radiologie. Een nieuwe thuispraktijk werd boven de doopvont gehouden. In 1980 werd Jeanne weduwe en bleef zij zelfstandig verder wonen.

Op 94-jarige leeftijd werd Jeanne tijdens een wandeling aangereden door een auto en werd door haar zoon, die tevens een arts was in het Blankenbergs ziekenhuis ter verzorging opgenomen. Een revalidatie volgde en vanaf die tijd verbleef zij in Polderzicht te Blankenberge. Een andere geschreven bron spreekt van een latere datum.
Bidprentje Jeanne Ampe
In april 2010, vierde Jeanne haar 105de verjaardag in het bijzijn van haar familieleden en een afvaardiging van het stadsbestuur, die haar de gelukwensen van het koningspaar overmaakte. Het gulden boek van de stad werd door Jeanne zelf nog ondertekend. Bovendien was zij er destijds na Christina Van Mosselvelde (1899-2008) de tweede oudste inwoner van Blankenberge.

Jeanne, sliep vredig in op 5 augustus 2010 en behoorde met haar hoge leeftijd tot het zeldzaam kransje semi-honderdjarigen van België. Bronteksten: Brugsch Handelsblad van 11 mei 2007 en 23 april 2010


Informatie over honderdjarigen vanuit gans België is steeds welkom. Mailen kan naar: noel.de.mey@telenet.be

Homepage

Geen opmerkingen: