Pagina's

zondag 1 april 2018

De honderdjarige Juliana Dubois, 1900-2002 van Bulskamp

Juliana Dubois, 1900-2002Juliana Dubois, zag op 16 december 1900 het levenslicht in Ieper. Als jong opgroeiend meisje kende ze voor de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 een zorgeloze schoolse jeugd. De donkere oorlogsjaren zorgde ervoor, dat zij naar Frankrijk uitweek, waar zij er gedurende ruim vier jaar in Parijs zou verblijven. De lokroep, om immers naar haar kattenstad terug te keren, werd alsmaar sterker en keerde in 1920 naar Ieper terug.

Bijschrift toevoegen
Bij haar terugkeer, leerde zij er de smid, Jules Masure kennen, waarmee zij in 1923 in het huwelijk trad. Juliana werd moeder in 1926 van een zoon Aimé.

Daar het klantenbestand van haar man over het algemeen landbouwers waren uit Frankrijk, verhuisden zij in 1928 naar Komen. Door zijn kennis en kunde kreeg Jules het voorstel, om in Frankrijk als verkoopagent van landbouwmachines verder aan de slag te gaan. Doch de Tweede Wereldoorlog maakte daaraan een einde.

Bidprentje Juliana Dubois 1900-2002
Toen Juliana in 1958 weduwe werd, bleef zij in haar woninkje alleen verder wonen in Komen-Waasten. Het was destijds de gewoonte, om zelf in te staan voor het huishouden en al wat er daar bij hoorde.

Pas in 1988, verhuisde zij naar Oostduinkerke, om bij haar zoon in te trekken. Het jaar daarop  werd Juliana ziek en diende opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar herstelde vlug.

Na haar genezing, nam zij haar intrek in het woon-zorgcentrum Sint-Anna van Bulskamp, waar zij als honderdjarige werd gevierd. Juliana, overleed er op 4 januari 2002 te Bulskamp en werd 101 jaar, 2 weken en 5 dagen oud. Brontekst: krantartikel zonder datumreferentie.


Informatie over honderdjarigen vanuit gans België is steeds welkom. Mailen kan naar: noel.de.mey@telenet.be

Geen opmerkingen: