Pagina's

donderdag 15 maart 2018

De honderdjarige Emma Goemaere, 1890-1992 van Beselare

Emma Goemare, 1890-1992 gevierd als honderdjarige
Emma Goemaere
1890-1992
Honderd jaar oud
Emma Goemaere, werd als zevende kind in het molenaarsgezin van Charles en Sylvie Delrue op 29 januari 1890 te Geluwe-wijk "Het Stroomke"-geboren. Als schoolgaand kind, bleek zij een goede leerlinge te zijn. Emma, die op zeer jeugdige leeftijd haar moeder verloor, diende de zorg op zich te nemen van het gezin.
Stroomkemolen van Geluwe. Met wat molen informatie
Artikel van oktober 1981,
oorsprong onbekend

Ook de Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor, dat het gezin Goemaere de vlucht nam richting Wambeke. Pas na de oorlog keerde men terug naar Geluwe en leerde Emma Prosper Talpe (°1891) kennen, die bij een molenaar werkzaam was.

Op 35-jarige leeftijd trad zij in het huwelijk. Het gezin kreeg drie kinderen, twee dochter en een zoon, die later het molenaarsbestaan zou inruilen voor een veevoederbedrijf.
Emma, werd weduwe in 1960 en bleef met haar ongehuwde dochter thuis wonen. Haar andere dochter had in 1957 reeds de ouderlijke woning verlaten om zelf een gezin te stichten.

Emma Goemaere, gevierd als 102-jarige
Artikel uit de weekbode van 1992
Emma, die graag met de kaarten speelde, zou dit verder doen tot in haar 95ste jaar en liet zich eerder tot kampioene uitroepen bij de gepensioneerden. Ziek, werd Emma op haar 99ste jaar en diende opgenomen te worden in het ziekenhuis met een zware bronchitis. Kranig als zij was, kwam Emma er bovenop.

Haar honderdste verjaardag werd in haar gemeente met de nodige luister gevierd. Eerst met een eucharistieviering, waarbij honderd kaarsen de kapel sierden en vervolgens veertien dagen later werd er terug feest gevierd door de Beselaarse Bond van de Gepensioneerden.
Emma, die 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen had, overleed er te Beselare op 2 maart 1992.
Bidprentje, Emma Goemaere

Volgens de geschreven bron, zou zij de allereerste honderdjarige van de heksenparochie geweest zijn. Doch als met de uitgave raadpleegt der "Westvlaamse Eeuwelingen 1189-1948", bemerkt men, dat er daar reeds sprake is van nog twee andere eeuwelingen met name: Igantius Vannoote (1614-1722?) en van zijn echtgenote Catherina Cruyssaert (1618-1722?).


Informatie over honderdjarigen vanuit gans België is steeds welkom. Mailen kan naar:noel.de.mey@telenet.be

Homepage

Geen opmerkingen: