Pagina's

maandag 21 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Julien Speybrouck 1895-1996

Oud-strijder en vuurkruiser Julien Speybrouck 1895-1996
Oud-strijder en vuurkruiser
Julien Speybrouck 1895-1996
Legerarchief Evere
Julien Speybrouck, werd als zoon van Henricus en Flavie Eudoxie Serruys op 6 augustus 1895 te Dadizele geboren. Op 25 juni 1915 wordt hij ingelijfd en drie dagen daarna naar het front gestuurd, waar hij achtereenvolgens deel zou uitmaken van de 13e en 19e linieregiment. Julien streed er tot 11 november 1918 en bleef er vervolgens nog tot 31 januari 1919. Op 4 september 1919 werd Julien gedemobiliseerd.

Guldenboek der Vuurkaart
Hij, was vuurkaarthouder, zat gedurende 38 maanden aan het front, had 5 frontstrepen, was er nog 4 maanden actief achter de linies en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:


Oorlogskruis met Palm
Bidprentje, Julien Speybrouck
Bidprentje, Julien Speybrouck
Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Vuurkruis
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden

Julien, die weduwnaar was van Camilia Bosseloo, overleed er te Zaventem op 9 januari 1996 en werd 100 jaar, 5 maanden en 3 dagen oud.

Bronnen:
Militair archief Evere
Bidprentje, verzameling Leondyme
Guldenboek der Vuurkaart, 1935-1936, pagina 328

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zaterdag 19 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Dirk (Désiré) Speelmans 1898-1999


Oud-strijder en grootoorlogsinvalide Dirk Speelmans 1898-1999
Oud-strijder en
groot oorlogsinvalide
Dirk Speelmans 1898-1999
Dirk (Désiré) Speelmans, werd op 30 januari 1898 te Borgerhout geboren. Op 20 september 1916 werd hij voor onderricht naar het instructiecentrum (C.I.4) van Auvours gebracht. Na zijn opleiding werd hij bij de getalsterkte van het 3de Linieregiment op 2 februari 1917 toegevoegd en naar het front gestuurd.

Als 19-jarig frontsoldaat kreeg Dirk een speciale vermelding, door zijn moedig optreden en oplettendheid. Nadat hij amper vijf maanden aan het front gestreden had, zorgden gevechten te Steenstraete (Redan Sud) ervoor, dat hij ernstig gekwetst werd.

Dirk, diende op 2 juni 1917 gehospitaliseerd te worden te Hoogstade en vervolgens te Calais. Zijn opgelopen verwondingen zouden uiteindelijk leiden tot een hoge invaliditeitsgraad. Pas op 27 februari 1918 kon Dirk het hospitaal "Les Cédres" van Cap Ferrat verlaten. Op 1 januari 1919 volgde zijn demobilisatie.

Hoewel Dirk gedurende 22 maanden aan het front en nog eens 4 maanden achter de linies gestreden had, heb ik niet direct kunnen achterhalen hoeveel frontstrepen hij bekomen had. Vervolgens werd hij met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Bidprentje, Dirk Speelmans 1898-1999
Bidprentje, Dirk Speelmans 1898-1999
Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Oorlogskruis met Palm
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Palm
Militaire medaille 2de klasse
Chevalier de la Légion d'Honneur de France

Oud-strijder Dirk Speelmans, die groot oorlogsinvalide en weduwnaar was van Clara Goovaerts, overleed te Brasschaat op 25 oktober 1999. Hij, werd 101 jaar, 8 maanden, 3 weken en 4 dagen oud.

Bronnen:
Militair archief Evere
Bidprentje, verzameling Leondyme

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Honderdjarige Frans Smets 1872-1972, politiek gevangene W.O. I

Bidprentje Frans Smets 1872-1972 Politiek gevangene  1914-1918
Bidprentje Frans Smets 1872-1972
Politiek gevangene
1914-1918
Frans Smets, werd op 20 december 1872 te Dessel geboren. Hij, was weduwnaar van Catharina Verstraelen.

Frans, die politiek gevangene was tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918, overleed er op 31 december 1972. Hij, werd 100 jaar, 1 week en 4 dagen oud.

Bron:
Bidprentje, Leondyme

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

dinsdag 15 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Jan Philippe Smeets 1888-1989

Oud-strijder en vuurkruiser Jan Philippe Smeets op honderdjarige leeftijd Het Volk: 28-07-1988
Oud-strijder en vuurkruiser
Jan Philippe Smeets op
honderdjarige leeftijd
Het Volk: 28-07-1988
Jan Philippe Smeets, werd als oudste in een boerenfamilie van acht kinderen op 25 juli 1888 te Hoelbeek geboren. Jan, die zich in het leger had geloot, kon destijds niet vermoeden, dat zijn dienstplicht immers van lange duur zou zijn.

Voormalig oud-strijder en vuurkruiser
Jan Philippe, beter gekend als Ciske
in het bijzijn van zijn kinderen en
kleinkinderen. Het Volk: 04-08-1988
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij als soldaat actief bij de 1ste regiment artillerie en stond hij in voor de bevoorrading der manschappen aan het IJzerfront.

Vervolgens moest hij tijdens de nachten steeds maar weer de kanonnen aan en in de vuurlinies van de nodige munitie voorzien.

Jan, die 8 frontstrepen en de vuurkaart had werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palmen
Vuurkruis
Militaire medaille 2de klasse
Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I 
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Zilveren erkentelijkheidsmedaille N.V. I.

Levensverhaal van Ciske Smeets Het Volk: 28-07-1988
Jan Philippe, die in zijn thuishaven als Ciske werd aangesproken was er gehuwd met Isabella Steegen. Samen brachten zij vijf kinderen groot. In 1976 werd Ciske weduwnaar. Hij werkte ooit als mijnwerker in het Luikse en nadien in Winterslag. Vervolgens ging Ciske aan de slag bij het uitgraven en voltooien van het Albertkanaal.
Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989

Levensverhaal van
Ciske Smeets
Het Volk: 28-07-1988
Toen hij als honderdjarige werd gevierd, gebeurde dit met veel folkloristisch vertoon. Van Guido Jans kreeg hij de medaille van ereburger van Bilzen opgespeld.

Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989
Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989
Voormalig oud-strijder en vuurkruiser Jan Philippe, overleed er op 29 april 1989 te Bilzen en werd 100 jaar, 9 maanden en 4 dagen oud.


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Het Volk, 28 juli en 4 augustus1988
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 14 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I René Reunbrouck 1898-1998

Voormalig oud-strijder en weerstander René Reunbrouck toont fier zijn bekomen militaire onderscheidingen
Voormalig oud-strijder
en weerstander
René Reunbrouck
toont fier zijn bekomen
militaire onderscheidingen
René Reunbrouck, werd op 26 november 1898 in het kroostrijke gezin van Louis en Leonie Vanhee te Nieuwpoort geboren. Hij groeide er op met nog eens veertien zussen. Op 26 april 1918 liet hij zich te Frankrijk als oorlogsvrijwilliger inlijven en kreeg er in het C.I. (centre d'instruction) van Parigné L'Eveque zijn opleiding.

Deel uitmakend van het regiment 6de jagers te voet werd René op 16 oktober 1918 naar het front gestuurd, waar hij er nog 2 maanden en 6 maanden achter de linies actief zou zijn. Op 28 oktober 1919 keerde hij met onbepaald verlof terug naar huis.

Tijdens de Tweede Wereldbrand van 1940-1945, was René weerstander van 1 mei tot 14 oktober 1944 bij de Witte Brigade en in die hoedanigheid als weerstander erkend. Bovendien werd hij met volgende militaire eretekens onderscheiden:De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Medaille van strijder-vrijwilliger werd aangevraagd
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Bidprentje René Reunbrouck 1898-1998
Bidprentje René Reunbrouck 1898-1998
Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
Gewapende weerstandsmedaille


René, die weduwnaar was van Valerie Cloet en nog zijn honderdste verjaardag had kunnen vieren, overleed kort daarna op 6 december 1998 te Nieuwpoort. Hij, werd 100 jaar, 1 week en 3 dagen oud.

Bronnen:
Krantenartikel van 17 december 1998
Bidprentje, Leondyme
Legerarchief Evere

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 7 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Achilles Quintyn 1884-1984

Achilles Quintyn, werd in het landbouwersgezin van François en Marie Dereck op 15 april 1884 te Aaigem geboren. Reeds gehuwd zijnde en vader van twee kinderen, werd Achilles geschikt bevonden voor alle militaire eenheden en op 21 december 1916 bij een speciaal contingent toegevoegd (service auxilaires), kazerne Pepinière, gelegen in de Avenue Portales te Parijs. Vooraleer Achilles op 15 april 1919 gedemobiliseerd werd, moest hij nog enkele maanden bij de Franse boeren arbeid verrichten. Als oud-strijder werd hij met volgende eretekens onderscheiden:
Bidprentje Achilles Quintyn 1884-1984
Bidprentje Achilles Quintyn 1884-1984

De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918

Na de oorlog zette Achilles zijn landbouwersactiviteiten verder. Hij, was weduwnaar van Maria Peirlinck en overleed er te Aalst op 5 december 1984. Oud-strijder Achilles Quintyn werd 100 jaar, 7 maanden, 1 weken en 6 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De MeyOp de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.zaterdag 5 december 2015

Honderdjarige civielarbeider W.O. I Albert Pouleyn 1893-1993

Bidprentje Albert Pouleyn 1893-1993
Bidprentje Albert Pouleyn 1893-1993
Albert Pouleyn, werd op 29 augustus 1893 te Anzegem geboren. Hij, werd zoals zoveel andere landgenoten door de Duitse overheden tijdens de Eerste Wereldoorlog opgeëist, om als civielarbeider zware werkzaamheden uit te voeren.

Sommigen vielen onder het burgerlijk bestuur. Diegenen, die onder het militair bestuur vielen, werden ofwel naar Duitsland overgebracht, ofwel werden zij aan het front tewerkgesteld of erger nog; er midden in!

Toen de oorlogsellende voorbij was, kwam Albert fel verzwakt terug. De ellende, honger en ontbering, die hij had moeten doorstaan, woog zwaar door op zijn gezondheid. Hoewel, dat hij fel verzwakt en getekend was teruggekeerd, was men van oordeel, dat Albert geen lang leven meer voor de boeg had. Maar met een immense wilskracht, kwam hij stilaan er bovenop en werd beroepshalve timmerman, die steeds naar perfectie streef.
Rouwbrief Albert Pouleyn 1893-1993
Rouwbrief Albert Pouleyn
1893-1993

Wanneer alles in gereedheid werd gebracht om zijn honderdste verjaardag te vieren, sloeg het noodlot toe binnen zijn familiegezin. Zijn jongste gehuwde zoon Jozef overleed er. Eerder had hij al meermaals voorgoed afscheid moeten nemen van zijn kinderen en ze beweend. Het was opnieuw een zware klap, die niet meer zou verwerkt worden.

Albert, die gehuwd was met Helena Debosschere, overleed er in zijn geboorteplaats op 7 december 1993 en werd 100 jaar, 3 maanden, 1 week en 1 dag oud.

Bronnen:
legerarchief Evere
Bidprentje en rouwbrief, Leondyme

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Victor Pelgrims 1895-1999

Oud-strijder en vuurkruiser Victor Pelgrims 1895-1999
Victor Pelgrims, werd op 8 januari 1895 in het gezin van Leonardus en Ursula Claes te Begijnendijk geboren. Op 6 februari 1915 laat hij zich als oorlogsvrijwilliger en vervoegde het instructiecentrum van Parigné-L'Eveque. Zes maanden later en meer bepaald op 18 augustus werd hij toegevoegd aan het regiment 2e jagers te voet.

Hij streed gedurende 25 maanden aan het front en verschillende maanden achter de linies. Victor, die vuurkaarthouder was en 3 frontstrepen had, werd met volgende eretekens onderscheiden:

De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Medaille van strijder-vrijwilliger van 1914-1918
Vuurkruis

Oud-strijder en vuurkruiser Victor Pelgrims 1895-1999
Bidprentje Victor Pelgrims 1895-1999
Victor, die weduwnaar was van Maria Van Den Broeck, gaf ooit op geëmotioneerde manier zijn relaas weer. De oorlogsgruwel, waarbij veel van zijn kameraden het leven lieten, zou hem nooit meer loslaten.

De voormalige oud-strijder en vuurkruiser overleed er te Begijnendijk op 13 mei 1999 en werd 104 jaar, 4 maanden en 5 dagen oud.Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
legerarchief Evere

Noël De Mey

Link: Dodengang, de laatste overlevende van de Grote Oorlog - John Appel 1999

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

donderdag 3 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Cyrillus Pattijn 1887-1990

Cyrillus, werd op 25 januari 1887 te Kachtem geboren. hij, was de zoon van Henri en Philomène Vansevenandt. Cyrillus vervulde zijn legerdienst in vredestijd bij het regiment 2de jagers te voet van 16 november 1907 tot 18 augustus 1909. Hij, werd weder opgeroepen van 10 juni tot 13 september 1910.

Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog werd Cyrillus gemobiliseerd en bij zijn oorspronkelijke eenheid terug ingelijfd op 1 augustus 1914. Op 30 september 1914 werd hij te Waelhem aan het front geblesseerd en werd gehospitaliseerd te Antwerpen en vervolgens in Engeland en hield er een invaliditeitsgraad aan over. Pas op 21 februari 1916 keerde Cyrillus terug naar het front en muteerde het jaar nadien naar de genietroepen, waar hij steeds in de frontlinies actief bleef. Cyrillus werd gedemobiliseerd op 15 april 1919.

Gedurende de oorlog zat hij 33 maanden aan het front en was nog eens 19 maanden actief achter de linies. Als vuurkaarthouder, had hij 4 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep en werd met volgende eretekens onderscheiden:
Bidprentje oud-strijder Cyrillus Pattijn

De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,

Cyrillus, werd weduwnaar uit een eerste huwelijk van Augusta Perneel en uit een tweede huwelijk van Irma Nyffels. Cyrillus, overleed er in de St.-Jozefkliniek van Izegem op 30 november 1990 en werd 103 jaar, 10 maanden en 5 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.