Pagina's

dinsdag 24 november 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Louis Pardon 1883-1986

Oud-strijder Louis Pardoen gevierd als honderdjarige
Oud-strijder Louis Pardoen
gevierd als honderdjarige
Louis Pardon, werd in het landbouwersgezin van Josephus en Catharina Van Roey op 18 september 1883 te Betekom geboren. Hij, vervulde zijn militaire dienstplicht bij het 2de regiment gidsen in vredestijd van 12 oktober 1903 tot 31 december 1906.

Op 1 augustus 1914 werd Louis gemobiliseerd en werd bij de CT (Corps de Transport) 2de divisie te Antwerpen ingelijfd. Amper drie maanden na zijn mobilisatie, werd iedereen op de trein krijgsgevangen genomen. Zijn toenmalige directe officieren gaven aan Louis nog het bevel, om met zijn materiaal de Nederlandse grens over te steken. Liever, dat dan gevangen genomen te worden. Louis, bleef dus gedurende de oorlogsperiode in Nederlandse kampen geïnterneerd.  Aan zijn internering kwam op 1 december 1918 een einde en volgde de repatriëring naar België.

Louis, verbleef gedurende 3 maanden aan het front en had er 49 maanden ongewilde internering opzitten. Hoewel volgens de wet van 2 juli 1932 in bepaalde gevallen aan krijgsgevangen en aan geïnterneerden, die op Hollands grondgebied verbleven frontstrepen toegekend werden, werd door Louis een gemotiveerde aanvraag daarvoor ingediend. 

Bidprentje, Louis oud-strijder Louis Pardon
Bidprentje, oud-strijder Louis Pardon
Hij, was immers ongewild het slachtoffer geworden van verplichte internering, die hem werd opgelegd. De schriftelijke ondertekende getuigenissen gaven echter geen voldoening. Ook van de ingediende aanvraag voor het bekomen van de Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II, is niet duidelijk of deze werd toegekend.

Oud-strijder Louis Pardon, die weduwnaar was van Eulalia De Vadder, overleed te Leuven op 16 januari 1986 en werd 102 jaar, 3 maanden, 4 weken en 1 dag oud.

Linken:
Geïnterneerde Belgen
Belgische Militaire geïnterneerden in Nederland 1914-1918
Verhaal van geïnterneerde August De Block

Bronnen:
Foto en bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten