Pagina's

vrijdag 16 oktober 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O.I Camiel Maenhout 1892-1993Soldaat oud-strijder/vuurkruiser Camiel Maenhout 1892-1993
Camiel Maenhout
Legerarchief Evere
Camiel Maenhout, werd in het landbouwersgezin van Jean en Clémence Coppens op 13 april 1892 te Moerkerke geboren. Hij, vervulde in vredestijd zijn dienstplicht van 1 oktober 1912 tot 30 december 1913 als soldaat bij het 1ste linieregiment.

Zes maanden nadat Camiel zij militaire plichten had vervuld, mocht hij op 30 juli 1914 zijn militaire kledij terug aantrekken. Via het 21ste linieregiment keerde hij naar zijn oorspronkelijk 1ste linieregiment terug. Op 29 december 1914 werd hij tijdens gevechten te Diksmuide gekwetst en werd op 1 januari 1915 in het ziekenhuis van Granville ter verpleging  opgenomen.

Camiel Maenhout op oudere leeftijd Legerarchief Evere
Camiel Maenhout op oudere leeftijd
Legerarchief Evere
Op 30 september 1918 werd Camiel gevangengenomen en naar de krijgsgevangenkampen van Duitsland overgebracht, waar hij er tot 31 januari zou ondergebracht worden. Zijn militaire oorlogsperiode stopte op 23 september 1919.

Camiel, die gedurende ongeveer 45 maanden aan het front had gestreden, had 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, was houder van de vuurkaart en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Vuurkruis,
IJzerkruis,
Oorlogskruis met Palm,
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden,
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
De Herinneringsmedaille van de Regering  van Zijne Majesteit Albert I,
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden,
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden,
Officier in de Kroonorde met Zwaarden,
Officier in de Leopoldsorde met Zwaarden

Camiel Maenhout als honderdjarige gevierd. Brugsch Handelsblad 17 april 1992
Camiel Maenhout als honderdjarige
gevierd.
Brugsch Handelsblad 17 april 1992
De gevangenschapstreep, werd niet aan Camiel toegekend, omwille het feit, dat hij niet aan de voorwaarden voldeed volgens de Wet van 24 juni 1952. Deze Wet bepaalde, dat er pas na een gevangenschap van zes maanden een streep werd toegekend. Camiel, kwam twee maanden tekort.

Na de oorlog trad Camiel in het huwelijk met Maria Blomme (+1983), waarmee hij twee kinderen kreeg en runden er een landbouwbedrijf. Tot op de leeftijd van 98 jaar bleef Camiel zelfstandig wonen en trok daarna in bij zijn dochter. Als honderdjarige werd hij op een voortreffelijke wijze gevierd in zijn geboortedorp Sint-Rita.
Bidprentje Camiel Maenhout
Bidprentje Camiel Maenhout

De voormalige oud-strijder/vuurkruiser en oorlogsinvalide van 1914-1918, overleed er op 2 januari 1993 te Knokke en werd 100 jaar, 8 maanden, 2 weken en 5 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Foto's, legerarchief Evere
Brugsch Handelsblad 17 april 1992
Guldenboek der Vuurkaart 1937-1938, pagina 355
Een reactie posten