Pagina's

zaterdag 17 oktober 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O.I Ernest Maes 1896-1996


Ernest Maes, werd op 4 mei 1896 in het gezin van Jean-Baptiste en Momerency Marie te Oostende geboren. Op 14 september 1915 kwam hij effectief in actieve dienst in het Franse instructiecentrum nr. 8 te Calais. Een opleiding bij het 5de regiment Genie, 5de bataljon telegrafisten volgde van 9 oktober 1916 tot 22 november 1916.

Gedurende 34 maanden werd Ernest ingezet aan de frontlinies en nog eens 5 maanden erachter. Ondertussen was hij op 7 september 1917 reeds tot korporaal bevorderd. Er is geen exacte duidelijkheid welke zijn verblijf was in het hospitaal, dat op 20 maart 1916 zijn aanvang had tot vermoedelijk 23 april er opvolgend.

Bidprentje Ernest Maes 1896-1996
Bidprentje Ernest Maes 1896-1996
Ernest, werd met onbepaald verlof naar huis gestuurd op 1 oktober 1919 en werd nog tot sergeant bevorderd op 28 mei 1926. Ernest, die in in 1938 een aanvraag indiende tot het bekomen van de vuurkaart en 5 frontstrepen had, werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met palm,
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918

Ernest, die weduwnaar was van Julie Verheust, overleed op 27 november 1996 in zijn koninginnenbadstad op de leeftijd van 100 jaar, 6 maanden, 3 weken en 2 dagen.


Bron:
Legerarchief van Evere
Bidprentje, Leondyme

vrijdag 16 oktober 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O.I Camiel Maenhout 1892-1993Soldaat oud-strijder/vuurkruiser Camiel Maenhout 1892-1993
Camiel Maenhout
Legerarchief Evere
Camiel Maenhout, werd in het landbouwersgezin van Jean en Clémence Coppens op 13 april 1892 te Moerkerke geboren. Hij, vervulde in vredestijd zijn dienstplicht van 1 oktober 1912 tot 30 december 1913 als soldaat bij het 1ste linieregiment.

Zes maanden nadat Camiel zij militaire plichten had vervuld, mocht hij op 30 juli 1914 zijn militaire kledij terug aantrekken. Via het 21ste linieregiment keerde hij naar zijn oorspronkelijk 1ste linieregiment terug. Op 29 december 1914 werd hij tijdens gevechten te Diksmuide gekwetst en werd op 1 januari 1915 in het ziekenhuis van Granville ter verpleging  opgenomen.

Camiel Maenhout op oudere leeftijd Legerarchief Evere
Camiel Maenhout op oudere leeftijd
Legerarchief Evere
Op 30 september 1918 werd Camiel gevangengenomen en naar de krijgsgevangenkampen van Duitsland overgebracht, waar hij er tot 31 januari zou ondergebracht worden. Zijn militaire oorlogsperiode stopte op 23 september 1919.

Camiel, die gedurende ongeveer 45 maanden aan het front had gestreden, had 7 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep, was houder van de vuurkaart en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Vuurkruis,
IJzerkruis,
Oorlogskruis met Palm,
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden,
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
De Herinneringsmedaille van de Regering  van Zijne Majesteit Albert I,
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden,
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden,
Officier in de Kroonorde met Zwaarden,
Officier in de Leopoldsorde met Zwaarden

Camiel Maenhout als honderdjarige gevierd. Brugsch Handelsblad 17 april 1992
Camiel Maenhout als honderdjarige
gevierd.
Brugsch Handelsblad 17 april 1992
De gevangenschapstreep, werd niet aan Camiel toegekend, omwille het feit, dat hij niet aan de voorwaarden voldeed volgens de Wet van 24 juni 1952. Deze Wet bepaalde, dat er pas na een gevangenschap van zes maanden een streep werd toegekend. Camiel, kwam twee maanden tekort.

Na de oorlog trad Camiel in het huwelijk met Maria Blomme (+1983), waarmee hij twee kinderen kreeg en runden er een landbouwbedrijf. Tot op de leeftijd van 98 jaar bleef Camiel zelfstandig wonen en trok daarna in bij zijn dochter. Als honderdjarige werd hij op een voortreffelijke wijze gevierd in zijn geboortedorp Sint-Rita.
Bidprentje Camiel Maenhout
Bidprentje Camiel Maenhout

De voormalige oud-strijder/vuurkruiser en oorlogsinvalide van 1914-1918, overleed er op 2 januari 1993 te Knokke en werd 100 jaar, 8 maanden, 2 weken en 5 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Foto's, legerarchief Evere
Brugsch Handelsblad 17 april 1992
Guldenboek der Vuurkaart 1937-1938, pagina 355

donderdag 15 oktober 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O.I Valeer Madou 1890-1993


Valeer Madou werd als zoon van Auguste en Josephine Voet op 19 juni 1860 te Ramskapelle geboren. Beroepshalve was hij een stoker. Op 9 augustus 1916 tekende hij een vrijwillige dienstverbintenis als soldaat bij de spoorwegsectie der veldbuurtspoorwegen voor de duur van de oorlog. Daar Valeer onder geen enkel voorwendsel deel uitgemaakt had van een legereenheid kon hij daar in dienst treden.

Zijn dagloon bestond destijds uit 4 oude Belgische frank met daar bovenop een dagvergoeding van nog eens 3 frank. Valeer maakte de veertiendaagse veldtocht mee, was houder van de vuurkaart, zat gedurende 28 maanden aan de frontlinies en had drie frontstrepen. Zijn functie bij de veldbuurtspoorwegen bleef Valeer uitoefenen tot 10 mei 1919.

Valeer, die gehuwd was met Bertha Rossey, bleef als gezin niet van oorlogsellende gespaard. Zijn echtgenote, die gedurende de oorlog in Frankrijk verbleef en maar pas terugkeerde nadat de oorlog voorbij was, zag alles vernield zien bij haar terugkeer. Bovendien,waren zij de wanhoop nabij, daar hun jongste zoon op 22 maart 1919 kwam te overlijden. Daarenboven werd nog een ander kind van hen door een ontploffing gekwetst daags na hun terugkeer.

Valeer, die weduwnaar geworden was, overleed op 11 maart 1993 te Koksijde en werd 102 jaar, 8 maanden, 2 weken en 6 dagen oud. Heb niet kunnen achterhalen of Valeer militaire onderscheidingen had bekomen.

Bron: Bidprentje Leondyme
Militair archief Evere

vrijdag 2 oktober 2015

Buitenlandse 163-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Buitenlandse 168-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Wanneer de vermaarde Turketal, abt in het klooster van Cloyland geworden was, vond hij er vijf honderdjarige monniken.

Pater Clarenberg, die de oudste was overleed in het jaar 973 op 168-jarige ouderdom. Pater Swarling, werd 142 jaar oud en pater Turgar werd 115 jaar oud. De leeftijden van de twee andere monniken werd niet achterhaald.

Een oude kroniekschrijver voegde eraan toe, dat er rond datzelfde tijdstip, een bisschop van Sint-David op 159-jarige leeftijd overleed. Bron: Gazette van Brugge 07-04-1875Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 
Buitenlandse 158-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In Frankrijk overleed in 1838, naaister Marie Priou op 158-jarige leeftijd. Een geluk voor haar was, dat zij op haar 68ste levensjaar al haar spaargeld op lijfrente had geplaatst. Haar geldleners waren op deze manier genoodzaakt, om gedurende negentig jaar lang haar een rente te betalen.

Dit kwam destijds neer voor haar gespaarde kapitaal van 10.000 frank op ongeveer te betalen rente bij rente gerekend op een half miljoen ( aan een coëfficiënt van 218,71 om te rekenen, spreken we over een fenomenaal bedrag). Bron: Westvlaamse eeuwelingen 1189-1948 van A. Verbouwe pag. 7.


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 155-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Tadja Moestasitsj uit Polog bij het Mostar meer in Herzegovina zou volgens de Parijse dagbladen in 1773 zijn geboren en 155 jaar oud zijn geworden in 1928. Hij streed in 1804 mee in de bevrijdingsoorlog van de Serviërs tegen de Turken, wat hem toen nog altijd enige voldoening gaf voor de vrijheid, die hij destijds 124 jaar geleden had verworven.

Serviër Tadja, bewoonde als eigenaar een kleine hoeve en moest altijd hard werken. Ernstige ziekten bleven uit, dronk en at met mate. Honderdjarigen in zijn familiekring was geen zeldzaamheid. Een zoon van hem overleed op 103-jarige leeftijd. Bron: De Volksstem van 11 juli 1928
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


donderdag 1 oktober 2015

Buitenlandse 153-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.

In 1844 overleed er in het gouvernement van Kiev een oud-soldaat, die 153 jaar had geleefd. Bron: Gazette van Brugge 02-03-1857

Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 152-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.

De in 1483 geboren Thomas Parr, die in het Engelse graafschap Shropshire ter wereld kwam bereikte de leeftijd van 152 jaar. Als arme landbouwer trad hij voor een eerste maal in het huwelijk op 80-jarige leeftijd met Jane Taylor, waarmee hij een zoon en een dochter had. Beide kinderen overleden op jonge leeftijd. Zijn vrouw Jane overleed in 1595.

Tien jaar na haar overleden trad Thomas voor een tweede maal op 120-jarige leeftijd in het huwelijk met Jane Flood, die nog dertig jaar aan zijn zijde zou leven. Tot aan zijn 130ste levensjaar stond hij nog zelf in voor het dorsen van het graan.

De man werd zodanig befaamd om zijn ouderdom, dat hij in september 1635 door koning Karel I aan het Hof ontboden werd. Thomas, die er op feestelijke wijze onthaald werd, deed zich tegoed aan overdaad en... overleed aan indigestie op 15 november 1635. Hij, werd er begraven in de beroemde en vermaarde Westminster abdij, waar ook zijn grafzerk staat.

De dokters, die hem na zijn dood onderzochten, waren de mening toegedaan, dat hij eigenlijk niets mankeerde en dat hij normaal nog enkele jaren had kunnen verder leven, ware het niet van de eerder ongewone spijzen, die hij tot zich had genomen.

Thomas at normaal alleen maar kaas en wit vlees met zoete-of karnemelk. Af en toe dronk hij een Ale of Engels bier. Bron: Westvlaamse Eeuwelingen 1189-1948 van A. Verbouwe pag. 6; Den denderbode 02-11-1889


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 150-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In het gouvernement van Moskou overleed er in 1833 een man van 150 jaar oud. Deze man, was gedurende vijfendertig jaar tijdsgenoot geweest van Lodewijk de XIV en had onder dertien regeringen in Rusland geleefd. Bron: Gazette van Brugge 02-03-1857

De Afrikaanse kleurling Bruno Catrini, maar woonachtig in Rio de Janeiro was 150 jaar oud. Hij bleek toen de oudste man ter wereld te zijn. Bron: Den denderbode 29-07-1897.


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 
Buitenlandse 147-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.

Tijdens een jaarlijkse landbouwmarkt van Moskou, kreeg men het bezoek van een 147-jarige ouderling, die afkomstig was uit Azerbeidzjan. Hij vertrouwde de aanwezigen toe, dat hij nog steeds zelf instond voor het planten en zaaien van zijn gewassen. Bron: Onbekend krantenartikel met foto.

In het Spaanse Biscage, overleed Juan Quevido, die 147 jaar oud geworden was. Hij, liet een weduwe achter van 135 jaar en een dochter van 102 jaar oud. Bron: De Volksstem 24-04-1892Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen Buitenlandse 145-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Volgens statistieken, die door de "Litova Stela"werden medegedeeld, telde Lithouwen 56 honderdjarigen, waaronder Adam Virsilas, die de lijst aanvoerde met zijn 145 jaar. Toen hij nog jong was, zag hij ooit de troepen van Napoleon I, door zijn Vaderland trekken.  Bron: Den denderbode van 24 februari 1924


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 142-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Volgens verschillende bronnen, had de oudste Turkse man Zoro Aga, verschillende leeftijden.  In de La Patriotte Illustré van 6 mei 1928 schreef men, dat hij 145 jaar oud was. Sommigen beweerden zelfs, dat hij de leeftijd van 157 jaar had bereikt.  Zes jaar later meldde men, dat hij aan de leeftijd van 142 jaar overleden was.
Een laatste opname van
Zoro Aga
Het was de echtgenote van Zoro, die na zijn overlijden aan de overheden de juiste gegevens over haar man doorspeelde. Maar toch spreken verschillende bronnen elkaar tegen.

Zijn echtgenote  Kudrun Hannum, die zijn dertiende vrouw en zelf 87 jaar oud was meldde, dat haar man 142 jaar oud geworden was. Hij  overleed op 29 mei 1934 in Koerdistan.

Le Patriotte Illustré schreef, dat hij in 1808 werd geboren. Dus kon hij onmogelijk 145 jaar oud zijn geweest, laat staan 157 jaar en moet hij geboren zijn in 1792.

Hoewel men meerdere verhalen van de man opdiste beweerde Zoro zelf 142 jaar oud te zijn, maar naar de buitenwereld toe liet hij opzettelijk een voorsprong van 15 jaar meetellen. Hij, was onder ander een bewakingsofficier van Sultan Sélim III geweest.

De man, die als oudste ter wereld was bestempeld en zich vroeger alleen met primitieve dingen bezighield voelde zich ettelijke jaren later wel vertrouwd met de uitvindingen, die de tijd met zich meebracht, zoals men kan zien op de linkse foto. Rechts de 87-jarige weduwe van Zora Aga, Kudrun Hannum. Bronnen: Le Patriotte Illustré 06-05-1928 en De Stad 13-06-1934


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen