Pagina's

maandag 21 september 2015

Buitenlandse super-honderdjarigen

 Methusalems volgens de bijbel


Volgens oude geschriften in de Bijbelse geschiedenis overschreden toen reeds heel wat mensen de eeuwdrempel. Sommigen werden ettelijke eeuwen oud. Onze arkenbouwer Noë werd 950 jaar oud. Alleen Methusalem werd nog ouder, namelijk 969 jaar.

Na de zondvloed begon de levensduur in te korten. Zo leefde de zoon van Noë, Sem maar 600 jaar. Zijn nakomelingen tot aan Abraham toe werden nog 200 tot 300 jaar oud.  


Al hadden we het hier over enkele uitverkorenen. Abraham zelf overleed in de leeftijd van 175 jaar terwijl zijn vrouw Sara de leeftijd van 127 jaar bereikte. Vanaf dan leefden de mensen volgens de Bijbel, op enkele uitzonderingen na, zoals heden.

Nog volgens het artikel schreef men: "...dat de mens wel degelijk gebouwd is om honderd jaar oud te worden. Alleen op voorwaarde, dat er rekening gehouden werd met de zedelijke en lichamelijke
levenswijze".

Bisschop Simeon, die de zoon was van Kleophas, één der discipelen van Emmaüs en een bloedverwant was van de Zaligmaker, werd tot bisschop van Jeruzalem gewijd na de marteldood van apostel Jacobus.

Ook bisschop Simeon, ontsnapte niet aan de vervolging van Trajanus en onderging langdurige folteringen, die ook uiteindelijk zou leiden tot de marteldood.

Iedereen, die hem zag, ook de rechters, waren stomverbaasd, hoe de 120-jarige geestelijke eminetie met zoveel wilskracht en kloekmoedigheid zijn kruisdood in het jaar 106 onderging. Bron De Volksstem 18-02-1934 en de Gazette van Aelst 1968


De H. Paulus, de eerste Eremijt en kluizenaar, trok op jeugdige leeftijd naar de woestijn. Tot aan zijn 83ste jaar voedde hij zich met palmboomvruchten.

Nadien, werd hij op wonderbaarlijke wijze gevoed door een raaf, die hem iedere dag van een half brood voorzag. Pas wanneer de H. Antonius (°251 +356) een bezoekje bracht aan de H. Paulus en tevens eerste kluizenaar, gaf hij hem een heel brood.


Naar het einde van St.-Paulus levensjaren, kwam St.-Antonius nogmaals zijn wildernisgenoot bezoeken. Hij, vond hem geknield en met de armen uitgestrekt liggen. St.-Paulus was gestorven als biddend en was in deze houding blijven liggen.

Twee leeuwen hadden met hun klauwen een graf gemaakt. St.-Antonius legde zijn kluizenaars-en boetevriend in het graf en nam zijn boetekleed, die van palmbladeren gemaakt was ter nagedachtenis mee. Zelf bleef St.-Antonius dit dragen met Pasen en met Sinksen. De H. Paulus overleed in 342 op 112-jarige leeftijd. Bronnen: De Volksstem 09-01-1897, 18-01-1930 en 15-01-1932

Legende 


Volgens Vergilius, zou Sibylle van Cumea zeven eeuwen hebben geleefd. Bron: Gazette van Aelst 04-09-1958Wat waarborgde de school van Salerno?

Deze school waarborgde een honderdjarig leven op volgende voorwaarden:
"Eten, zonder zich van overdaad te voldoen;
Drinken, zonder zijn dorst te laven;
Alle overdaad van vermoeidheid of vermakelijkheden vermijden;
Pas huwen als men reeds enkele jaren de volwassenheid is ingetreden;
Met de kippen op stok gaan;
En ten minste eenmaal per week salie soep drinken". Bron: Den denderbode van 6 mei 1897
Buitenlandse super-honderdjarigen, die de eeuwcirkel van de 110 jaar instapten en verlieten...:

110-jarigen - 111-jarigen - 112-jarigen - 113-jarigen114-jarigen - 115-jarigen - 116-jarigen -
117-jarigen118-jarigen - 119-jarigen - 120-jarigen - 121-jarigen - 122-jarigen - 123-jarigen -
124-jarigen - 125-jarigen - 126-jarigen - 127-jarigen - 128-jarigen - 129-jarigen - 130-jarigen -
131-jarigen - 135-jarigen - 137-jarigen - 140-jarigen - 142-jarigen - 145-jarigen - 147-jarigen -
150-jarigen - 152-jarigen - 153-jarigen - 155-jarigen - 158-jarigen - 163-jarigen - 168-jarigen -Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten