Pagina's

maandag 28 september 2015

Buitenlandse 121-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In 1889, bleek de Hongaarse boer Nagy Ferenez (°1768) uit Barcs, de oudste man ter wereld te zijn. Hij, was toen 121 jaar oud en was van geboorte afkomstig uit Hedrehely. Samen met zijn drie broers bracht hij zijn jeugd door op de ouderlijke hoeve.

Nagy, die geen hout kon klieven, geen bomen kon vellen noch paarden africhten zoals zijn andere drie broers, werd door zijn vader als slappeling bestempeld en eigenlijk niet graag gezien. Met zijn zwakke en tengere lichaamsbouw kon hij alleen vrouwenarbeid verrichten.

Op 19-jarige leeftijd begon Nagy plots een enorme krachtige lichaamsbouw te ontwikkelen, waarbij hij het werk aankon van drie man tegelijkertijd. In mei 1789 had hij een meisje ten huwelijk gevraagd, die toestemde, maar nog voordat zij in het huwelijk zouden treden, zij hem ontrouw geweest was. Daardoor zwoer hij, om zich nimmer aan een vrouw meer te binden.

Wanneer men een eeuw later aan hem vroeg wat hij eigenlijk het mooiste vond, antwoordde hij: "...ondanks de vele meegemaakte veldtochten, heeft er niets meer indruk gemaakt dan de lijkplechtigheid van Maria-Theresia in 1780". Ondertussen waren ook zijn drie broers al meer dan een halve eeuw eerder overleden. Bron: Den denderbode 29-12-1889


De Noorse visser Abel Eilassen,die in 1796 werd geboren zag gedurende zijn Aardse leven negen koningen de troon bestijgen. Nooit verliet de man zijn dorp Kristiania of het was voor de visvangst.

Ondanks het feit, dat Abel een verstokte roker was, verliet hij de eeuwcirkel pas op 121-jarige leeftijd. Daaruit blijkt, dat deze Methusalem vermoedelijk in 1917 moet zijn overleden. Bronnen/ De Volksstem en De Werkman 20-08-1915Een zekere Bourbe, die in het district Tipperary  woonachtig was, overleed in 1919 in de gezegende leeftijd van 121 jaar oud.

Vijftig rechtstreeks nazaten van hem namen ooit deel aan de oorlog, waarvan er vijventwintig sneuvelden of gewond werden. Bronnen: De Volksstem 03-02 en 23 en 29-08-1919
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Een reactie posten