Pagina's

woensdag 23 september 2015

Buitenlandse 119-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In 1842 kwam een oude 119-jarige grijsaard (naam niet vermeld) terug naar zijn stad Leipzig. Van geboorte was hij afkomstig van Freyberg.

Naar verluid had hij honderd jaar gewerkt in  de toenmalige Keizerlijke wapenfabriek van Petersburg. Wanneer Keizer Nicolaes de fabriek bezocht, ontmoette hij de oude man en sprak met hem. De Keizer verzekerde aan de man, dat gij zijn gunst zou inwilligen.

De hoogbejaarde ouderling uitte de wens, om zijn Vaderland terug te zien. De Keizer hield niet alleen zijn woord, maar voorzag hem van een rijkoets met geneesheer, die zijn oppas was tot in Leipzig. Wanneer de man aankwam stad, gebeurde dit exact op de dag wanneer hij honderd jaar geleden zijn stad had verlaten. Bron: Gazette van Brugge 08-04-1842


In het Franse Montgeron, overleed er een vrouw in de hoge leeftijd van 119 jaar. Bron: De Werkman 08-06-1877

Bridgit Scullen, overleed aan influenza in het Amerikaanse Wallace op 119-jarige leeftijd. Bron: De werkman 18-03-1892


In het Griekse dorpje Coropis in de omgeving van Athene, overleed een zekere Constantin Mercouris in de leeftijd van 119 jaar. Vermoedelijk was hij destijds de oudste man van Europa.
Bron: Gazette van Brugge 01-06-1898

In Engeland overleed een zekere Robert Taylor. Twee geschreven bronnen spreken elkaar tegen. zo schrijft men, dat hij in mei het artikel van mei 1898, overleed op 114-jarige leeftijd, terwijl ongeveer drie maanden nadien in het artikel van augustus, hij zou overleden zijn op 119-jarige leeftijd. Bron: De Volksstem 14-05 en 16-08-1898

Hoewel professoren en dokters op een Berlijnse conferentie redevoeringen hadden gehouden hoe schadelijk roken kon zijn, trok de 119- jarige Amerikaan Abraham Elemar zich daar weinig van aan. Als jonge knaap van tien jaar begon hij met roken. Hij sliep als het ware dag en nacht met zijn pijp. Ook wanneer het etenstijd was, lag zijn pijp steeds in zijn nabijheid. Bron: De Volksstem 14-02-1901


Een zekere weduwe Eber, die op 19 maart 1787 werd geboren en woonachtig was in Spitzendorf zou weldra 119 jaar oud worden. Zij, woonde in bij haar 85-jarige dochter. Bron: De Volksstem 17-02-1906


Eind mei begin juni 1910, kwam de 119-jarige boer Kniozkoff te Sint-Petersburg aan. Ooit was hij getuige geweest van de intrede van Napoleon I, in 1812 te Moskou kwam. Kniozkoff, was toen werkzaam bij een koopman, die naar de naam Outzéluve luisterde.

Ondanks het feit, dat Kniozkoff zijn been in 1872 had gebroken en met een kruk door het leven ging, zag hij er nog kloek en gezond uit. Bovendien had hij nog een goede eetlust. Bron: Gazette van Brugge 08-06-1910
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen Geen opmerkingen:

Een reactie posten