Pagina's

woensdag 23 september 2015

Buitenlandse 118-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Mevr. Broad, overleed in de gezegende leeftijd van 118 jaar te Cincinnati. Driemaal had zij in het huwelijksbootje plaatsgenomen en kreeg 14 kinderen, waarvan er nog 13 in leven waren toen hun moeder op 3 januari 1863 nog werd gevierd.

Hoewel ze moeilijkheden begon te ondervinden bij het wandelen, wilde ze van geen wandelstok weten. De kranige hoogbejaarde dame citeerde: "...men toont zich daarbij veel te oud". Tot op het laatste van haar levensjaren behield mevr. Broad haar helderheid. Bron: Den denderbode 03-05-1863

Te Rome overleed in het St.-Antoniuscollege de 118-jarige frater Antonio, die er ettelijke jaren als kok werkzaam was geweest. Bron: Het Land van Aelst 1891


In New-York, overleed op een woensdag in maart 1907 een 114-jarige vrouw. Haar vader zaliger werd ook zelf 118 jaar oudBron: Den denderbode 21-03-1907


Wanneer Lord Randolph Churchill in 1888 een bezoek bracht aan zijn vriend markgraaf van Breteuil te Cauterets in de Franse Pyreneeën, stelde hij aan de Engelse Staatsman een grijsaard (°1770 en naam niet vermeld in het artikel) voor, die door Churchill op zeventig jaar werd geschat.

De grijsaard, die gevleid was, verbeterde hem en zei: "... dat hij 118 jaar oud was". Bovendien vervolgde hij verder: "...ik heb namelijk drie mijl afgelegd om u te kunnen ontmoeten en behoor tot een familie van honderdjarigen. Mocht mijn 110-jarige vader niet van zijn paard zijn gevallen, had hij misschien nog langer geleefd".

Churchill, die verbaasd was, kon zijn ogen niet geloven en vroeg naar zijn levenswijze en verloop?

Wel antwoordde de grijsaard: " Ik ben soldaat geweest in 1808, maakte het "Beleg van Zaragosa" mee, geniet momenteel van een volmaakte gezondheid, draag geen bril, beschik nog over mijn volledig gebit en wandel dagelijks drie tot vier kilometer; verder heb ik eraan gedacht om nog een betrekking te zoeken, daar ik mij van tijd tot tijd verveel, maar ik vermoed, dat zij mij te oud zullen vinden". Bron: Gazette van Brugge van 27 en 29 augustus 1888.Polen, blijkt ook een land te zijn, waar honderdjarigen veelvuldig voorkomen. In het beschreven artikel van 1933 waren er naar verluid ongeveer 2.800 personen, die de eeuwgrens of nog meer hadden overschreden.

Een zekere Anioni Ossowaki, bleek toen 118 jaar oud te zijn. Op 114-jarige leeftijd plukte hij nog zelf zijn boomvruchten. Bron: De Volksstem 19-02-1933


In 1935, woonde er in het plaatsje Glebokie niet ver van het Poolse Wilna een 118-jarige landbouwer. Deze super-honderdjarige werd in 1817 geboren. De man verkeerde in een uitstekende gezondheid en was nog nooit ziek geweest.

Hoewel hij toen in 1830 maar pas dertien  jaar oud was, herinnerde hij zich toch de opstand gebeurtenissen, die er plaats hadden gehad. ook over de opstand van 1863 waarin hij had deelgenomen, vertelde hij graag. Bron: De Volksstem 21-11-1935Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 
Een reactie posten