Pagina's

woensdag 23 september 2015

Buitenlandse 117-jarigen

Update: 01-02-2016

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.In het Ierse dorpje Listowel, overleed Jacob Kissane in de gezegende leeftijd van 117 jaar. De gewezen patriot legde destijds voor een kiezing nog vijf mijl te voet af tot aan het stembureel. Bron: Nieuwsblad van Geel 08-05-1875


Te Bordeaux overleed een vrouw van 117 jaar.
Bron: De Werkman 26-10-1877

De Weense Margaretha Greshig, overleed op 117-jarige leeftijd. Tot in 1875 was zij werkzaam als wasvrouw. Daarna kreeg zij jaargeld van de gemeente. Bron: Het Land van Aelst 14-02-1892 

De Mexicaanse Feliciana Garza, overleed in de leeftijd van 117 jaar te Stockdale in de Amerikaanse Staat Texas. Bron: De Volksstem 16-11-1907


In een klein Hongaars dorpje, overleed een vrouwtje in de leeftijd van 117 jaar. Zij had zes kinderen ter wereld gebracht, waarvan er toen nog drie in leven waren. Zelf was zij nooit ziek geweest. Bron De Volksstem 10-11-1910


Weduwe Michel Imre, werd in het Oostenrijkse dorpje Bezerenye in de leeftijd van 117 jaar begraven. 
Ze, overleed op 6 januari 1911. Tot op het einde van haar levensjaren bleef zij klaar helder van geest. Bron: De Volksstem 10 en 13-01-1911


In het Poolse Szamos, overleed de Joodse rabbijn Isaac Reich in de gezegende leeftijd van 117 jaar. Isaac huwde vier maal. Bron: De werkman 21-07-1911


Over de oudste vrouw van Duitsland, tastte men lang in het duister. Joanna Schidals, die woonachtig was in het dorp Schimichow in Opper-Silezië wist enkel, dat zij omstreeks 1805 werd geboren.

Toen er in de kerktoren van Ilchona - tevens de geboorteplaats van de oude vrouw- bij toeval een register gevonden werd, stond daarin geschreven, wanneer Joanna werd geboren, namelijk op 10 december 1797.

Zij, was dus bij de viering der onafhankelijkheidsfeesten die gehouden werden n.a.v. de veldslag van Leipzig in haar 117de jaar. Bron: De Volksstem 19-02-1914


Tonen Dylenski, overleed op 117-jarige leeftijd in Rusland. Hij, wist nog klaar helder te vertellen hoe Napoleon destijds door Polen terug trok met de rest van zijn uitgeputte bevroren leger. Bron: De Werkman 03-11-1916

Katherine Plunpett, Ierland, 117 jaar. Vermoedelijk gaat het hier om een schrijffout in de naam en ouderdom. Er is namelijk wel een Katherine Plunkett bekend, die 111 jaar oud geworden is. Bron: Le Patriotte Illustré 06-05-1928

Een echtpaar, waarbij de man 117 jaar oud en de vrouw 115 oud waren, vierden er in Servië hun *honderdste huwelijksverjaardag. Honderden nakomelingen vierden mee met deze zeldzame gebeurtenis. Bron: De Volksstem van 1932

* In Den denderbode van 18-08-1907 vierde het echtpaar Jan Szathmarie tevens 120 jaar oud en zijn 115-jarige echtgenote uit Hongarije ook hun 100ste huwelijksverjaardag.

Kolonel Walter Williams, de laatste soldaat van de confederatie, hier op 116-jarige leeftijd. Ons Land van 11 april 1959
Kolonel Walter Williams, de laatste
soldaat van de confederatie, hier
op 116-jarige leeftijd. Ons Land
van 11 april 1959


Walter Williams bevorderde van korporaal tot kolonel in het Amerikaanse leger. Dit werd tijdens de burgeroorlog-rage (civilwar-rage) in de Staat Texas in 1944 bij wet goedgekeurd. Zo werd korporaal Walter Williams in 1944, kolonel. Walter, die op 14 november 1842 werd geboren was ongeveer negentien jaar oud toen de Amerikaanse burgeroorlog uitbrak.

Het was een lange en bloedige burgeroorlog. Bovendien had het Zuiden het veel moeilijker dan het Noorden. Daardoor bleef de cultus van de burgeroorlog in het Zuiden langer aanslepen. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer manschappen er de dood vonden. Daardoor bleven op een gegeven moment alleen nog de generaals en kolonels over.

Eigenlijk kon niemand meer controleren welke graad men had of zij nu sergeant, kolonel of generaal waren geweest. Toen de wet er kwam waren er in 1944 nog ruim achtduizend veteranen uit de Burgeroorlog. Bij de jaarlijkse opeenvolgende reünies, daalde dit aantal zienderogen. In 1950 waren nog tweehonderd en vijf jaar later geen honderd meer. Vele van hen konden ondertussen niet meer aanwezig zijn.

Tijdens de reünie van 12 april 1958 bleven er nog acht over, waarvan er maar zes aanwezig waren. deze zes veteranen overleden daarna kort na elkaar tijdens de zomer van dat jaar. De twee overgebleven zuidelijke veteranen, die niet aanwezig konden zijn, waren de 112-jarige John Salling uit Kingsport in Tenessee en Walter Williams uit Houston in Texas, die reeds de kaap van 115 jaar overschreden had. Ook John Salling overleed nog tijdens dat jaar.

Kolonel Walter Williams, de laatste
soldaat van de confederatie, op
op 117-jarige leeftijd, omringd door
zijn vijf dochters.
La Libre Belgique van 1959
Wanneer Williams als 116-jarige gevierd werd, wist hij niet, dat hij de laatste overgebleven soldaat was. Bovendien was hij zodanig verzwakt, dat niemand hem durfde te vertellen, dat zijn voormalige strijdgenoot overleden was. Maar de kolonel zelf was niet bang en verwoorde het zo:"...ooit hebben ze mij eens voorspeld, dat ik er nog zou zijn, als al die anderen er niet meer waren en ik geloof, dat ze gelijk hebben. Het is allemaal een vreemde historie geweest, maar ik ben de laatste overgebleven soldaat van de confederatie".

 Kolonel Walter Williams, die in het bijzijn van zijn vijf dochters nog zijn 117de verjaardag te bed heeft kunnen vieren, overleed een goede maand nadien op 19 december 1959.

Misschien nog een pittig detail was, dat zijn pensioen helemaal in schril contrast stond met zijn toegekende rang, die trouwens amper van tel was in een Staat als Texas. Veeboeren, die daar enig aanzien hadden, werden immers met "kolonel" aangesproken. Bron: Ons Land van 11 april 1959. La Libre Belgique van november 1959. 


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Een reactie posten