Pagina's

dinsdag 22 september 2015

Buitenlandse 115-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In de Russische provincie Kazan, overleed een 115-jarige grijsaard. Daar er een enorme droogte heerst, zweerden de dorpsbewoners bij hoog en laag, dat de reden te zoeken was, daar er tijdens de nacht een vlam danste op zijn graf; sommigen beweerden zelfs, dat de dode man zelfs tevoorschijn kwam.

Daar er  heel wat bijgeloof onder de bevolking heerste, werd het lijk opgegraven en met een stok doorboord. Dit alles gebeurde met medeweten van de dorpsbewoners, die de lijkschenders nadat zij hun daad hadden voltrokken met brandewijn onthaalden.

Blijkbaar gebeurde dit in Rusland dikwijls. Zeker bij ongunstige weersomstandigheden. Men werd er opgegraven en in een rivier geworpen, om zo het kwade te bestrijden. Bron: Den denderbode 14-10-1886


Op het eiland Lesbos in Mytilene en in andere delen van het eiland waren extreme hoge leeftijden blijkbaar geen uitzondering. Voor de eilandbewoners was dit volstrekt niet meer buitengewoons.

Een zekere vrouw Dadi Rana was er 145 jaar, Mezzi was 130 jaar, schoenmaker Xalli was er 120 jaar en een man uit  het dorpje Argas was 115 jaar oud. Bron: den denderbode 31-03-1892

Een Israëlische jonge vrouw trad op 17-jarige leeftijd in het Armeens klooster van Jeruzalem. Teruggevonden bewijsstukken toonden aan, dat deze kloosterlinge gedurende 98 jaar geen stap meer buiten de kloosterpoorten had gezet. Zij, overleed er in de ouderdom van 115 jaar. Bron: Den denderbode 10-11-1892William Hampson, die naar alle waarschijnlijkheid op 1 janauri 1779 werd geboren vierde op 1 janauri 1894 te Salford zijn 115de verjaardag.

Hij ging er prat op, dat hij als jonge knaap de beroemde geestelijke John Wesley te hebben horen prediken. Verder hadden vier ooms van William slag geleverde bij Waterloo. Vervolgens stierven op het veld van eer ook nog twee zonen van hem tijdens de Krimoorlog.

Eigenlijk had William langer kunnen leven, maar de hoogbejaarde ouderling, werd naar aanleiding van een ongeval door ziekte werd getroffen met de dood tot gevolg.

Een uniek gegeven was, dat hij op zijn nagedachteniskaartje had laten drukken: " Oudste inwoner van H.M. de Koningin is te Salford overleden". Zijn overlijden moet kort na zijn 115de verjaardag plaatsgevonden hebben. Bron: Den denderbode 14-01-1894


Christiaan Conrad, werd als zoon van Duitse ouders op
22 september 1780 in Cumberland (Pennsylvania) geboren. Hij, bleef er op de ouderlijke boerderij werken tot in de leeftijd van dertig jaar. In 1812 ruilde hij zijn ploegschaar voor een zwaard.

Christiaan leverde slag bij het Fort van Erie en was er getuige van de unieke overwinning van Commodore Percy op het Eriemeer. Na de oorlog keerde hij terug naar zijn ouders.

In 1845 verhuisde hij naar Illinois, waar hij er overleed op 8 maart 1896. Christiaan, werd 115 jaar, 5 maanden, 2 weken en 1 dag oud. Opmerking hierbij is, dat hij geen 116 jaar oud werd volgens het artikel. Bron: Gazette van Brugge 25-03-1896


De Franse Canadees Aimable Saint-Jean, trad in 1908 zijn 115de levensjaar in. Bron: Gazette van Brugge 02-09-1908Het overlijden werd gemeld uit Newport Rode Island van Mary O' Shea in de ouderdom van 115 jaar. Hoewel ze van Ierse afkomst was, had zij nagenoeg geheel haar leven door gebracht in de Verenigde Staten.

Mary, had een nazatenkroost van 129 klein-en achterkleinkinderen. een kleinzoon van haar, kapitein Crosby Howard voerde destijds het bevel over de Engelsen tegen de Duitse bezetters. Bron: De Volksstem 28-12-1927


De Ierse Marie Bricland, overleed vermoedelijk in 1927 op 115-jarige leeftijd. Bron: Le Patriotte Illustré 06-05-1928Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten