Pagina's

zaterdag 26 september 2015

Buitenlandse 113-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Volgens het eerste krantenartikel, vierde in 1897 Mauritz Kann te Wenen zijn 110de verjaardag. Ambtshalve oefende hij destijds het beroep van beenhouwer uit en was woonachtig in de Weense Goldstrasse. Tweemaal is hij ziek geweest. De eerste keer pas op 105-jarige leeftijd. Bron: De Volksstem 16-01-1897

Artikel uit de
 Gazette van Brugge 19-01-1898
In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, vierde in 1898 een zekere L. Kohn (in het vorige artikel gaat het over Mauritz) zijn 111de verjaardag.  Ook een broer van hem werd, die ondertussen was overleden had de kaap van de 102 jaar bereikt.

Kohn, die het niet breed had, leefde destijds van een maandelijkse rente van amper 8 gulden. De man, die naar alle vermoeden in 1787 werd geboren, bleek nog in goede gezondheid te verkeren en wandelde nog dagelijks rond zijn huis. Bron: Gazette van Brugge 19-01-1898
Het derde krantenartikel, heeft ons wat meer duidelijkheid. Het gaat hier wel degelijk over Maurit(s)z Konn, die in 1899 als oudste man van Europa genoteerd stond.

Hij werd in 1786 in het Hongaarse Francküchen geboren. Hij, was een beenhouwer en verliet op 90-jarige leeftijd zijn geboortedorp om zich in Wenen te gaan vestigen. Ook herinnerde hij nog levendig Napoleon's macht en val.

Op zijn sterfbed citeerde hij nog het volgende: "Mijn laatste uur is aangekomen en ben verdrietig heen te moeten gaan. Nochtans voel ik mij nog heel jong en zou wel nog een eeuw overwinnen". Ko(h)nn, overleed midden 1899 op 113-jarige leeftijd. Bron: Den denderbode 01-06-1899


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Een reactie posten