Pagina's

maandag 21 september 2015

Buitenlandse 111-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.

Een merkwaardig grafschrift van de 111-jarige Dirck Janze Bleser werd in het jaar 1630 te Haarlem in Holland op een steen op het oude kerkhof van het Predikheren-of Dominicanenklooster gevonden. De toenmalige burgemeesters van Haarlem vonden dit grafschrift zo merkwaardig, dat zij het door Jacob Adriaensz Maethem op een koperen plaat lieten etsen, zodat het niet verloren zou gaan. De koperen plaat werd in de muur van boven vermeld klooster ingewerkt en is daar heden ten dage nog aanwezig. (Brontekst uit Westvlaamse Eeuwelingen van A. Verbouwe 1189-1948 pag. 9-10)

In de gemeente La Louvière ten Zuiden van Frankrijk, overleed in juli 1860 een 111-jarige boer. Er werd van hem verteld, dat hij meer in de herberg zat dan in de kerk. Als hij 's avonds huiswaarts keerde was dit voor de dorpsbewoners een plezier om zien.

Ongeveer zeventig jaar voor zijn dood werd hij erop gewezen van zijn dokter, dat hij het drinken beter zou laten, want zegde hij: "...zatlappen worden nooit oud". De boer antwoordde daarop: "dokter, je hebt inderdaad meer verstand en Latijn geleerd, maar ik ken heel wat oude drinkebroers dan oude dokters".

De dokter, die wat verbouwereerd was zei daarop: " Als ge er zo over denkt, laat ik uw polsen los". "Dan hou ik ze zelf wel vast": zei de boer, die nog meer dan zeventig jaar verder leefde. De dokter echter overleed twee jaar nadat hij de boer had onderzocht. Bron: den denderbode 15-07-1860De kleurling Sandy Alexander trad op 111-jarige leeftijd in het huwelijk met de 60-jarige Sucie Mc Ghee in Arkansas. De man was ooit werkzaam als bediende in het Witte Huis onder President Polk.

Alexander wist zich nog heel goed te herinneren hoe de Engelse troepen in 1812 het Witte Huis en de gebouwen van de Wetgevende vergadering in brand staken. Bron: De Volksstem 11-09-1912


Een reactie posten