Pagina's

woensdag 30 september 2015

Buitenlandse 140-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Le Courrier de Bouches-du-Rhône, signaleerde, dat er een140-jarige oude man, Lanoix genaamd woonachtig was in de gemeente Mion. Iedere zondag legde hij nog drie kilometer af om naar de H. Mis te gaan. Hij dronk nooit likeur of wijn, maar dronk en mengeling van water met roggebloem.

De grijsaard werd nooit ernstig ziek en er waren 117 jaar verlopen, dat hij van zijn vrouw afscheid had moeten nemen. Hij huwde op zeer jonge leeftijd. Twee zonen van hem waren ondertussen overleden. De eerste kwam om het leven tijdens de inname van de Bastille en zijn tweede zoon sneuvelde als aanvoerder van een legerescadron  te Sambre-et-Meuse. Lanoix, genoot van een jaarlijkse rente van 150 oude Belgische fr. Bron: Le Progrès 20-04-1845


Daniël Samoiloff, die in 1749 werd geboren, overleed in 1889 in de Russische stad Saratoff op 140-jarige ouderdom. Hij, was een aanhanger van veldmaarschalk Yemelyan Pugatcheff (Pugachev) . Ooit was Daniël adjudant van Pugatcheff.

Op een gegeven ogenblik werd hij aangehouden en naar Simbirsk overgebracht, waar hij veroordeeld werd met 180 knotslagen en met levenslange dwangarbeid in de mijnen van Siberië.

Pas na 38 jaar van menselijke ellende mocht hij naar zijn stad terugkeren. Ondanks zijn lichamelijke aftakeling, bezat hij nog al zijn geestesvermogen. Bron: Gazette van Brugge van 24 juli 1889


In Moskou werd koetsier Kuslum 140 jaar oud. Bron: Den denderbode 29-07-1897

Sir Walter Raleigh, beschreef hoe de Ierse hertogin Katharina van Desmond op 140-jarige leeftijd naar het Hof van koning Jacob I reisde met de plannen voor de verdere ontwikkelingen van haar land.

Men zegt dikwijls:" hoe ouder hoe zotter". Welnu; nog datzelfde jaar, overleed zij t.g.v. van het plukken van kersen. De hertogin was in de kersenboom geklauterd en kwam ten val, waarbij zij haar nek brak. Bron: De Poperingenaar van 1904.


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 137-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In het Russische gouvernement Wilna, was er een boer overleden, die de ouderdom had bereikt van 137 jaar, 10 maanden, 1 week en 4 dagen. Op 19-jarige leeftijd, trad hij voor een eerste maal in het huwelijk in hetzelfde district waar hij woonachtig was.

Volgens het krantenartikel huwde hij meerdere malen aangezien, hij 32 kinderen had bij verschillende vrouwen waaronder een dochter van meer dan honderd jaar oud .

De boer werd nooit ernstig ziek. hij klaagde wel, dat hij niet meer kon lezen zonder bril, was helder van geest en zei meermaals: "...dat de dood hem dikwijls had vergeten".

Verder schreef men in het krantenartikel, dat het in Rusland geen zeldzaamheid was om lang te leven. In 1828 leefden er toen 837 honderdjarigen. Daarvan waren 40 personen, die ouder waren dan 120 jaar, 15 personen werden ouder dan 130 jaar, 9 personen overschreden de 135 jaar en nog eens 5 personen werden meer dan 138 jaar oud.

In 1830 zou er in het gouvernement van Moskou zelfs een man zijn overleden, die 150 jaar oud werd en in 1844 overleed er in het gouvernement van Kieff een oud-soldaat van 153 jaar oud. Beide twee laatste super-honderdjarigen, hadden heel wat koningen, tsaren, regeringen, prinsen... de revue zien passeren. Bron: De Gazette van Brugge 02-03-1857


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Buitenlandse 135-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Maria Ustav, uit Caucalia-Dobrovitza, overleed op 135- jarige leeftijd. Haar begrafenisplechtigheid werd door 88 nazaten bijgewoond.Bron: Le Patriote Illustré van 6 mei 1928Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Buitenlandse 131-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


De New-Yorkse krant "The World", gaf ooit de opdracht aan één van haar reporters om bij een twintigtal honderdjarigen te bevragen, wat er diende gedaan te worden om honderd jaar oud te worden?

De 131-jarige Maria Mac Donald verklaarde het volgende:

"Jong trouwen, vroeg opstaan, nooit teveel drinken en vooral
een goed christen zijn".

De 125-jarige Noël Rabay uit Piscataway (New-Jersey) zei op zijn beurt:

"Vroeg gaan slapen, niet trouwen en niet drinken".

Antwoorden van andere honderdjarigen waren van uiteenlopende
aard zoals:

" ...Niet voor uw 22ste huwen maar met uw volle goesting, in open lucht leven, langzaam eten en wanneer je honger hebt, 's morgens een weinig geestelijke drank drinken, leven in eenvoud, geen tabak en likeur, niet langer slapen dan zeven uur, hard werken, maak steeds dat je bezig bent met je handen en met uw geest..."
Bron: De Gazette van Brugge 13-04-1903


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 130-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.De vierde echtgenote, van Sultan Selim III, overleed op 130-jarige leeftijd te Constantinopel. De Herald Levent, veronderstelde, dat de leeftijd wat overdreven was. Bron: Le Propagateur van 9 november 1867.


Een Nederlandse pater redemptorist-missionaris in Brazilië schreef ooit in de "Maasbode", dat er te Lega de Alleluia, Rio Grande de Sul een 130-jarige dokter Domingos Feirreira de Cruz nog steeds zijn dokterspraktijk uitoefende.

In 1891, had deze dokter nog zijn honderdste huwelijksverjaardag gevierd met zijn toenmalige 114-jarige echtgenote Maria Florida. Zij schonk hem zestien maal een tweeling en nog eens zeven kinderen. Van de negenendertig kinderen waren er maar twee overleden.  326 afstammelingen vierden mee.

Nog volgens de missionaris, die de stokoude dokter in 1895 een bezoek bracht, was hij nog volkomen gezond, helder van geest en werd hij door de Braziliaanse gemeenschap als uitstekend dokter geroemd. Bron: Gazette van Brugge 29-04-1895


In Minnesota had een man de leeftijd bereikt van 130 jaar en werd als ,oudste man ter wereld aanzien. Hij, uitte de wens om 150 jaar oud te worden. Dit werd hem van harte gegund natuurlijk. Bron: De Volksstem 19-08-1926


Bij een volkstelling, die begin de 19de eeuw in Cuba werd gehouden, kwamen de ambtenaren tot de vaststelling, dat er een Spaanse kleurlinge ooit als slavin naar hun land werd gebracht.

Teresa Rivera, beweerde 130 jaar oud te zijn. Zij, kon zich nog alle meegemaakte gebeurtenissen opsommen en was nog zeer helder van geest. Bovendien had Teresa ook het gevoel nog uiterst jong te zijn. Bron: De Volksstem 11-12-1931


Teresa Hidzew, overleed in 1885 in Polen op 130-jarige leeftijd.  Bron: De Volksstem van 19 februari 1933.

Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

Buitenlandse 129-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Een bericht, die destijds in de Times verscheen, liet weten, dat er in Hyderabad (Indië) de 129-jarige, Syed Habid Aledroes was overleden. Hij, was van geboorte afkomstig uit Arabië, maar verhuisde een tachtig jaar geleden naar Indië. Bron: De Volksstem 14-10-1927Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 

dinsdag 29 september 2015

Buitenlandse 128-jarigen


Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Senora Martina Del Rosa werd in november 1933, 128 jaar oud. Ze werd in Mexico geboren en verbleef in de buurt van Santa Ana, Californië. Het enige, die voor haar onaangenaam bleek, was haar verzwakte gezichtsveld en ook het stappen ging moeilijk.  Bron: Zondagsvriend van 10 december 1933.


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen Buitenlandse 127-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Alle kameraden van de Poolse invalide J. Kolombenski waren ervan overtuigd, dat hij 127 jaar oud toen hij overleed. Doch, onderzoek wees uit na zijn dood, dat hij maar eigenlijk 91 oud zou zijn geworden.

De reden was, omdat hij de zelfde voornaam droeg als zijn vader, die reeds lang overleden was en naar alle waarschijnlijk de geboorteakte van zijn vader hadden genomen. Bron: La Patrie 19-05-1851

In Griekenland was een vrouw overleden van 127 jaar oud. Bron: De Werkman 20-10-1882

Anna Topolovna, Polen, werd 127 jaar. Op 37-jarige leeftijd werd zij weduwe en trad in het klooster. Daar bleef zij nog gedurende negentig jaar lang, tot aan haar overlijden. Bron: De Volksstem van 19 februari 1933.Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen Buitenlandse 126-jarigenNamen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In Californië was een man gestorven van 126 jaar oud. Toen men hem aantrof had men te maken met een graatmagere dode in burgerkleren. Bron: De Werkman 07-05-1875De oudste vrouw ter wereld in 1911 was Barba Waschka, die in het Bulgaarse Pavelsko woonachtig was. Zij, was 126 jaar oud en had een zoon Todir van 101 jaar. Bron: De Werkman 12-05-1911


Het toenmalig Duitse Keizerrijk , telde in 1911, 76 honderdjarigen. De oudste vrouw Bizeginski uit Posen werd er op 21 februari 1785 geboren en was 126 jaar oud.

Daarna volgde de 110-jarige Woylin uit Netze. Na hen waren er drie andere personen met de respectievelijke leeftijden van 105, 103 en 102 jaar oud. Alle overigen hadden juist de eeuwgrens bereikt. Bron: De Werkman 15-12-1911In het Bosnische stadje Zoubitch, overleed er de 126-jarige Malo Frantchitde (een andere bron, schrijft zijn volledige naam anders). Hij, huwde driemaal, was een verstokte roker en in het land gekend als een populaire man. Als ouderdomsdeken werd hij door alle onderdanen van Koning Alexander gewaardeerd. Bronnen: De Volksstem 27-10-1926, Le Patriotte Illustré 06-05-1928


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen maandag 28 september 2015

Buitenlandse 125-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Een Spaanse boerin overleed er in de gemeente Fuentesca (Spanje) op 125-jarige leeftijd. Het oude perkamenten moedertje had nog kort voor haar overlijden een uur te voet op de weg gewandeld. Lezen deed ze zonder bril. Ze liet drie zonen achter, waarvan de jongste 61 jaar oud was. Bron Den Denderbode 03-04-1864


In het Russische Sarama, overleed de 125-jarige Pryguncova. Ze hoorde en zag nog goed als iemand van drie maal zeven. Bron: Het Land van Aelst 29-06-1890


Noël Rabaey uit Piscataway (Neuw-Jersey) was 125 jaar oud. Bron: Gazette van Brugge 13-04-1903


In de hoofdstad van Chile, overleed destijds naar alle waarschijnlijkheid de oudste vrouw ter wereld. Mannela Garre werd er 125 jaar oud. De regering betaalde maar sedert twee jaar haar onkosten zorgde  tot enige weken voor haar dood nog zelf voor haar huishouden. Bron: De Volksstem 25-10-1912

William Smithe uit Ierland, overleed in 1927 op 125-jarige leeftijd. Bron: Le Patriote Illustré van 6 mei 1928
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 124-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


De 124-jarige pelgrim Zakhar Gladyschew kwam op 6 april 1871 in het klooster Veznessensky van Irkoutsk aan. Van geboorte was hij afkomstig van Tiflis.  Op 114-jarige leeftijd ondernam hij nog een bedevaart van Tomsk naar Kiathta via Nertchinck.

Het bijwonen van een kerkdienst, deed de uitzonderlijke hoogbejaarde pelgrim al rechtstaand. Zijn vader en moeder overleden op de respectievelijke leeftijden van 148 en 138 jaar. De Werkman 03-07-1871


De kleurling Snow uit de Staat Tenessee van de Verenigde Staten van Amerika, had er de leeftijd van 124 jaar bereikt. Bron: Gazette van Aelst 16-11-1873

In het gehucht Auberives en Royans (Isère), waar amper 350 huisgezinnen woonachtig waren, woonde er de *124-jarige Marie Durand. Zij zag er het levenslicht op 18 maart 1761 te Saint-Juste-de-Claix en werd er gedoopt door priester Donadieux. Ondanks, dat zij gehuwd was noemde men haar nog altijd bij haar doopnaam.


De prachtige bergstreek waar zij woonde, werd door vele Zwitserse toeristen bezocht en waren daardoor getuige hoe armtierig zij er in haar enge huisje het moest beredderen, dat door de gemeente bekostigd werd.

Haar verblijf mat amper 3 meter op 2 en een halve meter. De dennenhouten vloer verkeerde in een erbarmelijke staat; de muren waren eenvoudig wit; het daglicht kwam alleen binnen via een klein venstertje en tussen de balkenzoldering krioelde het van de spinnen en hun webben.

Ook haar huisraad stelde niet te veel voor en bestond uit een notenlaarskist, een bed met daarop  een meer dan versleten wollen deken, twee kreupele stoelen en keukengerei, die over het algemeen stuk was.

Gelukkig kon Marie rekenen op de milde giften en zilvergeld van de bezoekers, die de streek doorkruisten. De rimpels in haar gelaat en halsstreek hadden zo'n diepe groeven, als de dikte van een derde van een vinger.Bronnen: De Werkman 04-07-1884 en 19-06-1885, Nieuwsblad van Geel 20-06-1885

*Dit artikel toont veel gelijkenissen met het beschreven artikel van de 123-jarige  weduwe Girard aangezien in het artikel van het Nieuwsblad van Geel hier beschreven deze naam erin voorkomt.


In een Russisch dorpje van het gouvernement Wjatka was er een taaie familie woonachtig. Alle familieleden hadden er de eeuwgrens overschreden.

De jongste van de familie was 100 jaar oud en was er werkzaam op de Wolgaschepen. Een broer van hem overleed op 105-jarige leeftijd en de grootvader op de leeftijd van 124 jaarBron: Den denderbode 03-10-1897


Een zekere Johny Morg, die in 1789 in Duitsland werd geboren, overleed in de staat Kentucky van de Verenigde Staten van Amerika in de hoge leeftijd van 124 jaar. Bron: De Volksstem 13-03-1912
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 123-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In het dorpje Auberins-en-Bovans, woonde er de 123-jarige vrouw Girard. Tijdens het eerste Franse Keizerrijk was ze er marketenster. Haar twee zonen sneuvelden er op het slagveld.

Vrouw Girard, die er arm en pover leefde, werd er door de gemeente onderhouden. Gedurende vele jaren at zij niets anders dan broodpap met wijn, waarin ze af en toe een scheutje jenever in deed. Behalve haar hardhorigheid, was zij nooit ziek en bleef goed te been. Bron: Den denderbode 21-10-1883 


In het Oostenrijkse dorpje Moravië, overleed een vrouw van 123 jaar oud. Haar man, die enkele jaren eerder was overleden werd 118 jaar oud. de vrouw, liet een 102-jarige zoon en 96-jarige dochter na. Blijkbaar was het een familie, die een lang leven beschoren was. Bron: Den denderbode 14-10-1888Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 


Buitenlandse 122-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


Madalena Annunziata Onofri, overleed te Rome in de ouderdom van 122 jaar. Sedert 1855 werd zij er verpleegd in een instelling en was tot op het laatste ogenblik helder van geest en steeds opgewekt. Bron: Den denderbode 06-03-1864


Mevrouw Thulet, overleed te Parijs in de gezegende leeftijd van 122 jaar. Zij, was tevens de moeder van de toenmalige zeer gekende geneesheer, die te Parijs zijn praktijk had. Bron: Den denderbode 24-01-1875


Justiniano Roxas, Californië, overleed in 1875 op 122-jarige leeftijd te Santa Cruz. Twijfel aangaande zijn ouderdom was er niet (toch volgens mijn opgezochte bron). Iedereen wist, dat hij zich had laten dopen op 36-jarige leeftijd in de kerk van Santa Cruz. Bron: Den denderbode 02-05-1875.


Rukkie Hanoum, uit het Turkse Adana, overleed in 1927 op 122-jarige leeftijd. Bron: Le Patriote Illustré 06-05-1928.


Jeanne Calment 1875-1977, op haar 120ste verjaardag. Het belang van Limburg van 18 en 19 februari 1995
Jeanne Calment 1875-1977, op haar
120ste verjaardag.
Het Belang van Limburg van 18 en
19 februari 1995
Jeanne Calmant, werd in een voorname burgerlijke handelaarsfamilie van allerhande stoffen op 21 februari 1875 te Arles geboren. Het was ook in de stoffenwinkel, dat zij Vincent van Gogh heeft ontmoet, die er doeken kwam kopen voor zijn schilderijen.

Ze herinnerde hem als een onverzorgde lelijkerd en alcoholist. Enige bekendheid had hij te Arles alom, niet als schilder, maar omdat hij er meer naar "Les maisons de tolérance" ging (bij de vrouwen). Ook Nobelprijswinnaar Frédéric Mistral heeft ze gekend.

Op 20-jarige leeftijd trad zij in het huwelijk met haar Duitse volle neef Fernand Calment. en jaar na haar huwelijk werd dochter Yvonne geboren, die op haar beurt één zoon ter wereld bracht. Ook kreeg zij nog twee miskramen te verwerken. Haar dochter overleed op 36-jarige leeftijd en ook van haar kleinzoon heeft ze moeten afscheid nemen, die n.a.v. een auto-ongeval om het leven kwam. Hij was even oud als zijn moeder.

Jeanne Calment 1875-1977,  op haar 120ste verjaardag. Het Belang van Limburg  van 18 en 19 februari 1995
Jeanne Calment 1875-1977,
op haar 120ste verjaardag.
Het Belang van Limburg
van 18 en 19 februari 1995
Verder leidde ze met haar man een zaak met tien personeelsleden maar hielden er verder een sportief bestaan op na.. Ze leerde tennissen, deed aan alpinisme, zwemmen, schermen, paardrijden... en trok dikwijls voor lange wandelingen de bergen in. Ook de jacht was haar niet onbekend en kwam na verloop van tijd met de beste jagers in contact. Haar man Fernand overleed echter op 72-jarige leeftijd.

Jeanne op 121-jarige leeftijd met haar uitgebrachte cd. Verzameling Leondyme.
Jeanne op 121-jarige leeftijd
met haar uitgebrachte cd.
Jeanne, die door de intimi als "Mazane" werd aangesproken, heeft niet minder dan 25 Franse presidenten gekend. Bovendien was ze ook getuige van de opkomst van de cinema's. Ze hield van literatuur, maar in april 1990 werd ze volledig blind. Verder was ze was dol op chocolade en rookte tot aan haar 118de jaar, twee sigaretten per dag. Vervolgens doorkruiste zij de Belle-Epoque periode, overleefde zij twee wereldoorlogen en maakte de gehele industriële revolutie mee.

Bidprentje, Jeanne Calment 1875-1997
Enkele dagen voor haar 120ste verjaardag, stuurde mode-ontwerper Christian Lacroix een hartvormig juweel naar zijn beroemdste streekgenote, samen met een brief en zijn gelukwensen, die reeds in het rusthuis van Arles van de beste zorgen kon genieten. Een jaar later bracht zij op 21 februari nog een cd uit, waarop de anekdotes uit haar leven werden verteld. Ondertussen zat ze reeds in een rolstoel en was zij bijna volledig doof geworden.

Ongeveer zes maanden nadat Jeanne122 jaar oud geworden was, overleed zij in het Zuid-Franse Arles op 4 augustus 1997, waar zij geheel haar leven had gewoond. Officieel staat zij er genoteerd als oudste vrouw ter wereld. Bron: Het Belang van Limburg 21-04 en 22-04- 1990 en van 18-02 en 19-02-1995. Bidprentje, verzameling Leondyme.


Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen 
Buitenlandse 121-jarigen

Namen en steden kunnen verkeerdelijk zijn weergegeven in de bronnen en werden identiek overgenomen.


In 1889, bleek de Hongaarse boer Nagy Ferenez (°1768) uit Barcs, de oudste man ter wereld te zijn. Hij, was toen 121 jaar oud en was van geboorte afkomstig uit Hedrehely. Samen met zijn drie broers bracht hij zijn jeugd door op de ouderlijke hoeve.

Nagy, die geen hout kon klieven, geen bomen kon vellen noch paarden africhten zoals zijn andere drie broers, werd door zijn vader als slappeling bestempeld en eigenlijk niet graag gezien. Met zijn zwakke en tengere lichaamsbouw kon hij alleen vrouwenarbeid verrichten.

Op 19-jarige leeftijd begon Nagy plots een enorme krachtige lichaamsbouw te ontwikkelen, waarbij hij het werk aankon van drie man tegelijkertijd. In mei 1789 had hij een meisje ten huwelijk gevraagd, die toestemde, maar nog voordat zij in het huwelijk zouden treden, zij hem ontrouw geweest was. Daardoor zwoer hij, om zich nimmer aan een vrouw meer te binden.

Wanneer men een eeuw later aan hem vroeg wat hij eigenlijk het mooiste vond, antwoordde hij: "...ondanks de vele meegemaakte veldtochten, heeft er niets meer indruk gemaakt dan de lijkplechtigheid van Maria-Theresia in 1780". Ondertussen waren ook zijn drie broers al meer dan een halve eeuw eerder overleden. Bron: Den denderbode 29-12-1889


De Noorse visser Abel Eilassen,die in 1796 werd geboren zag gedurende zijn Aardse leven negen koningen de troon bestijgen. Nooit verliet de man zijn dorp Kristiania of het was voor de visvangst.

Ondanks het feit, dat Abel een verstokte roker was, verliet hij de eeuwcirkel pas op 121-jarige leeftijd. Daaruit blijkt, dat deze Methusalem vermoedelijk in 1917 moet zijn overleden. Bronnen/ De Volksstem en De Werkman 20-08-1915Een zekere Bourbe, die in het district Tipperary  woonachtig was, overleed in 1919 in de gezegende leeftijd van 121 jaar oud.

Vijftig rechtstreeks nazaten van hem namen ooit deel aan de oorlog, waarvan er vijventwintig sneuvelden of gewond werden. Bronnen: De Volksstem 03-02 en 23 en 29-08-1919
Linken:
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-oud-strijders-van-1830.html
noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/honderdjarige-religieuzen.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/semi-en-superhonderdjarigen-van-belgie.html
noeldemey.blogspot.be/2013/10/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html


Oudste mens
Meerdere super-honderdjarigen