Pagina's

vrijdag 5 juni 2015

De honderdjarige Anna Verbeeck 1893-1995

Anna Verbeeck 1893-1995, opgenomen in de kring der honderdjarigen
Boom viert
Anna Verbeeck
Anna Verbeeck, werd op 16 februari 1893 in Boom geboren. Op zevenjarige leeftijd moest zij als klein meisje reeds gaan werken in de steenbakkerijen. Daardoor kon zij het schrijven en lezen niet aanleren. Op 25 mei 1912 trad Anna in het huwelijk met Frans Daelemans.
Anna, overleefde haar man en zeven van haar acht kinderen
Anna Verbeeck
bleef niet van menselijk
leed gespaard

Uit haar huwelijk werden acht kinderen geboren. Zeven van haar kinderen zouden in droevige omstandigheden vroegtijdig overlijden. Twee dochtertjes van respectievelijk 7 en 8 jaar oud werden samen met een nichtje door een trein overreden aan een onbewaakte trein overweg in het Boomse park. Haar man, overleed op 56-jarige leeftijd ten gevolge van een hersenbloeding.

Een 37-jarige dochter, overleed na een korte ziekte. Een andere 16-jarige dochter, die ook door diezelfde ziekte werd getroffen, kwam er met veel ups en downs erdoor, maar door haar wispelturige gezondheid, die tot een hartoperatie leidde overleed ook zij op 37-jarige leeftijd.
Anna's enige overgebleven zoon Jan, bleef voor zijn moeder zorgen
Honderdjarige Anna kon noch lezen
of schrijven

Haar enige overgebleven zoon Jan verteld:

"...het was een ware lijdensweg, waarbij uiteindelijk het betrokken ziekenhuis na jarenlange processen verantwoordelijk werd gesteld voor het overlijden van mijn zus. Anna was toen reeds 78 jaar oud.
Anna's buren en omgeving vieren mee met receptie op straat en vuurwerk
Burgemeester Etienne De Groot
overhandigd een gesigneerde foto
van het koningspaar

Een ander droevig feit was, dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog een broer van mij in het concentratiekamp van Buchenwald werd gefusilleerd. Vervolgens werd een andere broer door een dronken Amerikaanse soldaat door de keel geschoten. De dader werd herkend en werd zelf doodgeschoten.

Het menselijk leed, bleef moeder maar achtervolgen. Haar zevende kind en tevens mijn broer, kwam om het leven bij een auto-ongeval.

Anna Verbeeck werd 102 jaar oud
Anna samen met haar 79-jarige zoon Jan
met links van hem
Burgervader Etienne De Groot
Zoon Jan besluit zijn betoog door een moedig beeld op te hangen van zijn moeder, die door hem werd verzorgd. Zij verloor immers zeven van haar acht kinderen en man in abnormale omstandigheden. Bovendien ging zij kort nadat zij was getrouwd gaan werken in een pantoffelfabriek om in eerste instantie een betere leefomstandigheid te bewerkstelligen voor haar steeds maar groter worden kroost. Niet wetende dat magere Hein om de hoek aan het gluren was..."

102-jarige Anna  aanhoort de toespraak en kijkt zwijgzaam toe
OCMW-raad en gemeentebestuur
brachten een bezoek aan Anna
Toen Anna als honderdjarige werd gevierd, werd er een receptie op straat gehouden en een groots vuurwerk. Burgemeester Etienne De Groot met zijn Schepenen kwamen hun gelukwensen overmaken en overhandigden daarbij de gebruikelijke geschenken. Een gesigneerde foto van het koningspaar werd eveneens overhandigd.

Bidprentje Anna Verbeeck
Eeuwelinge Anna, die met de jaren meer en meer zwijgzamer werd, vierde in het OCMW-rusthuis van Boom haar 102de verjaardag.
Rouwbrief Anna Verbeeck

Nochtans had zij tot het jaar ervoor nog bij haar 79-jarige zoon Jan ingewoond, die zijn moeder op een voortreffelijke manier verzorgde.

OCMW-voorzitter Albert De Smet gaf aan Anna, een welgevulde fruitkorf en besloot met een toespraak. Burgermeester De Groot sloot zich daarbij aan, en maakte daarbij nog de gelukwensen van het koningspaar over.

Bidprentje Anna Verbeeck
Lang heeft Anna niet meer kunnen genieten, want zij overleed er vier dagen na haar verjaardag op 20 februari 1995. Zij, werd 102 jaar en 4 dagen oud.Bronnen: 
Bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Krantenfoto's van JHS, DMR en Eddy Van Ranst
Krantenartikels met referenties van VKS en WSB

Mailen kan steeds naar: noel.de.mey@telenet.be
Een reactie posten