Pagina's

vrijdag 15 mei 2015

Super-honderdjarige Bernardina Van Dommelen 1899-2010

Bernardina (Berthe) Van Dommelen, werd tijdens de regeerperiode van koning Leopold II (1835-1909), op 15 maart 1899 te Antwerpen geboren. Het was het jaar, dat ook de bouwwerken van het Antwerps Centraal boven de doopvont werd gehouden.

Gazet Van Antwerpen 14-12-2009
Vervolgens werden er de toekomstige atleten François Morren (1899-1985), Paul Brochart (1899-1971) , biochemicus en Nobelprijswinnaar Albert Claude (1899-1985), politicus Ernest Adam (1899-1985) geboren en overleed priester-dichter Guido Gezelle.

Het Nieuwsblad 15-03-2009
Berthe, had nog drie zussen en een broer. Haar schoolse periode gebeurde toen nog in het Frans. Daar haar vader muzikaal begaafd en in de kathedraal zong, kwamen componist-kapelmeester Lodewijk De Vocht (1887-1977) en Lodewijk Mortelmans (1868-1952) dikwijls aan huis. Twee van de vier dochters in het gezin, hadden ook de muziekmicrobe te pakken gekregen, waarbij een zus operazangeres en een andere pianiste was.

Het Nieuwsblad 17-12-2009Als klein opgroeiend meisje, was zij getuige van de opkomst van de auto in Antwerpen. Alles gebeurde immers toen nog te voet of met paard en kar. Toen ze vijftien jaar oud was, brak op 4 augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. Vijf jaar eerder, op 17 december 1909, overleed koning Leopold II. Op haar 21ste vonden te Antwerpen de Olympische Spelen plaats.

In 1922, trad Berthe in het huwelijk met terpentijnvertegenwoordiger Guillaume De Visscher. Uit hun huwelijk werd één dochter Magda geboren.

Zelf bleef Berthe, zich steeds met het huishouden bezighouden en zag alles verder evolueren. Toen zij weduwe geworden was, kon zij op de steun van haar enige dochter rekenen, die in 2008 op 82-jarige leeftijd overleed en zelf geen kinderen had.

Het Belang van Limburg 13-03-2010
In het Woon-en Zorgcentrum "Sint-Gabriel", kreeg zij veelvuldig het bezoek van Geneviève Simons, waarmee Berthe vele gesprekken voerde en haar hartsvriendin werd. Daar zou zij niet minder dan twaalf keer de eeuwenkroon mogen opzetten.

Berthe, kreeg toen zij 111 jaar oud geworden was, het bezoek van haar achternichtje Dot Neyens. De leeftijdskloof tussen hen was immers honderd jaar. Berthe, die ondertussen blind en slechthorend was, werd door burgemeester Patrick Janssens in de bloemen gezet.

Gazet van Antwerpen 28-04-2010
Toen haar 111de verjaardag naderde, was Berthe enigszins wat nerveus, zag ze er tegenop en voelde ze zelf aan, dat zij niet meer zo lang zou leven. Haar vermoeden werd bewaarheid, want zij overleed een maand later op 16 april 2010.

De begrafenisplechtigheid vond op 22 april plaats en op haar verzoek in het zorgcentrum zelf. Bernardina, werd 111 jaar, 1 maand en 1 dag oud en behoorde daarmee tot de zeldzame kring der super-honderdjarigen.

Vervolgens had zij  niet minder dan 12 Antwerpse burgemeesters gekend zonder rekening te houden met de waarnemende burgervaders en de oorlogsburgemeester, 10 pausen, 5 Belgische koningenRegent prins Karel...

Het Belang van Limburg 13-03-2010
Volgens de geschreven pers was Bernardina, die Romanie Pollet (1898-2009) als oudste had opgevolgd één der laatste drie Belgen uit de 19de eeuw.

Gabrielle Maria Demets, geboren op 26 augustus 1899 te Waarmaarde uit Zwevegem volgde haar op, maar overleed kort daarna  op 1 mei 2010 te Zwevegem. Zij gaf haar supereeuwenkroon door aan Adrienne Ledent, die op 13 december 1899 in het Luxemburgse Habaye-la-Neuve werd geboren en er op 23 juni 2011 overleed.

Krantenfoto's van:
Luc Daelemans
De Roo
Koen Fasseur
Bert Hulselmans

Bronnen:
Twee artikels zonder referenties
Het Belang van Limburg van 13-03-2010
Het Nieuwsblad van 15-03- en 17-12 2009
Gazet van Antwerpen van 14-12-2009 en 28-04-2010


Mailen kan steeds naar: noel.de.mey@telenet.be

Homepage
Een reactie posten