Pagina's

zaterdag 30 mei 2015

De honderdjarige Celestina Ceuppens 1893-1993

De honderdjarige Celestina Ceuppens 1893-1993 ook actief met het kaartspel en kruiswoordpuzzels
De honderdjarige Celestina Ceuppens
Celestina Ceuppens, werd als jongste in een landbouwersgezin van negen kinderen op 4 september 1893 in Waarloos geboren. Op 24-jarige leeftijd volgde zij een succesvolle opleiding als vroedvrouw. Celestina werkte daarna voor verschillende gezinnen als vroedvrouw met nazorg voor moeder en kind.

Vervolgens richtte ze in haar eigen woning een privé-moederhuis in met vier kamers, waar men gedurende tien dagen kon verblijven. Daarenboven had zij nog een winkeltje met kinderkledij en bijhorigheden.

Celestina Ceuppens 1893-1993, blies 100 kaarsjes uit
Celestina Ceuppens blies 100 kaarsjes uit
Op 26 september 1933, trad Celestina te Berchem in het huwelijk met
Frans Van de Velde en brachten een zoon en een dochter groot. Tien jaar na haar huwelijk werd zij weduwe.

Door een aanpassing in de wetgeving, diende Celestina haar privé-moederhuis te sluiten. De wet voorzag immers, dat men over acht kamers diende te beschikken, wat niet gerealiseerd kon worden. Ze kon aan de slag in het moederhuis van Mechelen en oefende haar beroep uit tot aan de leeftijd van 65 jaar.

Rouwbrief Celestina Ceuppens
Toen Celestina 90 jaar oud geworden was trok ze naar een home en kwam vier jaar later terecht in het Rust-en verzorgingstehuis "Dertien Eiken" van Bonheiden. Daar vierde zij er haar honderdste verjaardag, waarbij zij het bezoek kreeg van burgervader Jacques Morrens (1948-2014).

Bidprentje Celestina Ceuppens
Toespraken werden er gehouden door leden van het beheerscomité Dertien Eiken in naam van Lode Peeters en van Remi Allaeys, die namens de Raad van Beheer van de vzw Imelda sprak.

 Celestina, overleed er te Bonheiden op 13 december 1993 en werd 100 jaar, 3 maanden, 1 week en 2 dagen oud.


Bronnen: Foto, rouwbrief en bidprentje, verzameling Leondyme
Krantenartikel met referentie (DP) en krantenfoto met referentie (DMR) (verz. Leondyme)

Mailen kan steeds naar: noel.de.mey@telenet.be

Homepage
Een reactie posten