Pagina's

woensdag 20 mei 2015

De honderdjarige Alfons Robben 1892-1995

Alfons Robben 1892-1995
Alfons Robben
gevierd als
honderdjarige
Robben Alfons, werd als tweede oudste ( een tweede geschreven bron schrijft als oudste) in een boerengezin van zes kinderen op 8 januari 1892 te Lichtaart geboren. Op 11-jarige leeftijd overleed zijn moeder en het jaar daarop moest hij bij een andere boer uit werken om wat extra bij te verdienen. Alfons deed dit elf jaar lang.

De levensloop van Alfons Robben werd hier uitvoerig besproken in dit artikel
De kwieke honderdjarige
Alfons Robben werd
door zijn gemeente in de
watten gelegd, waarbij 
zijn levensloop uitvoerig
in beeld werd gebracht

De levensloop van Alfons Robben werd hier uitvoerig besproken in dit artikel

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd Alfons vrijgesteld
van militaire verplichtingen wegens zijn kleine gestalte en moest daardoor geen soldaat zijn.

Ondertussen, was Alfons tijdens de oorlog in het huwelijk getreden met Amelia Van Camp en kregen zes kinderen. Twee daarvan overleden enkele weken na de geboorte.

Dit belette hem echter niet om na de oorlog toch nog verplicht bewakingsopdrachten in Duitsland uit te voeren. Daarna ging Alfons werken in de cementfabriek van Beerse en vervolgens bij een elektriciteitsmaatschappij, gedurende zes jaar lang. Zo, had Alfons al een aardig centje bijeen gespaard en kocht er de boerderij van Jef Dierickx op de Heiberg.
Een fragment van de optocht die de wijk Schutsboom op gang had getrokken.
Een sfeerbeeld van dit
straattoneel n.a.v. de
honderdste verjaardag
van Alfons Robben

In 1930 sloeg het noodlot toe bij Alfons. Zijn boerderij brandde volledig af, maar werd nadien volledig heropgebouwd. Alfons legde zich toe op de varkenskweek, die na verloop van tijd uitgroeide tot een rendabele activiteit.

De honderdjarige Alfons Robben omringd door zijn familie
Familiefoto Robben Alfons
Het verlies van zijn echtgenote in 1965 was een zware slag voor Alfons. Wekenlang hadden zijn dochters Julia en Melanie nodig, om hun vader uit zijn ziekbed te halen. Urenlang en dit gedurende zes volle weken bleven zijn dochters op hun vader inpraten. Ondertussen ontfermden zijn zonen over de blijvende werkzaamheden binnen de boerderij.

Wanneer Alfons reeds de negentig jaargrens had overschreden, verkocht hij zijn boerderij in 1982 en ging bij zijn dochter Julia inwonen. Zijn boerderij werd tot herberg omgevormd en luisterde naar de naam "In de koperen Goot".

Alfons Robben met twee van zijn 17 achterkleinkinderen
Dave Geerts en Ellen Deckx , twee
achterkleinkinderen omringen hun
overgrootvader Alfons Robben
Bij zijn viering als honderdjarige, werd in Beerse niets onverlet gelaten, om dit te vieren. Gepensioneerden verbroederden uit de omliggende dorpen en organiseerden er een heuse stoet, die het leven moest voorstellen van Alfons. Bovendien werden meer dan 1.500 bierkruikjes waarop zijn foto stond gemaakt en te koop aangeboden.

Alfons Robben 103 jaar oud
Alfons Robben gevierd als 103-jarige
Ooit zag het voor Alfons niet zo goed uit, want toen hij op 70-jarige leeftijd zwaar ziek geworden was, hoorde hij zijn dokter nog zeggen:"...dat er voor hem geen hoop meer was". Alfons overleefde zijn ziekte en stopte onmiddellijk met roken.

Rouwbericht
Alfons was een graag geziene man in Beerse. Vele herinnerden zich nog hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op een clandestiene manier zijn dorpsgenoten voorzag van de nodige haver.

Foto bidprentje
Nooit vergaten ze deze weldaad van hem. Alfons wist, dat hij veel vrienden had, maar de meesten bleken reeds te zijn overleden. Zo grapte hij:" ...dat zij al boven in de hemel zaten, hem trouw gebleven waren en hem niet zouden verraden".

Misschien moet er daar een vorm van waarheid ingezeten hebben, want Alfons zou pas overlijden op 11 mei 1995 en werd 103 jaar, 4 maanden en 3 dagen oud. Meer dan drie jaar later later!
Bidprentje Alfons Robben
Rouwbrief Alfons Robben


Bronnen: Foto, rouwbericht, rouwbrief en bidprentje, verzameling Leondyme
Krantenartikels op datum van 7 januari, 9 januari en 13 januari 1992 en van 7 januari 1995 (verzameling Leondyme)
Krantenfoto's:M.U. -L.L.T. en T.O.G.

Mailen kan steeds naar: noel.de.mey@telenet.be

Homepage
Een reactie posten