Pagina's

maandag 21 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Julien Speybrouck 1895-1996

Oud-strijder en vuurkruiser Julien Speybrouck 1895-1996
Oud-strijder en vuurkruiser
Julien Speybrouck 1895-1996
Legerarchief Evere
Julien Speybrouck, werd als zoon van Henricus en Flavie Eudoxie Serruys op 6 augustus 1895 te Dadizele geboren. Op 25 juni 1915 wordt hij ingelijfd en drie dagen daarna naar het front gestuurd, waar hij achtereenvolgens deel zou uitmaken van de 13e en 19e linieregiment. Julien streed er tot 11 november 1918 en bleef er vervolgens nog tot 31 januari 1919. Op 4 september 1919 werd Julien gedemobiliseerd.

Guldenboek der Vuurkaart
Hij, was vuurkaarthouder, zat gedurende 38 maanden aan het front, had 5 frontstrepen, was er nog 4 maanden actief achter de linies en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:


Oorlogskruis met Palm
Bidprentje, Julien Speybrouck
Bidprentje, Julien Speybrouck
Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Vuurkruis
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden

Julien, die weduwnaar was van Camilia Bosseloo, overleed er te Zaventem op 9 januari 1996 en werd 100 jaar, 5 maanden en 3 dagen oud.

Bronnen:
Militair archief Evere
Bidprentje, verzameling Leondyme
Guldenboek der Vuurkaart, 1935-1936, pagina 328

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zaterdag 19 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Dirk (Désiré) Speelmans 1898-1999


Oud-strijder en grootoorlogsinvalide Dirk Speelmans 1898-1999
Oud-strijder en
groot oorlogsinvalide
Dirk Speelmans 1898-1999
Dirk (Désiré) Speelmans, werd op 30 januari 1898 te Borgerhout geboren. Op 20 september 1916 werd hij voor onderricht naar het instructiecentrum (C.I.4) van Auvours gebracht. Na zijn opleiding werd hij bij de getalsterkte van het 3de Linieregiment op 2 februari 1917 toegevoegd en naar het front gestuurd.

Als 19-jarig frontsoldaat kreeg Dirk een speciale vermelding, door zijn moedig optreden en oplettendheid. Nadat hij amper vijf maanden aan het front gestreden had, zorgden gevechten te Steenstraete (Redan Sud) ervoor, dat hij ernstig gekwetst werd.

Dirk, diende op 2 juni 1917 gehospitaliseerd te worden te Hoogstade en vervolgens te Calais. Zijn opgelopen verwondingen zouden uiteindelijk leiden tot een hoge invaliditeitsgraad. Pas op 27 februari 1918 kon Dirk het hospitaal "Les Cédres" van Cap Ferrat verlaten. Op 1 januari 1919 volgde zijn demobilisatie.

Hoewel Dirk gedurende 22 maanden aan het front en nog eens 4 maanden achter de linies gestreden had, heb ik niet direct kunnen achterhalen hoeveel frontstrepen hij bekomen had. Vervolgens werd hij met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Bidprentje, Dirk Speelmans 1898-1999
Bidprentje, Dirk Speelmans 1898-1999
Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Oorlogskruis met Palm
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Palm
Militaire medaille 2de klasse
Chevalier de la Légion d'Honneur de France

Oud-strijder Dirk Speelmans, die groot oorlogsinvalide en weduwnaar was van Clara Goovaerts, overleed te Brasschaat op 25 oktober 1999. Hij, werd 101 jaar, 8 maanden, 3 weken en 4 dagen oud.

Bronnen:
Militair archief Evere
Bidprentje, verzameling Leondyme

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Honderdjarige Frans Smets 1872-1972, politiek gevangene W.O. I

Bidprentje Frans Smets 1872-1972 Politiek gevangene  1914-1918
Bidprentje Frans Smets 1872-1972
Politiek gevangene
1914-1918
Frans Smets, werd op 20 december 1872 te Dessel geboren. Hij, was weduwnaar van Catharina Verstraelen.

Frans, die politiek gevangene was tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918, overleed er op 31 december 1972. Hij, werd 100 jaar, 1 week en 4 dagen oud.

Bron:
Bidprentje, Leondyme

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

dinsdag 15 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Jan Philippe Smeets 1888-1989

Oud-strijder en vuurkruiser Jan Philippe Smeets op honderdjarige leeftijd Het Volk: 28-07-1988
Oud-strijder en vuurkruiser
Jan Philippe Smeets op
honderdjarige leeftijd
Het Volk: 28-07-1988
Jan Philippe Smeets, werd als oudste in een boerenfamilie van acht kinderen op 25 juli 1888 te Hoelbeek geboren. Jan, die zich in het leger had geloot, kon destijds niet vermoeden, dat zijn dienstplicht immers van lange duur zou zijn.

Voormalig oud-strijder en vuurkruiser
Jan Philippe, beter gekend als Ciske
in het bijzijn van zijn kinderen en
kleinkinderen. Het Volk: 04-08-1988
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij als soldaat actief bij de 1ste regiment artillerie en stond hij in voor de bevoorrading der manschappen aan het IJzerfront.

Vervolgens moest hij tijdens de nachten steeds maar weer de kanonnen aan en in de vuurlinies van de nodige munitie voorzien.

Jan, die 8 frontstrepen en de vuurkaart had werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palmen
Vuurkruis
Militaire medaille 2de klasse
Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I 
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Zilveren erkentelijkheidsmedaille N.V. I.

Levensverhaal van Ciske Smeets Het Volk: 28-07-1988
Jan Philippe, die in zijn thuishaven als Ciske werd aangesproken was er gehuwd met Isabella Steegen. Samen brachten zij vijf kinderen groot. In 1976 werd Ciske weduwnaar. Hij werkte ooit als mijnwerker in het Luikse en nadien in Winterslag. Vervolgens ging Ciske aan de slag bij het uitgraven en voltooien van het Albertkanaal.
Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989

Levensverhaal van
Ciske Smeets
Het Volk: 28-07-1988
Toen hij als honderdjarige werd gevierd, gebeurde dit met veel folkloristisch vertoon. Van Guido Jans kreeg hij de medaille van ereburger van Bilzen opgespeld.

Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989
Bidprentje Ciske Smeets 1888-1989
Voormalig oud-strijder en vuurkruiser Jan Philippe, overleed er op 29 april 1989 te Bilzen en werd 100 jaar, 9 maanden en 4 dagen oud.


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Het Volk, 28 juli en 4 augustus1988
Guldenboek der Vuurkaart, jaar 1935-1936, pagina 65

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 14 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I René Reunbrouck 1898-1998

Voormalig oud-strijder en weerstander René Reunbrouck toont fier zijn bekomen militaire onderscheidingen
Voormalig oud-strijder
en weerstander
René Reunbrouck
toont fier zijn bekomen
militaire onderscheidingen
René Reunbrouck, werd op 26 november 1898 in het kroostrijke gezin van Louis en Leonie Vanhee te Nieuwpoort geboren. Hij groeide er op met nog eens veertien zussen. Op 26 april 1918 liet hij zich te Frankrijk als oorlogsvrijwilliger inlijven en kreeg er in het C.I. (centre d'instruction) van Parigné L'Eveque zijn opleiding.

Deel uitmakend van het regiment 6de jagers te voet werd René op 16 oktober 1918 naar het front gestuurd, waar hij er nog 2 maanden en 6 maanden achter de linies actief zou zijn. Op 28 oktober 1919 keerde hij met onbepaald verlof terug naar huis.

Tijdens de Tweede Wereldbrand van 1940-1945, was René weerstander van 1 mei tot 14 oktober 1944 bij de Witte Brigade en in die hoedanigheid als weerstander erkend. Bovendien werd hij met volgende militaire eretekens onderscheiden:De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Medaille van strijder-vrijwilliger werd aangevraagd
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Bidprentje René Reunbrouck 1898-1998
Bidprentje René Reunbrouck 1898-1998
Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
Gewapende weerstandsmedaille


René, die weduwnaar was van Valerie Cloet en nog zijn honderdste verjaardag had kunnen vieren, overleed kort daarna op 6 december 1998 te Nieuwpoort. Hij, werd 100 jaar, 1 week en 3 dagen oud.

Bronnen:
Krantenartikel van 17 december 1998
Bidprentje, Leondyme
Legerarchief Evere

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 7 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Achilles Quintyn 1884-1984

Achilles Quintyn, werd in het landbouwersgezin van François en Marie Dereck op 15 april 1884 te Aaigem geboren. Reeds gehuwd zijnde en vader van twee kinderen, werd Achilles geschikt bevonden voor alle militaire eenheden en op 21 december 1916 bij een speciaal contingent toegevoegd (service auxilaires), kazerne Pepinière, gelegen in de Avenue Portales te Parijs. Vooraleer Achilles op 15 april 1919 gedemobiliseerd werd, moest hij nog enkele maanden bij de Franse boeren arbeid verrichten. Als oud-strijder werd hij met volgende eretekens onderscheiden:
Bidprentje Achilles Quintyn 1884-1984
Bidprentje Achilles Quintyn 1884-1984

De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918

Na de oorlog zette Achilles zijn landbouwersactiviteiten verder. Hij, was weduwnaar van Maria Peirlinck en overleed er te Aalst op 5 december 1984. Oud-strijder Achilles Quintyn werd 100 jaar, 7 maanden, 1 weken en 6 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De MeyOp de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.zaterdag 5 december 2015

Honderdjarige civielarbeider W.O. I Albert Pouleyn 1893-1993

Bidprentje Albert Pouleyn 1893-1993
Bidprentje Albert Pouleyn 1893-1993
Albert Pouleyn, werd op 29 augustus 1893 te Anzegem geboren. Hij, werd zoals zoveel andere landgenoten door de Duitse overheden tijdens de Eerste Wereldoorlog opgeëist, om als civielarbeider zware werkzaamheden uit te voeren.

Sommigen vielen onder het burgerlijk bestuur. Diegenen, die onder het militair bestuur vielen, werden ofwel naar Duitsland overgebracht, ofwel werden zij aan het front tewerkgesteld of erger nog; er midden in!

Toen de oorlogsellende voorbij was, kwam Albert fel verzwakt terug. De ellende, honger en ontbering, die hij had moeten doorstaan, woog zwaar door op zijn gezondheid. Hoewel, dat hij fel verzwakt en getekend was teruggekeerd, was men van oordeel, dat Albert geen lang leven meer voor de boeg had. Maar met een immense wilskracht, kwam hij stilaan er bovenop en werd beroepshalve timmerman, die steeds naar perfectie streef.
Rouwbrief Albert Pouleyn 1893-1993
Rouwbrief Albert Pouleyn
1893-1993

Wanneer alles in gereedheid werd gebracht om zijn honderdste verjaardag te vieren, sloeg het noodlot toe binnen zijn familiegezin. Zijn jongste gehuwde zoon Jozef overleed er. Eerder had hij al meermaals voorgoed afscheid moeten nemen van zijn kinderen en ze beweend. Het was opnieuw een zware klap, die niet meer zou verwerkt worden.

Albert, die gehuwd was met Helena Debosschere, overleed er in zijn geboorteplaats op 7 december 1993 en werd 100 jaar, 3 maanden, 1 week en 1 dag oud.

Bronnen:
legerarchief Evere
Bidprentje en rouwbrief, Leondyme

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Victor Pelgrims 1895-1999

Oud-strijder en vuurkruiser Victor Pelgrims 1895-1999
Victor Pelgrims, werd op 8 januari 1895 in het gezin van Leonardus en Ursula Claes te Begijnendijk geboren. Op 6 februari 1915 laat hij zich als oorlogsvrijwilliger en vervoegde het instructiecentrum van Parigné-L'Eveque. Zes maanden later en meer bepaald op 18 augustus werd hij toegevoegd aan het regiment 2e jagers te voet.

Hij streed gedurende 25 maanden aan het front en verschillende maanden achter de linies. Victor, die vuurkaarthouder was en 3 frontstrepen had, werd met volgende eretekens onderscheiden:

De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Medaille van strijder-vrijwilliger van 1914-1918
Vuurkruis

Oud-strijder en vuurkruiser Victor Pelgrims 1895-1999
Bidprentje Victor Pelgrims 1895-1999
Victor, die weduwnaar was van Maria Van Den Broeck, gaf ooit op geëmotioneerde manier zijn relaas weer. De oorlogsgruwel, waarbij veel van zijn kameraden het leven lieten, zou hem nooit meer loslaten.

De voormalige oud-strijder en vuurkruiser overleed er te Begijnendijk op 13 mei 1999 en werd 104 jaar, 4 maanden en 5 dagen oud.Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
legerarchief Evere

Noël De Mey

Link: Dodengang, de laatste overlevende van de Grote Oorlog - John Appel 1999

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

donderdag 3 december 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Cyrillus Pattijn 1887-1990

Cyrillus, werd op 25 januari 1887 te Kachtem geboren. hij, was de zoon van Henri en Philomène Vansevenandt. Cyrillus vervulde zijn legerdienst in vredestijd bij het regiment 2de jagers te voet van 16 november 1907 tot 18 augustus 1909. Hij, werd weder opgeroepen van 10 juni tot 13 september 1910.

Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog werd Cyrillus gemobiliseerd en bij zijn oorspronkelijke eenheid terug ingelijfd op 1 augustus 1914. Op 30 september 1914 werd hij te Waelhem aan het front geblesseerd en werd gehospitaliseerd te Antwerpen en vervolgens in Engeland en hield er een invaliditeitsgraad aan over. Pas op 21 februari 1916 keerde Cyrillus terug naar het front en muteerde het jaar nadien naar de genietroepen, waar hij steeds in de frontlinies actief bleef. Cyrillus werd gedemobiliseerd op 15 april 1919.

Gedurende de oorlog zat hij 33 maanden aan het front en was nog eens 19 maanden actief achter de linies. Als vuurkaarthouder, had hij 4 frontstrepen, 1 kwetsuurstreep en werd met volgende eretekens onderscheiden:
Bidprentje oud-strijder Cyrillus Pattijn

De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918,

Cyrillus, werd weduwnaar uit een eerste huwelijk van Augusta Perneel en uit een tweede huwelijk van Irma Nyffels. Cyrillus, overleed er in de St.-Jozefkliniek van Izegem op 30 november 1990 en werd 103 jaar, 10 maanden en 5 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

dinsdag 24 november 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Louis Pardon 1883-1986

Oud-strijder Louis Pardoen gevierd als honderdjarige
Oud-strijder Louis Pardoen
gevierd als honderdjarige
Louis Pardon, werd in het landbouwersgezin van Josephus en Catharina Van Roey op 18 september 1883 te Betekom geboren. Hij, vervulde zijn militaire dienstplicht bij het 2de regiment gidsen in vredestijd van 12 oktober 1903 tot 31 december 1906.

Op 1 augustus 1914 werd Louis gemobiliseerd en werd bij de CT (Corps de Transport) 2de divisie te Antwerpen ingelijfd. Amper drie maanden na zijn mobilisatie, werd iedereen op de trein krijgsgevangen genomen. Zijn toenmalige directe officieren gaven aan Louis nog het bevel, om met zijn materiaal de Nederlandse grens over te steken. Liever, dat dan gevangen genomen te worden. Louis, bleef dus gedurende de oorlogsperiode in Nederlandse kampen geïnterneerd.  Aan zijn internering kwam op 1 december 1918 een einde en volgde de repatriëring naar België.

Louis, verbleef gedurende 3 maanden aan het front en had er 49 maanden ongewilde internering opzitten. Hoewel volgens de wet van 2 juli 1932 in bepaalde gevallen aan krijgsgevangen en aan geïnterneerden, die op Hollands grondgebied verbleven frontstrepen toegekend werden, werd door Louis een gemotiveerde aanvraag daarvoor ingediend. 

Bidprentje, Louis oud-strijder Louis Pardon
Bidprentje, oud-strijder Louis Pardon
Hij, was immers ongewild het slachtoffer geworden van verplichte internering, die hem werd opgelegd. De schriftelijke ondertekende getuigenissen gaven echter geen voldoening. Ook van de ingediende aanvraag voor het bekomen van de Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II, is niet duidelijk of deze werd toegekend.

Oud-strijder Louis Pardon, die weduwnaar was van Eulalia De Vadder, overleed te Leuven op 16 januari 1986 en werd 102 jaar, 3 maanden, 4 weken en 1 dag oud.

Linken:
Geïnterneerde Belgen
Belgische Militaire geïnterneerden in Nederland 1914-1918
Verhaal van geïnterneerde August De Block

Bronnen:
Foto en bidprentje, Leondyme
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zondag 22 november 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Louis Pacolet 1893-1997

Oud-strijder Louis Pacolet 1893-1997 gevierd als honderdjarige
Oud-strijder Louis Pacolet
gevierd als honderdjarige
Louis Pacolet, werd in een kroostrijk landbouwersgezin op 9 augustus 1893 te Neerlinter geboren. Als oorlogssoldaat was hij getuige van de discriminatie, die er volop heerste tussen de Franstalige officieren en de Vlamingen.

Louis was van de lichting 1913 en maakte deel uit van het 5de regiment lanciers. Van 1 augustus 1914 tot 31 januari 1919 zat hij aan het front en had 8 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep. Vervolgens was Louis nog eens 2 maanden actief achter de linies. Op 30 september 1919 werd Louis gedemobiliseerd.

Ondanks zijn flamingantisme, bleef Louis trouw aan de koning. Voor Koning Albert I, had hij enorm veel respect. Louis, omschreef deze koning als een goeie, die meermaals opgemerkt werd tussen zijn soldaten aan het front. Als frontsoldaat, had Louis ooit het genoegen met de koning een kort gesprek te voeren in de loopgraven. Toen koning Albert I aan Louis vroeg of zijn geweer geladen was?, antwoordde hij: " Natuurlijk Sire, hoe zou ik anders de Duitsers kunnen doodschieten?" De koning lachte.

102-jarige Louis Pacolet met links zijn schoonzoon en rechts zijn dochter
102-jarige Louis Pacolet met links zijn
schoonzoon en rechts zijn dochter

Toen de oorlog na vier volle jaren voorbij was, herkenden zijn ouders, broers en zussen hem niet meer. Louis werd rijkswachter in Luik en Ougrée. In 1991, besloten Louis en echtgenote Jeanne, om naar het West-Vlaamse Ichtegem te verhuizen, waar zijn dochter en schoonzoon woonachtig waren. Kort daarna werd Louis voor een tweede maal weduwnaar en hoewel zijn gezichtsveld achteruit ging, bleef hij helder van geest. Bovendien kon hij zich nog goed een beeld weergeven over de ellendige oorlogsjaren.

Oorlogsveteraan en voormalig rijkswachter Louis Pacolet op de eretribune n.a.v. de  200-jarige jubileumparade van de rijkswacht
Oorlogsveteraan en voormalig rijkswachter
Louis Pacolet op de eretribune n.a.v. de
200-jarige jubileumparade van de rijkswacht
Ooit werd er in 1993 beroep gedaan op Louis naar aanleiding van de documentaire "IJzerkinderen", waar hij als één van de tiental West-Vlaamse overblijvende honderdjarige Eerste Wereldoorlogsveteranen aan bod kwam. Louis, die destijds met veel overtuiging, vol idealisme  en vaderlandsliefde ten strijde trok, zou dit achteraf bekeken nooit meer overdoen. Deze gruweloorlog, met zijn ontberingen en miserie, die hij in de loopgraven meemaakte bleven gedurende zijn gehele leven hem achtervolgen. Meermaals ontwaakte hij op de dode lichamen van zijn makkers.

Bidprentje Louis Pacolet
In 1994 werd Louis door koning Albert II op audiëntie ontvangen, omdat de Vorst met alle oud-strijders uit Wereldoorlog I wilde kennis maken. Vervolgens was hij als oudste gepensioneerde rijkswachter van het Land present op de 200-jarige jubileumparade van de rijkswacht, die op vrijdag 3 mei 1996 te Brussel plaatsvond, met zitplaats op de eretribune.

Louis, overleed het jaar daarna op 19 mei 1997 te Ichtegem en werd 103 jaar, 9 maanden, 1 week en 3 dagen oud.


Alphonse-Louis Pacolet Guldenboek der Vuurkaart 1933-1934
Guldenboek der Vuurkaart 1933-1934
Linken:
Flanders Fields - Lied over de Wereldoorlog 1914-1918
De Allerlaatste getuigen van Wereldoorlog I

Bronnen:
Het Volk 4 mei 1996
Alphonse-Louis Pacolet Guldenboek der Vuurkaart 1933-1934
Guldenboek der Vuurkaart 1935-1936
Foto en bidprentje, Leondyme
Krant van West-Vlaanderen 25 augustus 1995
Guldenboek der Vuurkaart 1933-1934 pagina 516
Guldenboek der Vuurkaart 1935-1936 pagina 568

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zaterdag 21 november 2015

Honderdjarige opgeëiste W.O. I Ephrem Otte 1897-2001

De kranige honderdjarige Ephrem Otte
De kranige honderdjarige
Ephrem Otte
Ephrem Otte, werd in het boerengezin van Henri en Sofie De Winter op 26 april 1897 in Grotenberge geboren en werd tijdens de eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter opgeëist.
Ephrim Otte met op de achtergrond zijn dochter Madeleine, die de  zorgen van haar vader op zich neemt
Ephrem Otte met op de achtergrond
zijn dochter Madeleine, die de
zorgen van haar vader op zich neemt

Na de woelige donkere oorlogsjaren, trad hij in het huwelijk met Elisa Wymeersch en kregen een dochter. Als diamantslijper zorgde Ephrem ervoor, dat er brood op de plank kwam.

Veel te vroeg moest hij echter van zijn echtgenote en inwonende schoonzoon afscheid nemen. Toen hij als honderdjarige gevierd werd, gebeurde dit met de nodige luister.

Krantenartikel met  levensbeschrijving van  Ephrim Otte
Krantenartikel met
levensbeschrijving 
van
Ephrem Otte
Krantenartikel met  levensbeschrijving van  Ephrim Otte
Ephrem, die als een goede vriend van het volk gekend was, overleed er te Zottegem op 2 april 2001. Hij, werd 103 jaar, 11 maanden en 1 week oud.

Rouwbrief Ephrem Otte
Bidprentje Ephrem Otte
Bronnen:
Foto, rouwbrief en bidprentje, Leondyme
Krantenartikel met referentie: Herman Laneau en foto, Hendrik De Schrijver

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


vrijdag 20 november 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Paul Jean-Marie Ooghe 1899-2001

Oud-strijder/vuurkruiser Paul Ooghe 1899-2001
Oud-strijder/vuurkruiser
Paul Ooghe 1899-2001
Guldenboek der Vuurkaart
Paul Jean-Marie Ooghe, werd als zoon van Gustave en Elisabeth Huysmans op 17 mei 1899 te Laken geboren. Op 16-jarige leeftijd nam de jonge Paul op 1 februari 1916 dienst als oorlogsvrijwilliger en werd naar het instructiecentrum van Gravelines gestuurd.

Honderdjarige Paul Ooghe samen met zijn dochter Aline op de Défilé
Honderdjarige Paul Ooghe samen met
zijn dochter Aline op de Défilé
Na een goede vier maanden opleiding werd hij op 22 juni 1916 bij het 5de regiment lansiers toegevoegd. Vervolgens muteerde hij op 19 november van datzelfde jaar naar het 1ste regiment grenadiers als soldaat-seingever.

Tijdens de vele vijandelijke aanvallen zou Paul zich steeds moedig opstellen en dapperheid tonen aan het front. In de loopgraven, die zich op nauwelijks 200m verder dan het kanaal van de Yperlee bevonden, was het doel om krijgsgevangenen te maken.

Paul Ooghe met zijn militaire eretekens
Paul Ooghe met zijn militaire
eretekens
Paul als soldaat en als 101-jarige
Paul als soldaat en als
101-jarige
Bij het ochtendgloren trok Paul zich terug naar de Oostelijke oever van de IJzer, om zijn gewonde kameraden te evacueren. Zelf bleef hij gedurende een achttal dagen blind door toedoen van een ontplofte obus.

Een ander betreurenswaardig feit was, dat op de dag, dat de wapens het zwijgen werden opgelegd op 11 november 1918, tien van zijn kameraden nog werden neergeschoten door de Duitsers. Zij, hadden immers van euforie hun loopgraven verlaten, door het aanhoren van dit nieuws, met alle dodelijke gevolgen daaraan verbonden.

Van maart 1919 tot de dag van zijn demobilisatie op 4 september 1919 zat Paul in Brussel waar er opleiding aan nieuwe rekruten werd gegeven.
Koning Albert II in gesprek met oud-strijder Paul Ooghe
Koning Albert II in gesprek met
oud-strijder Paul Ooghe

Paul, die gedurende 25 maanden aan het front had gestreden en 9 maanden achter de linies actief geweest was, had 4 frontstrepen, was vuurkaarthouder en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:

Het Oorlogskruis met palm 
De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Medaille van strijder-vrijwilliger van 1914-1918
Vuurkruis
Burgerlijk ereteken van 1ste klas van 1914-1918 (zie pag 33 en 34)
Kruis van Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering  van Zijne Majesteit Albert I
Kruis van Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Leopoldsorde met Zwaarden
Kruis van Commandeur in de Orde van Leopold II met Zwaarden
Paul hier met zijn dochter op de tribune n.a.v. de jaarlijkse defilé van 21 juli
Paul hier met zijn dochter op de tribune
n.a.v. de jaarlijkse defilé van 21 juli
Kruis van Ridder Legioen van Eer

Paul samen met zijn dochter te Dranouter
Paul samen met zijn dochter
te Dranouter
Na de oorlog, trad Paul in het huwelijk met Marie Alice Termont en kregen één dochter Aline. Beroepshalve was hij technisch tekenaar. Nadat hij weduwnaar geworden was, trok Paul bij zijn dochter in.

Ieder jaar op de 11 novemberviering kwam de herinnering naar boven, dat hij op die bewuste dag, tien van zijn kameraden gesneuveld zag zien. Dit oorlogstafereel zou geheel zijn leven hem blijven achtervolgen.


Artikel uit  Het Volk  11-09-2001
Artikel uit
Het Volk  11-09-2001

In 1999 kon Paul als oorlogsveteraan mee met prins Filip (nu koning) naar Engeland. Het jaar daarvoor stond hij zelfs nog aan de zijde van koning Albert II tijdens voornoemde herdenkingsplechtigheid.

Hoewel Paul zijn verjaardag steeds bij zijn dochter vierde, kwam hij ook nog terug naar de Westhoek, om ook daar met andere familieleden en vrienden zijn verjaardag te vieren.

Oud-strijder en vuurkruiser Paul Ooghe, overleed te Anderlecht op 8 september 2001 en werd 102 jaar, 3 maanden, 3 weken en 1 dag oud.
Rouwbrief Paul Ooghe
Rouwbrief Paul Ooghe
Bidprentje Paul Ooghe
Bidprentje Paul Ooghe

Hoewel de pers schreef, dat hij de laatste oud-strijder was, waren toen nog in leven als oud-strijder:

Charles Van Bergen (1899-2002);
Emiel Brichard (1899-2004);
Cyriel Barbary (1899-2004)


Bronnen:
Foto, bidprentje en rouwbrief, Leondyme
legerarchief Evere
Krantenfoto's repro, Richardson
Krant van 22 juli 1999 met ref/ G N en P D W
Krantenartikel zonder datum met ref/ P L I
Krantenartikels zonder datum met foto's van Belga
Krantenartikel zonder datum met ref/J M B en W P I
Het Volk 11 september 2001
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 35-36, pagina 492

Link: Dodengang, de laatste overlevende van de Grote Oorlog - John Appel 1999

Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


dinsdag 17 november 2015

Honderdjarige oud-strijder W.O. I Joseph Nagels 1884-1985

Oud-strijder en vuurkruiser Joseph Nagels 1884-1985 Guldenboek der Vuurkaart
Oud-strijder en vuurkruiser
Joseph Nagels 1884-1985
Guldenboek der Vuurkaart
Joseph Nagels, werd in het gezin van Constant en Catharina Verresent op 11 oktober 1884 te Kapellen geboren. Op 1 augustus 1914 werd hij gemobiliseerd en werd bij het 7de linieregiment ingedeeld tot 2 april 1915. Daarna volgde een mutatie naar het 2de regiment der genietroepen en maakte er verder deel van uit tot op de dag van zijn demobilisatie op 31 januari 1919.

Joseph, die gedurende 54 maanden actief gestreden had aan het front, was vuurkaarthouder, had 8 frontstrepen en werd met volgende militaire eretekens onderscheiden:
Rouwbrief Joseph Nagels 1884-1985
Rouwbrief Joseph Nagels


De Militaire Medaille 2de klasse
Het IJzerkruis
Het Oorlogskruis met palm 
De Herinneringsmedaille aan de oorlog 1914-1918
De Overwinningsmedaille aan de oorlog 1914-1918
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Bidprentje Joseph Nagels 1884-1985
Bidprentje Joseph Nagels
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Kroonorde met Zwaarden

Joseph, die weduwnaar was van Louisa Wouters, overleed er te Kapellen op 16 januari 1985. De voormalige oud-strijder en vuurkruiser werd 100 jaar, 2 maanden en 5 dagen oud.

Bronnen:
Koninklijk Legerarchief Brussel (Legermuseum)
Bidprentje en rouwbrief, Leondyme
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 35-36, pagina 118

Noël De Mey