Pagina's

zaterdag 19 juli 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Daniël Logie 1896-1997

Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997, als honderdjarige gevierd. Onbekend krantenartikel.
Oud-strijder en vuurkruiser
Daniël Logie 1896-1997,
als honderdjarige gevierd
Daniël Logie, werd als zoon van Charles-Louis en Rosalie Logie-Catteeuw op 26 december 1896 te Vlamertinge geboren. Op 17 juli 1915 ging hij actief in dienst bij het 4de Regiment Lansiers te Guines. Op 25 augustus muteerde hij naar het 1ste regiment Jagers te Paard en werd naar het front gestuurd op 4 september 1915. Daniël zou de frontlinies niet meer verlaten tot aan de Wapenstilstand van 1918.

Tijdens de gevechten te Reigersvliet, die op 6 maart 1918 plaatsvonden, gaf Daniël blijk van uitzonderlijke moed en zette zich op een briljante wijze in, op  gevaar voor zijn eigen leven, dit onder een voortdurend spervuur van machinegeweren. Geschreven bronnen melden, dat Daniël samen met andere frontsoldaten, daarvoor door Koning Albert I werden gefeliciteerd.

Op 4 september 1919 werd hij bedankt voor zijn militaire diensten en keerde naar zijn haardstede terug. Daniël, die 40 maanden aan het front en 1 maand achter de linies had gestreden, bezat de vuur-en strijderskaart, had 5 frontstrepen en werd met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Vuurkruis
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden

Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997, als honderdjarige gevierd. Onbekend krantenartikel.
Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997,
als honderdjarige gevierd. 
Eenmaal de oorlog voorbij en terug in zijn vertrouwde omgeving vertoevend zette Daniël zijn activiteiten in het landbouwersmilieu verder. Als oorspronkelijk landbouwer vestigde hij zich als boter-en eierhandelaar te Tielt. Uit zijn huwelijk met Irma Duvillier, werd één dochter Rosa geboren.

Naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag en ondertussen weduwnaar geworden, werd hij door Koning Albert II eveneens gefeliciteerd. De gewezen frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog overleed in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt op 13 december 1997. Daniël werd 100 jaar, 11 maanden, 2 weken en 3 dagen oud.


Rouwbrief Daniël Logie 1896-1997. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Daniël Logie
1896-1997


Bidprentje Daniël Logie 1896-1997. Verzameling Leondyme
Bidprentje  Daniël Logie
1896-1997

Bronnen:
Legerarchief van Evere
Rouwbrief en bidprentje, verzameling Leondyme
Twee krantenartikels met onbekende oorsprong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten