Pagina's

dinsdag 22 juli 2014

Honderdjarige verzetsstrijdster W.O. I en W.O. II, Paula Mabilde 1901-2001

Krantenartikel uit 2000
Krantenartikel uit 2000
Paula Mabilde, werd in het gezin van Stanislas en Leontine Mabilde-Dossche op 24 januari 1901 te Zelzate geboren. Op amper 15-jarige leeftijd werd zij boodschapper voor het verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918. Haar verkregen eremedaille van Koning Albert I, is daarvan het mooiste bewijs.
Krantenartikel uit 2000
Krantenartikel uit 2000

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 sloot Paula zich aan bij de Witte Brigade. De acties waren niet zonder gevaar voor haar eigen leven.

Zo, zag zij twee verzetsmensen het leven laten toen zij samen met hen in 1944 aan de Canadezen de weg toonde, die de bevrijding van Zelzate en omgeving inluidde.

Krantenartikel van 25 januari 2001
Krantenartikel van 25 januari 2001
Paula, die ongehuwd bleef, woonde lange tijd samen met haar zus Madeleine (+1981). Paula, nam in 1994 haar intrek in het "Home Bloemenbos ". Daar werd zij er als honderdjarige gevierd en overleed er op 27 juli 2001.

Paula, die één der weinige overgebleven vrouwelijke oud-strijders uit beide Wereldoorlogen was, werd 100 jaar, 6 maanden en 3 dagen oud.


Rouwbrief Paula Mabilde 1901-2001. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief Paula Mabilde
1901-2001
Bidprentje Paula Mabilde 1901-2001. Verzameling Leondyme
Bidprentje Paula Mabilde 1901-2001 Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief verzameling Leondyme
Krantenartikels uit 2000 en van 25 januari 2001
Noël De Mey

zaterdag 19 juli 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Daniël Logie 1896-1997

Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997, als honderdjarige gevierd. Onbekend krantenartikel.
Oud-strijder en vuurkruiser
Daniël Logie 1896-1997,
als honderdjarige gevierd
Daniël Logie, werd als zoon van Charles-Louis en Rosalie Logie-Catteeuw op 26 december 1896 te Vlamertinge geboren. Op 17 juli 1915 ging hij actief in dienst bij het 4de Regiment Lansiers te Guines. Op 25 augustus muteerde hij naar het 1ste regiment Jagers te Paard en werd naar het front gestuurd op 4 september 1915. Daniël zou de frontlinies niet meer verlaten tot aan de Wapenstilstand van 1918.

Tijdens de gevechten te Reigersvliet, die op 6 maart 1918 plaatsvonden, gaf Daniël blijk van uitzonderlijke moed en zette zich op een briljante wijze in, op  gevaar voor zijn eigen leven, dit onder een voortdurend spervuur van machinegeweren. Geschreven bronnen melden, dat Daniël samen met andere frontsoldaten, daarvoor door Koning Albert I werden gefeliciteerd.

Op 4 september 1919 werd hij bedankt voor zijn militaire diensten en keerde naar zijn haardstede terug. Daniël, die 40 maanden aan het front en 1 maand achter de linies had gestreden, bezat de vuur-en strijderskaart, had 5 frontstrepen en werd met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Vuurkruis
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden

Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997, als honderdjarige gevierd. Onbekend krantenartikel.
Oud-strijder en vuurkruiser Daniël Logie 1896-1997,
als honderdjarige gevierd. 
Eenmaal de oorlog voorbij en terug in zijn vertrouwde omgeving vertoevend zette Daniël zijn activiteiten in het landbouwersmilieu verder. Als oorspronkelijk landbouwer vestigde hij zich als boter-en eierhandelaar te Tielt. Uit zijn huwelijk met Irma Duvillier, werd één dochter Rosa geboren.

Naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag en ondertussen weduwnaar geworden, werd hij door Koning Albert II eveneens gefeliciteerd. De gewezen frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog overleed in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt op 13 december 1997. Daniël werd 100 jaar, 11 maanden, 2 weken en 3 dagen oud.


Rouwbrief Daniël Logie 1896-1997. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Daniël Logie
1896-1997


Bidprentje Daniël Logie 1896-1997. Verzameling Leondyme
Bidprentje  Daniël Logie
1896-1997

Bronnen:
Legerarchief van Evere
Rouwbrief en bidprentje, verzameling Leondyme
Twee krantenartikels met onbekende oorsprong

dinsdag 15 juli 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Jozef Joos 1889-1990

Voormalig oud-strijder en  vuurkruiser Jozef Joos uit  de Eerste Wereldoorlog en  verzetsstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Verzameling Leondyme.
Voormalig oud-strijder en
vuurkruiser Jozef Joos uit
 de Eerste Wereldoorlog en
verzetsstrijder uit de
Tweede Wereldoorlog
Jozef Joos werd op 15 februari 1889 in het Antwerpse Mariekerke geboren. Hij was van de lichting 1909 en maakte deel uit van het 15de Linieregiment.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog streed hij aan het front van 4 augustus 1914 tot 14 januari 1917, bij het 5de Linieregiment. Daags nadien zat Jozef in het instructiekamp van Fécamp voor een 14-daagse opleiding. Ondertussen was hij reeds op 11 september 1915 tot korporaal bevorderd.

Na zijn opleiding te Fécamp vervoegde hij opnieuw het 15de Linieregiment en zou er actief blijven tot 31 januari 1919. Jozef streed gedurende 54 maanden aan het front, bezat 8 frontstrepen, was houder van de vuurkaart en werd met volgende eretekens onderscheiden:
Oorlogskruis met Palm
IJzerkruis
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Bijkomende Palm
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Medaille van Weerstander 1940-1945
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Herinneringsmedaille der Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Officier in de Kroonorde met Zwaarden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte Jozef deel uit van het verzet van 7 november 1943 tot 14 oktober 1944. Jozef, die weduwnaar was van Josephina Borms, overleed op 6 september 1990 te Bornem. De voormalige oud-strijder-vuurkruiser uit de Eerste Wereldoorlog en weerstander uit de Tweede Wereldoorlog werd 101 jaar, 6 maanden, 3 weken en 1 dag oud.

Bidprentje, Jozef Joos 1889-1990. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Jozef Joos 1889-1990


Bronnen:
Foto en bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief Evere
Noël De Mey

vrijdag 11 juli 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I en W.O. II, Jan-Baptist Jacobs 1890-1994

Jan-Baptist Jacobs 1890-1994 Oud-strijder/vuurkruiser uit Wereldoorlog 1914-1918 Oud-strijder uit Wereldoorlog 1940-1945 Legerarchief Evere. Verzameling Leondyme
Jan-Baptist Jacobs 1890-1994
Oud-strijder/vuurkruiser uit
Wereldoorlog 1914-1918
Oud-strijder uit
Wereldoorlog 1940-1945
Legerarchief Evere
Jan-Baptist Jacobs, werd als zoon van François August en Appolonia-Philoméne Jacobs-Moeyens op 27 augustus 1890 te Kapelle-op-den-Bos geboren. Van 15 december 1911 tot 16 december vervulde hij zijn legerdienst bij het 4de artillerieregiment, die bij zijn afzwaai ondertussen naar het 2de artillerieregiment was gereorganiseerd.

Op 30 juli 1914 werd Jan-Baptist weder opgeroepen en vervoegde hij zijn voormalige eenheid. Met zijn compagnie verbleef hij een tijdlang te Calais om zich verder te specialiseren.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij aan de veldtochten van 1914-1915, 1916-1917 en deze van 1918-1919 deel. Nadat de wapens op 11 november 1918 het zwijgen waren opgelegd, bleef Jan-Baptist nog aan het front actief tot 16 september 1919.

Zijn oversten waren vol lof aangaande zijn militaire prestaties. Bovendien verbleef hij gedurende 60 maanden aan de frontlinies, was in het bezit van de vuurkaart, had hij 8 frontstrepen en werd Jan-Baptist met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm
IJzermedaille
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog van 1914-1918
Militaire medaille 2de klasse
Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II
Nijverheid Medaille 2de klasse
Herinneringsmedaille van het eeuwfeest
Gouden Medaille in de Orde van Leopold II
Vuurkruis
Bijkomende Palm op het Oorlogskruis

Jan-Baptist tekende na de oorlog bij en zou actief in het leger blijven. Hij promoveerde er tot brigadier-specialisatie op 30 april 1929. In 1940 nam hij aan de veldtocht deel en kwam daarna zonder betrekking te zitten in bezet België op 28 mei 1940.

Op 1 oktober 1941 werd hij ter beschikking gesteld van het Ministerie van Financiën (Winterhulp) voor één jaar en werd vervolgens op 8 november 1942 bij de diensten van de stad Dendermonde toegevoegd tot augustus 1945. Jan-Baptist werd terug bij de getalsterkte opgenomen bij het legerdepot nr. te Gent en vervolgens naar de administratieve diensten en deze van het Krijgsauditoriaat gemuteerd. Zijn militaire loopbaan sloot hij af in het militair hoofdkwartier te Brussel. Op 1 mei 1947 werd Jan-Baptist op anciënniteitspensioen gesteld.

Jan-Baptist, die weduwnaar was van Marie-Elisabeth van Moer en echtgenoot was van Rosalie Goossens, overleed er  op 20 mei 1994 te Dendermonde. De voormalige frontstrijder uit zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog verliet de eeuwcirkel op 103 jaar, 8 maanden, 3 weken en 2 dagen.

Bidprentje, Jan-Baptist Jacobs 1890-1994. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Jan-Baptist Jacobs 1890-1994


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Noël De Mey

woensdag 9 juli 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Leonard Iterbeke 1890-1991

Leonard Iterbeke, werd op 9 november 1890 te Assenede geboren. Hij, was de zoon van Jacques en Mathilde Iterbeke-Noteboom. In vredestijd gaat hij als vrijwilliger V.A.P (volontaire avec prime) op 1 oktober 1910 in dienst bij het 4de Linieregiment. Gedurende de Eerste Wereldoorlog zal Leonard niet minder dan 52 maanden aan het front strijden als soldaat 2de klasse. Hij vervoegt er op 1 augustus 1914 zijn voormalig regiment (werd later 24ste Linie) tot 31 januari 1919.

Leonard werd tijdens zijn langdurige oorlogsperiode wegens ziekte in het hospitaal opgenomen van 20 maart  tot 27 maart 1915. Ook verbleef hij voor een kleine drie weken in het opleidingscentrum van Fécamp in 1917, waarna hij er naar zijn eenheid terugkeerde.

Op 10 september 1919 werd Leonard met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Leonard, was houder van de vuurkaart, had 8 frontstrepen en werd met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm
Militaire Medaille 2de klasse
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Vuurkruis

Leonard, die weduwnaar was van Leonia Thienpondt, overleed op 19 januari 1991 in het Universitair Ziekenhuis van Gent. De voormalige oud-strijder-vuurkruiser uit de eerste Wereldoorlog werd 100 jaar, 2 maanden, 1 week en 3 dagen oud.

Bidprentje, Leonard Iterbeke 1890-1991. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Leonard Iterbeke 1890-1991


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Noël De Mey

dinsdag 1 juli 2014

Honderdjarige civiel-arbeider W.O.I, Hollemaert Leon 1896-1996

Leon Hollemaert 1896-1996 als soldaat. Legerarchief van Evere. Verzameling Leondyme.
Leon Hollemaert 1896-1996
als soldaat
Legerarchief van Evere
Leon Hollemaert, werd als zoon van Adolphe en Marie-Irma Hollemaert-Vanhove op 27 mei 1896 te Avelgem geboren. Leon, die van de lichting 1916 was, werd zoals zoveel andere Belgische landgenoten door de Duitse bezetter opgeëist, om er gedurende de Eerste Wereldoorlog als civiel-arbeider zware arbeid te gaan verrichten. Hij zou dit twee volle jaren moeten blijven doen van 2 december 1916 tot 2 december 1918.

Bidprentje, Leon Hollemaert 1896-1996. Verzameling Leondyme.
Leon Hollemaert 1896-1996
Deze opgeëiste arbeiders vielen ofwel onder een burgerlijk of militair bestuur. Diegenen, die onder militair bestuur vielen, werden verplicht om in Duitsland te gaan werken. Hoofdzakelijk werden zij ingezet achter de frontlinies of er zelfs middenin.

Na de oorlog diende Leon nog zijn actieve legerdienst te vervullen en deed dit van van 24 november 1919 tot 28 februari 1921 te Avelgem. Een jaar later werd hij terug voor een drietal maanden weder opgeroepen.

Bidprentje, Leon Hollemaert 1896-1996. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Leon Hollemaert 1896-1996

Leon, die weduwnaar was van Rachelle Bauwens, overleed er op 4 augustus 1996 in zijn geboorteplaats. Hij, werd 100 jaar, 2 maanden, 1 week en 1 dag oud.

Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Noël De Mey