Pagina's

dinsdag 10 juni 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Goossens Petrus 1889-1990

Petrus Goossens, werd in het gezin van Joannes Franciscus en Maria Van Campenhout op 31 juli 1889 te Rumst geboren. Hij vervulde zijn legerdienst in vredestijd van 15 september 1909 tot 31 juli 1911 bij het 1ste Linieregiment.

Wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak vervoegde hij op 4 augustus 1914 zijn voormalig regiment en maakte deel uit van de 10de compagnie. Gedurende 38 maanden streed hij aan het front en nog eens 14 maanden achter de linies. Op 31 januari 1919 stopte zijn oorlogservaring. Petrus werd ooit tot een militaire gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld, omwille het feit, dat hij niet tijdig op zijn post verscheen. Deze straf werd wel na vijf maanden ongedaan gemaakt.

Nooit heeft Petrus zich op een volwaardige manier kunnen verdedigen, daar de krijgsrechtsvoering uitsluitend in het Frans werd gevoerd. Petrus, was immers de taal niet machtig (zoals zoveel andere landgenoten). Na de oorlog heeft hij dit dan ook kenbaar gemaakt aan de bevoegde militaire instanties. Vervolgens was Petrus houder van de vuurkaart, liep 1 kwetsuur streep op, had 5 frontstrepen en werd met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Het Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Herinneringsmedaille der Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Officier in de Leopoldsorde met Zwaarden

Rouwbrief Petrus Goossens
Bidprentje van oud-strijder/vuurkruiser Petrus Goossens 1889-1990. Verzameling Leondyme.
Bidprentje van oud-strijder-vuurkruiser
Petrus Goossens 1889-1990


Petrus, die een voormalige steenbewerker was, werd weduwnaar van Maria De Belder. Als oud-strijder-vuurkruiser van weleer, overleed hij er te Boom op 13 december 1990 en werd hij 101 jaar, 4 maanden, 1 week en 6 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Koninklijk legerarchief van Brussel
Noël De Mey


Geen opmerkingen:

Een reactie posten