Pagina's

woensdag 18 juni 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Ernest Hessens 1890-1993

Oud-strijder en vuurkruiser Ernest Hessens uit Wereldoorlog I. Verzameling Leondyme.
Oud-strijder en vuurkruiser
Ernest Hessens 1890-1993
Brugse oud-strijders getuigen. Krant van West-Vlaanderen van 8 november 1991.
Brugse oud-strijders getuigen
Krant van West-Vlaanderen
van 8 november 1991
Ernest Hessens, werd op 29 maart 1890* te Brugge geboren. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte Ernest samen met zijn broer August via Oostende naar Bretagne.

Daar nam hij dienst als oorlogsvrijwilliger. Van 10 januari 1915 tot 15 augustus van datzelfde jaar verbleef hij in het instructiekamp van Fécamp.

Deel uitmakend van het 15de Linieregiment als soldaat 2de klas, werd hij twee dagen daarna naar het front gestuurd en zou er tot 31 januari 1919 actief blijven.

Artikel uit het Brugsch Handelsblad van april 1991, toen Ernest als honderdjarige werd gevierd.
Brugsch Handelsblad
van april 1991
Toch liep Ernest naar het einde van de oorlog toe een kwetsuur op, waarbij hij gedurende een kleine tweetal maanden  van 14 oktober tot 7 december 1918 diende gehospitaliseerd te worden.
Ernest, die als 101-jarige werd gevierd.
Brugsch Handelsblad van 11 april 1991

Gedurende 40 maanden streed Ernest aan het front en 7 maanden achter de linies. Hij was houder van de vuurkaart, had 5 frontstrepen en 1 kwetsuur streep opgelopen. Vervolgens werd hij met volgende eretekens onderscheiden:


Ernest, die als 101-jarige wordt gevierd. Brugsch Handelsblad van 11 april 1991.Medaille van oorlogsvrijwilliger
Oorlogskruis met Palm
De Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
De Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden

Ernest als 102-jarige, met 3de van links, voormalige OCMW-voorzitter en latere burgemeester van Brugge dhr. Patrick Moenaert. Schepen mevr.  Georgette De Raedt-De Vriese, die in naam van het Brugse stadsbestuur de eeuweling kwam gelukwensen staat 4de van links. Brugsch Handelsblad van 3 april 1991.
Ernest als 102-jarige, met 3de van links,
voormalige OCMW-voorzitter en latere
burgemeester van Brugge dhr.
Patrick Moenaert. Schepen mevr.
Georgette De Raedt-De Vriese, die in
naam van het Brugse stadsbestuur
de eeuweling kwam gelukwensen
staat 4de van links.
Brugsch Handelsblad van 3 april 1991
Ernest, die meubelmaker was, trad in het huwelijk met Catharina Vermeulen. Uit hun huwelijk werd één zoon Andreas geboren, die later als broeder tot de Xaverianengemeenschap zou toetreden. In 1970 werd Ernest weduwnaar.

In 1974 nam hij zijn intrek in het rusthuis "Fabiola" te St.-Andries-Brugge, waar hij er tot driemaal toe als honderdjarige werd gevierd.   Zelden of nooit sprak hij over zijn oorlogsverleden.

Bidprentje, Ernest Hessens 1890-1993
 Verzameling Leondyme
Ernest, overleed er op 17 januari 1993. De voormalige oud-strijder-vuurkruiser uit de Eerste Wereldoorlog werd 102 jaar, 9 maanden, 2 weken en 5 dagen oud.


*Opmerking: Alle geschreven bronnen geven aan, dat Ernest op 29 maart werd geboren. Op het bidprentje staat 29 april.

Bronnen:
Guldenboek der vuurkaart, boekdeel 1936-1937, pagina 97
Brugsch Handelsblad van 29 maart en 11 april 1991 en 3 april 1992
Krant Van West-Vlaanderen van 8 november 1991
Bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Noël De Mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten