Pagina's

dinsdag 6 mei 2014

Ludovicus (Loys) Perez 1531-1602

Omstreeks 1540 kwam koopman Loys Perez de oude te Antwerpen aan. Hij stond gekend als Maraan, zo niet tot de Joden, maar naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte. Hij, bleek een felle handelaar te zijn, waarbij een bepaald trafiek met de Joden of Maranen van Saloniki hem met het gerecht in moeilijkheden brengt. Intussen beschikt hij over een immens fortuin, dat uit de specerijenhandel verdiend had.Wanneer Loys de oude in 1552 overleed, liet hij vijf zonen en twee dochters na.

De oudste zoon was de beruchte Marco Perez (1527-1572), die aan het hoofd stond van de Calvinistische consistorie te Antwerpen. Hij wijdt zijn fortuin en werkzaamheden aan wereldwijde opstanden tegen de kerk en tegen Spanje. Hij was de echtgenoot van Ursula Lopez. Zijn huis te Antwerpen was in 1568 een kanselarij van een nieuwe Staat in de Staat* en overleed op 45-jarige leeftijd. Marco Perez werd begraven te Basel. Zijn vrouw, die voor zijn grafsteen zorgde, schreef daarop haar gevoelens neer tegenover het Antwerpse bestuur.

Ludovicus (Loys) Perez 1531-1602.
Ludovicus (Loys) Perez 1531-1602
Zondagsvriend 02-10-1932
Ludovicus (Loys) de Jonge, werd geboren in 1531. Hij trad een eerste maal in het huwelijk met Maria Jacoba van Berchem, die reeds in 1569 overleed. Haar grafmonument bevond zich in de kerk der Arme Klaren waar thans het huis Liebig is. Zijn vader had hij begraven bij de Falcontinnen (nu de Falconkazerne). Hij huwt een tweede maal met Clara Wagener.

In tegenstelling tot zijn oudere broer, heeft men nooit iets over de religie van Loys de Jonge kunnen zeggen. Hij, wijdt zich aan de letteren en wetenschap en behoorde tot de grote vriendschapskring van Plantijn. Deze laatste noemt hem: "Nobilissimus et pietate plenus vir". Ook Benidictus Arias Montanus is  verknocht aan deze edelman. Hij spreekt van hem als: "Ludovicus noster Perezius" en feliciteert Plantijn met zo'n man als beschermer te hebben.

Wanneer Loys de Jonge overleed op 13 december 1602, werd hij ten grave gedragen door zijn twee dochters in de Minderbroederkerk (nu Academie) aan de ingang van de kapel van de H. Bonaventura. De medaille, die hier getoond wordt is naar alle waarschijnlijkheid gegoten door Jacob Jonghelinck.

*Zie Goris, Les colonies marchandes méridionales à Anvers.

Bronnen:
Zondagsvriend  van 2 oktober 1932.
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims
Noël De Mey

Op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn feed.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten