zaterdag 3 mei 2014

Laevinus Torrentius (1520-1595), de tweede Bisschop van Antwerpen

Laevinus Torrentius 1520-1595.
Laevinus Torrentius
Zondagsvriend 25-09-1932
Laevinus Torrentius is de Latijnse vertaling van Lieven van der Beken, die in 1520* te Gent werd geboren.  Met dit "Beke" is Borsbeke bij Herzele bedoeld, waar de familie heer en meester was. Studeren deed hij te Leuven toen hij door Maarten van Rossum een aanval op zijn persoon te verduren kreeg en er door de studenten verdedigd werd.

Vanuit Leuven trok Lieven naar Italië, om er in Bologna een tijdlang verder te studeren. Uiteindelijk vestigde hij zich voor meerdere jaren te Rome. Contacten had hij met kardinaal Carolus Borromaeus, die heilig verklaard zou worden met andere geleerden, als Baronius, Moroni...

In 1557 keerde Laevinus terug naar zijn Vaderland en werd door de bisschop van Luik tot kanunnik, aartsdiaken voor Brabant en dra tot vicaris-generaal aangesteld. Intussen groeide er de grote godsdienstcrisis in ons land. Torrentius, reisde naar Rome terug om Paus Pius V en daarna Paus Gregorius XIII de belangen de de Luikse kerk voor te dragen. Ook bij de Spaanse overheden had hij er zendingen te vervullen.

Wanneer de eerste bisschop van Antwerpen Franciscus Sonnius in 1576 overleed, werd Torrentius als zijn opvolger verkozen. Toch zou de bisschoppelijke zetel gedurende elf jaar ledig blijven staan, door de troebelen en het oorlogsgeweld van de nieuwe benoeming. Intussen vervulde hij zijn functie verder te Luik. Pas in 1587 kon bisschop Torrentius bezit nemen van de Antwerpse bisschoppelijke zetel.

Onder zijn impulsen werd er de katholieke renaissance ingezet. Door zijn groots herinrichtingswerk,  gaf tot gevolg, dat hij benoemd werd tot aartsbisschop van Mechelen in 1594. Eer deze benoeming echter tot zijn recht zou komen, overleed hij op 25 april 1595.

Torrentius was een geleerde, die niet minder aan humanisme dan aan godgeleerdheid gedaan had. Zijn wonderbare bibliotheek schonk hij aan het college der Paters Jezuïeten te Leuven. Te Rome had hij heel wat oudheden verzameld waaronder een oude munten-en penningencollectie van allerlei aard en was daardoor bij vele geleerden daarvoor bekend. Zijn "Poëmata Sacra", die op wondere wijze van zijn humanistische geest was doordrenkt, bleek niet altijd stichtend te zijn.

De medaille, die hier wordt getoond, werd naar alle waarschijnlijkheid gegoten in 1591 door Conrad Bloc. Deze medaille werd dus niet ontworpen na het overlijden van de bisschop zoals men ervan uitging.

De beste Torrentius-kenner was professor Alphonse Roersch uit Luik. We verwijzen naar zijn bibliografie bij het artikel Torrentius in de "Biographie Nationale".

*Een andere bron, heeft het jaar 1525 als geboortejaar en 8 april 1595 als overlijdensdatum weer.

Bronnen:
Zondagsvriend 25 september 1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims
Noël De Mey

Op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn feed.

Geen opmerkingen: