Pagina's

woensdag 30 april 2014

Honderdjarige opgeëiste W.O. I, D'Heuvaert René 1896-1999


René D'Heuvaert gevierd als honderdjarige. Verzameling Leondyme
René D'Heuvaert gevierd
als honderdjarige
René D'Heuvaert werd als oudste in een gezin van veertien kinderen op 1 augustus 1896 te Vurste geboren. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, werd René als soldaat vrijgesteld. Hij, werd echter wel opgeëist om in Duitsland aan de spoorwegen arbeid te verrichten. 


Opgeësite René D'Heuvaert uit Gavere overleden. Verzameling Leondyme.
René D'Heuvaert uit Gavere overleden
Opmerking: het linkse krantenbericht schrijft, dat René opgeëist werd tijdens de Tweede wereldoorlog en het tweede bericht spreekt over de Eerste Wereldoorlog.

Uit zijn huwelijk met Emma De Vroe, waarvan hij weduwnaar werd, werden zeven kinderen geboren.

René, overleed op 9 maart 1999 te Gavere en werd 102 jaar, 7 maanden, 1 week en 1 dag oud.


Bidprentje, René D'Heuvaert. Verzameling Leondyme
Bidprentje, René D'Heuvaert
Rouwbrief, René D'Heuvaert. Verzameling Leondyme
Rouwbrief, René D'Heuvaert

Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief verzameling Leondyme
Twee krantenartikels met onbekende oorsprong
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Jean-Pierre le Chanteur 1760-1846

Jean-Pierre Le Chanteur 1760-1846. Zondagsvriend 11-09-1932. Verzameling Leondyme.
Jean-Pierre Le Chanteur
1760-1846
Zondagsvriend 11-09-1932
Volgens meerdere bronnen werd Jean-Pierre Le Chanteur op 5 april 1760 in het Franse Saint-Pierre-Azif geboren. In het jaar 1803 werd hij als "commissaire à l'inscription maritime à Anvers" aangesteld. Zo belanden we in de havengeschiedenis van Antwerpen.

Het begon echter toen de Schelde open werd verklaart, de havendiensten en al wat er daarbij hoorde gereorganiseerd werd. Tijdens de Franse overheersing streken heel wat Fransen hier neer, waaronder Le Chanteur.

Aan het hoofd van de havendiensten stond de havenkapitein. Een studie onder de Frans periode van deze functie wees uit, dat er tijdens de eerste jaren van het Frans bewind door d'Aigremont de post "agent maritime" werd waargenomen. Pas daarna kwam de functie van " commissaire de l'inscription maritime, die vervuld werd door Le Chanteur.

Zijn afbeelding, die hier wordt weergegeven werd door kunstschilder Mathijs van Bree geschilderd. Volgens een opgezochte bron (zie linken), overleed Le Chanteur op 14 februari 1846 te Cherbourg.

Bronnen:
Zondagsvriend 11 september 1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Linken:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-Azif
http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=emile;n=le+chanteur+de+pontaumont
http://books.google.be/books/about/Notice_sur_M_Le_Chanteur_commissaire_pri.html?id=qC9GAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CPicZ.aspx?E=2C6NU03JLYMA


dinsdag 29 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I en W.O II, Henri Deramaux 1899-2001

Oud-strijder Henri Deramaux 1899-2001. Verzameling Leondyme.
Henri Deramaux 1899-2001
Oud-strijder 1914-1918
Oud-strijder 1940-1945
Gevierd als honderdjarige
Verzameling Leondyme
Henri Deramaux, werd op 8 februari 1899 te Warneton geboren. Hij was een oud-strijder uit zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog. Hij, overleed op 16 januari 2001 te Ploegsteert en werd 101 jaar, 11 maanden, 1 week en 1 dag oud.

Bidprentje Henri Deramaux 1899-2001. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Henri Deramaux.
Verzameling Leondyme
Rouwbrief Henri Deramaux 1899-2001. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Henri Deramaux
1899-2001.
Verzameling LeondymeBron:
Bidprentje, rouwbrief en foto verzameling Leondyme
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Adriana de Mol (+1592)

Adriana de Mol. Zondagsvriend 04-09-1932. Verzameling Leondyme
Adriana de Mol
Zondagsvriend 04-09-1932
Adriana de Mol was de dochter van Gaspar de Molle, heer van Oetingen (kanton St.-Martens -Lennik) en van Adriana van der Noot. Beide families behoorden tot de hogere burgerij van Brussel, maar hadden te Antwerpen heel wat zielsverwanten. De familie de Molle was reeds vertegenwoordigd in de XIIIde eeuw in naam van Gillis de Molle in 1287.

Wanneer Adriana geboren werd is niet duidelijk. Haar broer Jan de Mol werd geboren in 1519. Hij vervulde er een belangrijke rol tijdens de woelige gebeurtenissen te Brussel. Jan de Mol overleed in 1585.

Volgens bisschop Maximilien Morillon van Doornik, die Adriana ontmoette bij Margaretha van der Marck, gravin van Arenberg te Brussel in 1567, had hij het vermoeden, dat de familie de Mol niet hoog opliep met de katholieke-Spaanse politiek van Morillon en van kardinaal de Granvelle en van gravin van Arenberg. Hij leidde dit af tijdens zijn bezoek aan de gravin, maar voegde er wel aan toe, dat het moeilijk was, om een volledig besluit te nemen uit de enkele regels die er opgevangen werden tussen Adriana de Mol en de gravin. Wat wel zeker is, dat enige tijd nadien, de familie de Mol als katholiek geboekt staat te Amsterdam.

Adriana de Mol, die gezelschapsdame was van gravin Margaretha van der Marck, overleed in 1592. Ze bleef ongehuwd en werd begraven te Brussel in de kerk van het Groot-Begijnhof. De medaille, die hier getoond word, werd vervaardigd door Jacob Jonghelinck omstreeks 1555-1560.

Bronnen:
Zondagsvriend 4 augustus 1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 28 april 2014

Kanunnik Christiaan Terninck 1667-1745

Kanunnik Christiaan Terninck 1667-1745. Stichter Terninck-school. Zondagsvriend 14-08-1932, verzameling Leondyme.
Kanunnik Chritiaan Terninck
Zondagsvriend 14-08-1932
Christiaan Terninck werd binnen het gezin van Terninck-Coene op 28 augustus 1667 in de O.L.V. Noordkwartier te Antwerpen gedoopt. Zijn geboorte vond in het huis plaats gelegen aan de Oostelijke hoek vormend met de Zirk-en Hofstraten. Zijn ouders hadden er een kousenwinkel en waren verwant  met de families Maes en Borrekens. Bovendien beschikten zij namelijk over een groot fortuin.

Christiaans broer, Petrus, die kapelaan werd in de O.L.V., overleed tijdens zijn reis naar Egypte in Alexandrië in 1689. Zijn andere broer Hubertus, die eerste Schepen en thesaurier van de stad was, overleed in 1716. Daardoor verwierf Christiaan het volledige familiefortuin. Van zijn vader had hij immers geleerd hoe zorgzaam omgesprongen en overlegd moest worden. Eenmaal hijzelf kanunnik geworden was, hij ook de functie van thesaurier had.

Reeds op dertigjarige leeftijd besteedt hij een groot deel van het fortuin tot het oprichten van schoolopvanghuis waarin zes tot vijventwintig jonge meisjes terecht konden. Het waren voornamelijk meisjes, die ofwel hun ouders verloren hadden of in een onfortuinlijke toestand terecht gekomen waren. Dit gaf aan hen de mogelijkheid om tot aan hun 21ste jaar opgeleid te worden. De opleiding werd in eerste instantie toevertrouwd aan wereldlijke meesteressen. Daarna aan Gentse religieuzen en vervolgens aan Zusters, die door de stichter zelf waren opgeleid.

Het hogere bestuur bestond uit drie provisoren, die onder de invloedrijkste Antwerpse families gekozen werden. Een bepaling hierbij zorgde ervoor, dat indien bij overlijden van één der provisoren zij reeds voor een opvolger gezorgd moesten hebben.

De stichting was door stichter kanunnik Terninck zodanig goed in elkaar gestoken, dat zij alle stormen der tijden heeft kunnen overleven, ondanks de veelvuldige aanvallen tijdens de Franse overheersing en deze van omstreeks 1863, die gekenmerkt stond van het antiklerikalisme.

Op 1 april 1745, overleed stichter kanunnik Christiaan Terninck van de Terninck-school. Hij, werd begraven in de O.L.V. kerk onder de koepel, ongeveer te midden van de kerk. Een vernieuwing van het familiegraf vond plaats in 1845 door toewijding van de stichting.

Zijn portret, dat hier weergegeven wordt, dateert van omstreeks 1700 en wordt bewaard binnen de stichting zelf. Over Christiaan Terninck zelf is er veel terug te vinden in de "Historische Avondstonden "van P. Visschers (1854).

Bronnen:
Oud-Antwerpse Portrettengalerij van Floris Prims
Zondagsvriend, 14 augustus 1932
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Linken:
http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw_2?CHK=OR_12526
http://terninck.be/over-ons
http://kadoc.kuleuven.be/pdf/nbr/2002_09.pdf, pagina 4
http://www.schoonselhof.be/schoonselhoftz/zusters%20van%20de%20fondatie%20terninck.html

zondag 27 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Denecker Michel 1894-1994


Michel Denecker gevierd als honderdjarige in Blankenberge
Artikel uit de GVA 30 augustus 1994
Michel Denecker
werd op 29 augustus 1894 als zoon van Emile en Julienne Denecker Boddez te Vladslo geboren. Op 23 september 1914 werd hij als soldaat te Lier ingelijfd en vervolgens naar het militair instructiecentrum van Granville gestuurd de komende dagen daarna. Na zijn opleiding werd Michel bij de 1ste batterij van het 14de Linieregiment ingedeeld te Luik.

Vanaf 21 februari 1915 zit hij aan het front en werd er gekwetst op 14 oktober 1918. Toch streed hij verder en werd met onbepaald verlof naar huis gestuurd op 31 januari 1919. Michel, was houder van de vuurkaart en 7 frontstrepen. Hij verbleef  gedurende 48 maanden aan het front en 3 maanden achter de linies. Michel werd met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Palm en Bronzen Leeuw
IJzermedaille
Vuurkruis
Overwinningsmedaille van de oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Bidprentje, Michel Denecker 1894-1994. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Michel Denecker 1894-1994
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden

Michel, werd weduwnaar uit een eerste huwelijk van Marie Van Den Auweele en uit een tweede huwelijk van Gilberte Deruelle. Als gewezen hotelier in zijn eigen Sint-Michel-hotel, die vertrouwd was met de keuken, verwierf hij een grote kennissenkring.

Als voormalige vuurkruiser overleed Michel op 18 november 1994 te Blankenberge en werd 100 jaar, 2 maanden, 2 weken en 6 dagen oud.


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme
Gazet Van Antwerpen van 30 augustus 1994
Legerarchief van Evere
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 1937-1938, pagina 193
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

woensdag 23 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Demeyer Jules 1893-1993

Oud-strijder en vuurkruiser Jules Demeyer 1893-1993. Verzameling Leondyme
Oud-strijder/vuurkruiser
Jules Demeyer 1893-1993
Verzameling Leondyme
Jules Demeyer, werd in het gezin van Charles Louis en Marie Demeyer-Messiaen op 30 juni 1893 te Tiegem geboren. Op 4 oktober 1915 werd Jules naar het instructiekamp van Honfleur gestuurd om er vervolgens vanaf 23 oktober 1915 deel uit te maken van het 6de Linieregiment. Vanaf die dag zat hij aan het front bij de 1ste batterij.

Toen hij tijdens het bevrijdend offensief van Vlaanderen op 14 oktober 1918 gekwetst werd, diende Jules gehospitaliseerd te worden. Hij, werd ter verzorging naar het hospitaal "Virval" van Calais overgebracht en vervolgens te Boncecours (Rouen) en Ligugé in het departement Vienne. Het was tijdens die gevechten, dat Jules een vermelding kreeg op de dagorder wegens zijn moedig en strijdvaardig optreden.


Bidprentje, Jules Demeyer. Verzameling Leondyme
Bidprentje Jules Demeyer
Verzameling Leondyme
Na zijn herstelperiode muteerde hij naar de etappetroepen (Troupe d'Etape-E.T.). Op 9 juni 1919 werd Jules met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Jules, die gedurende 39 maanden aan het front en 3 maanden achter de linies gestreden had, was in het bezit van de vuurkaart5 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep. Bovendien werd hij met volgende eretekens onderscheiden:

Oorlogskruis met Bronzen Leeuw
Vuurkruis
Bijkomende Palm
De Overwinningsmedaille van 1914-1918
De Herinneringsmedaille van 1914-1918
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden

Rouwbrief, Jules Demeyer. Verzameling Leondyme
Rouwbrief, Jules Demeyer.
Verzameling Leondyme

Jules, die weduwnaar werd van Clara Balcaen, begon kort na zijn honderste verjaardagsviering met zijn gezondheid te sukkelen. De voormalige frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog overleed op 25 december 1993 te Tiegem en werd 100 jaar, 6 maanden, 3 weken en 4 dagen oud.
Bronnen:
Foto, bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Legerarchief Evere
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 21 april 2014

Honderdjarige civielarbeider W.O. I, Demets Edmond 1894-1998

Edmond Demets, civielarbeider Eerste Wereldoorlog. Verzameling Leondyme
Edmond Demets 1894-1998
Civielarbeider, Wereldoorlog 1914-1918
Verzameling Leondyme
Edmond Demets werd binnen het gezin van Jules en Renilde Demets Vandenbogaerde op 17 december 1894 te Deerlijk geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij-zoals met zoveel andere streekgenoten-als civielarbeider tewerkgesteld.


Edmond Demets 1894-1998. Verzameling Leondyme
Edmond Demets 1894-1998
Verzameling Leondyme

Edmond, overleed er in zijn geboortestad op 14 juli 1998 en werd 103 jaar, 6 maanden, 3 weken en 6 dagen oud.
Bidprentje, Edmond Demets 1894-1998. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Edmond Demets
Verzameling Leondyme
Rouwbrief Edmond Demets. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Edmond Demets
Verzameling LeondymeBronnen:
Foto, bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

woensdag 16 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I en W.O. II, Deledicque Mauritz 1894-1994

Oud-strijder en vuurkruiser Mauritz Deledicque 1894-1994.
Mauritz Deledicque 1894-1994
Oud-strijder/vuurkruiser
Wereldoorlog 1914-1918
Legerarchief Evere
Mauritz Deledicque, werd als zoon van Eugéne François en Eudoxie Philoméne Verstraete op 13 augustus 1894 te Harelbeke geboren. Hij verloor zijn beide ouders op amper zesjarige leeftijd, met gevolg dat hij naar het weeshuis werd gestuurd. Op 1 oktober 1910 tekent Mauritz een dienstverbintenis voor vijf jaar als beroepsvrijwilliger bij het 8ste Linieregiment.


Hij neemt deel aan verschillende examens, werd korporaal op 1 januari 1911 en sergeant op 25 oktober 1916. Eind december 1916 muteerde hij naar het 18de Linieregiment. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij deel aan de Belgische veldtochten, waaronder deze van de Slag om de brug van Tervaete in oktober 1914.

Op 22 april 1917 werd Mauritz ter verzorging opgenomen in het hospitaal. Hij, werd met onbepaald verlof naar huis gestuurd op 20 september 1919. Mauritz streed gedurende 46 maanden aan het front en 6 maanden achter de linies. Hij was in het bezit van de vuurkaart, had 2 dienststrepen en 8 frontstrepen.

Vervolgens nam Mauritz wederdienst op 1 januari 1920, wat de start zou zijn tot een succesvolle militaire loopbaan en bevorderde er tot Adjudant op 10 mei 1940. Ondertussen maakte Mauritz in 1935 deel uit van het beroepskorps der onderofficieren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij in diezelfde maand van 1940 krijgsgevangen genomen en via Brasschaat, het Fort van Mechelen, Dortmund naar Greifswald STALAG II-C en Luckenwalde STALAG III gedeporteerd. Pas op 27 november 1940 keerde hij naar zijn haardstede terug.

Oud-strijder en vuurkruiser Mauritz Deledicque 1894-1994.
Guldenboek der Vuurkaart,
boekdeel 33-34, pagina 245

In januari 1941 werd Mauritz ter beschikking gesteld van het Ministerie van Financiën (Winterhulp) om vanaf oktober 1944 terug bij de getalsterkte der Binnenlandse troepen te worden opgenomen. Na de Tweede Wereldbrand vervulde Mauritz in de graad van Adjudant S.I. een administratieve functie. Eerst te Oostende in 1945, nadien te Brugge in 1946 en in het legerdepot nr. 4 te Gent in 1947.

Mauritz, die weduwnaar was van Hilda-Marie Ceulenaere, overleed op 3 september 1994 te Brugge en werd 100 jaar en 3 weken oud. Als voormalige oud-strijder/vuurkruiser met invaliditeit was hij houder van volgende militaire onderscheidingen:

Militaire medaille 2de klasse
Oorlogskruis met Palm
Overwinningsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
Herinneringsmedaille aan de Oorlog 1914-1918
IJzermedaille
Militaire medaille 1ste klasse
Gouden Medaille in de Leopold II Orde
Gouden Palmen in de Kroonorde
Herinneringsmedaille 1830-1930
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde
Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Kruis van Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945 met gekruiste bronzen Zwaarden met Staafje
Kruis van Commandeur in de Kroonorde met Zwaarden


Bidprentje, Mauritz Deledicque 1894-1994.
Bidprentje, Mauritz Deledicque
Verzameling Leondyme
Bidprentje, Mauritz Deledicque
Verzameling LeondymeBronnen:
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 33-34, pagina 245
Bidprentje, verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zaterdag 12 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Debisschop Raphaël 1888-1989

Oud-strijder-vuurkruiser Raphaël Debisschop 1888-1989. Verzameling Leondyme
Oud-strijder/vuurkruiser
Raphaël Debisschop 1888-1989
Verzameling Leondyme
Raphaël Debisschop, werd uit een groot gezin van Pierre Gustave en Clémence Okerman  op 4 november 1888 te Ronse geboren. Raphaël was soldaat in vredestijd in 1908.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte hij van 4 augustus 1914 tot 25 december 1916 deel uit van het 4de Regiment Jagers te Voet. Daarna tot 31 januari 1919 bij het 2de Regiment Karabiniers. Raphaël bevorderde achtereenvolgens tot korporaal op 27 juni 1915, daarna tot sergeant op 30 juni 1916 en 1sergeant begin 1919.

Tot driemaal toe diende Raphaël de strijd te moeten staken wegens ziekte. Evacuaties gebeurden op 26 november 1915, 12 september 1918 en 11 oktober 1918 met hospitalisatie tot 31 januari 1919. Raphaël, had er 54 maanden frontdienst op zitten, bezat de vuurkaart en had 8 frontstrepen. Hij hield er weliswaar een blijvende invaliditeit aan over. Bovendien was Raphaël houder van nagenoeg alle militaire onderscheidingen waaronder:

Bidprentje, Raphaël Debisschop 1888-1989. Verzameling Leondyme
Bidprentje Raphaël Debisschop 1888-1989Het Oorlogskruis met palm
Het IJzerkruis
De Herinneringsmedaille van 1914-1918
De Overwinningsmedaille van 1914-1918
De Militaire Medaille 2de klasse
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Kruis van Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Kruis van Officier in de Leopoldsorde met Zwaarden


Rouwbrief, Raphaël Debisschop 1888-1989. Verzameling Leondyme
Rouwbrief, Raphaël Debisschop 1888-1989.
Verzameling Leondyme
Raphaël, die beroepshalve een onderhoudsman was in een fabriek, was gehuwd met Malvina Tenteniez, waarvan hij weduwnaar werd.

De voormalige oud-strijder-vuurkruiser uit de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918, die ruim zeven jaar soldaat was geweest, waarvan vier volle jaren aan het front, overleed er op 2 juni 1989 in zijn geboortestad en werd 100 jaar, 4 weken en 1 dag oud.Bronnen:
Koninklijk Legerarchief Brussel (Legermuseum)
Foto, bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 36-37, pagina 435

Noël De Mey

Link: Ronse


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

maandag 7 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Winter Charles 1890-1990

Oud-strijder Charles De Winter 1890-1990. Legerarchief Evere, verzameling Leondyme.
Oud-strijder Charles De Winter
Legerarchief Evere
Charles De Winter, werd op 8 januari 1890 in het landbouwersgezin van Corneille-Louis en Marie-Elisabeth De Loecker te Wijnegem geboren. In vredestijd was Charles soldaat bij het 8ste linieregiment van 3 oktober 1910 tot 14 maart 1912. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij op 4 augustus 1914 ingedeeld bij het 28ste linie en op 20 september bij het 8ste linieregiment.

Tijdens hevige gevechten te Ramskapelle, die  op 7 juli 1915 plaatsvonden, werd hij ernstig aan zijn dij gekwetst. Charles werd in eerste instantie ter verzorging overgebracht naar het militair veldhospitaal "Ocean" te De Panne, waar hij tot 30 augustus 1915 verbleef. Daarna werd hij naar het St.-Paulziekenhuis van Cherbourg overgebracht voor verdere verzorging.


Bidprentje, oud-strijder Charles De Winter 1890-1990. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Charles De Winter
Verzameling Leondyme
Nadat hij op 28 maart 1916 het ziekenhuis verlaten had, verbleef hij achtereenvolgens in Camp d'Avours en Camp du Ruchard tot 6 juli 1916. Van daaruit ging het dan richting Le Havre, om uiteindelijk met onbepaald verlof naar huis te worden gestuurd vanuit Port-Villez op 22 februari 1919. 


Rouwbrief, oud-strijder Charles De Winter 1890-1990. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief, Charles De Winter
Verzameling Leondyme
Charles, die gedurende 30 maanden aan het front had gestreden en 22 maanden achter de linies, had 4 frontstrepen  en 1 kwetsuurstreep met blijvende invaliditeit.

De voormalige frontsoldaat uit de Eerste Wereldoorlog, die weduwnaar was van Philomena De Swert, overleed in het het Zwijndrechtse rusthuis "De Regenboog" op 10 oktober 1990. Charles, werd 100 jaar, 9 maanden en 2 dagen oud.Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief verzameling Leondyme
Legerarchief van Evere
Guldenboek der vuurkaart, boekdeel 37, pagina 279
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

vrijdag 4 april 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I. De Vleeschauwer Kamiel 1873-1975

Kamiel De Vleeschauwer, werd als zoon van Jan-Baptiste en Francisca Michiels op 9 juli 1873 te Assenede geboren. Van 3 november 1893 tot 29 september 1896 vervult hij zijn legerdienst in vredestijd bij het 1ste Linieregiment en werd er korporaal op 30 januari 1894.

Als 41-jarige meld Kamiel zich op 4 augustus 1914 als vrijwilliger en krijgt de graad van sergeant toegewezen. Dit was een gevolg wegens zijn staat van dienst in vredestijd. Vervolgens wordt Kamiel op 1 oktober 1917 als tijdelijk onderluitenant aan het officierenkorps toegevoegd (C.I.5de D.A.). Op 15 januari wordt hij naar het Franse Gaillon gestuurd voor verdere opleiding en keert op 18 augustus  van datzelfde jaar terug naar het 3de linieregiment. Zes maanden later wordt hij naar het C.I.S.L.A.I. gedetacheerd om op 11 augustus 1917 naar zijn regiment terug te keren. Op verzoek van het Ministerie van Wetenschap en Kunst wordt Kamiel op 16 december 1917 bij de reserve eenheden (G.Q.G) opgenomen tot op de dag van zijn demobilisatie op 29 september 1919.

Kamiel, die ruim acht jaar soldaat was geweest en als officier aan het reservekader toegevoegd was, verwierf in maart 1921 de graad van reservekapitein. Als weduwnaar van Pauline Hofman,overleed Kamiel op 27 mei 1975 te Veurne. Hij, werd 101 jaar, 10 maanden, 2 weken en 4 dagen oud.
Bidprentje, Kamiel De Vleeschauwer 1873-1975, oud-strijder 1914-1918. Verzameling Leondyme.
Bidprentje,  Kamiel De Vleeschauwer 1873-1975
Oud-strijder 1914-1918. Verzameling Leondyme
Bronnen: 
Bidprentje, verzameling Leondyme
Koninklijk legerarchief voor de Krijsgeschiedenis Brussel
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

woensdag 2 april 2014

Honderdjarige opgeëiste W.O. I, De Pauw Jan 1897-1998

Opgeëiste Jan De Pauw 1897-1998, Wereldoorlog 1914-1918. Verzameling Leondyme.
Opgeësite, Jan De Pauw 1897-1998
Wereldoorlog 1914-1918
Verzameling Leondyme


Jan De Pauw, werd op 13 maart 1897 te Letterhoutem geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 werd Jan door de Duitsers opgeëist. Hij, was weduwnaar van Marcelline De Neve, waarmee hij twee kinderen had.

Jan, overleed op 24 mei 1998 te Zottegem en werd 101 jaar, 2 maanden, 1 week en 4 dagen oud.

Bidprentje, opgeëiste Jan De Pauw 1897-1998, Wereldoorlog 1914-1918. Verzameling Leondyme.
Bidprentje Jan De Pauw 1897-1998
Verzameling LeondymeRouwbrief, opgeëiste Jan De Pauw 1897-1998, Wereldoorlog 1914-1918. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief, opgeëiste Jan De Pauw
1897-1998,
Wereldoorlog 1914-1918.
Verzameling Leondyme.


Bronnen:
Rouwbrief en bidprentje, verzameling Leondyme
Noël De Mey


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.