Pagina's

zaterdag 8 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Bruyn Jules 1894-1997

Oud-strijder/vuurkruiser Jules De Bruyn 1894-1997. Guldenboek der Vuurkaart.
Oud-strijder/vuurkruiser
Jules De Bruyn 1894-1997
Guldenboek der Vuurkaart
Jules De Bruyn, werd op 30 april 1894 te Terhagen geboren. Op 22 september 1914 kwam hij in dienst met stamnummer 60038 en werd voor drie maanden naar een instructiecentrum gestuurd tot 19 februari 1915. Daarna werd hij naar het front gestuurd. Jules maakte er deel uit van het 7e Linieregiment, 1ste cie en verbleef gedurende 48 maanden aan het front en nog eens 3 maanden achter de linies.

Samen met een vriend-soldaat, was hij van de eersten, die bij de bevrijding het dorpje Lovendegem wist te ontzetten. Een ander feit, was dan weer, hij na 24 uur wacht gehouden te hebben in Stuivekenskerke midden in het water eventjes indommelde en door een Belgisch kolonel werd betrapt. Prompt kreeg Jules acht dagen kamerarrest. Zijn luitenant, die nochtans de toestemming had gegeven om eventjes te rusten, verklaarde aan zijn meerdere, dat Jules op eigen houtje had gehandeld.
Krantenartikel van 6 mei 1994

Jules, die houder was van de vuurkaart, had 7 frontstrepen en 3 kwetsuurstrepen. Bovendien werd hij bevorderd tot, korporaal. Op 7 oktober 1919 werd hij met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Jules werd met volgende militaire onderscheidingen vereerd:


De Overwinningsmedaille 1914-1918
De Herinneringsmedaille 1914-1918
Oorlogskruis met palm
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Officier in de Leopoldsorde met Gulden Zwaarden

Frontstrijder Jules De Bruyn
op de leeftijd van 102 jaar.
Uit zijn huwelijk met Maria De Vos (+1953) werden negen kinderen geboren. Jules, ging achtereenvolgens als smid in de steenbakkerijen aan de slag, werd winkelier-bakker en eindigde zijn loopbaan als handelsvertegenwoordiger in fruitwaren.

Jules De Bruyn werd 103 jaar
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag in 1993 van de wapenstilstand in Brugge, in aanwezigheid van koningin Paola en de toenmalige Minister van Landsverdediging Leo Delcroix, werd aan Jules persoonlijk gevraagd om een verslag te schrijven over de meegemaakte gebeurtenissen.


Jules hield woord en gaf later een boek uit. Wanneer hij in 1981 de eer had om wijlen Koning Boudewijn I te mogen ontmoeten, werd hij door de Vorst persoonlijk de hand gedrukt.
Jules De Bruyn 1894-1997 als honderdjarige. Verzameling Leondyme
Jules De Bruyn 1894-1997
als honderdjarige.
Verzameling Leondyme

Jules, overleed op 12 december 1997 te Rumst en werd 103 jaar, 7 maanden, 1 week en 5 dagen oud.
Bidprentje, Jules De Bruyn 1894-1997. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Jules De Bruyn
Verzameling Leondyme
Rouwbrief, Jules De Bruyn 1894-1997. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief, Jules De Bruyn
Verzameling Leondyme

Bronnen:
Legerarchief Evere
Bidprentje en rouwbrief, eigen verzameling
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 1938-1939, pagina 120
Krantenartikels met onbekende oorsprong
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten