Pagina's

maandag 24 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Clauw Edward 1884-1987

Bidprentje Edward Clauw. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Edward Clauw
1884-1987
Verzameling Leondyme
Edward Clauw, werd op 27 juni 1884 te Diksmuide geboren. Als oorlogsvrijwilliger tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de 3de lansiers deelde hij  het lot van de Vlaamse soldaten aan het front. Edward, die 8 frontstrepen  had werd vereerd met volgende onderscheidingen:

Bidprentje Edward Clauw. Verzameling Leondyme
Bidprentje Edward Clauw 1884-1987.
Verzameling Leondyme
IJzermedaille
Oorlogskruis met Palm
De Overwinningsmedaille 1914-1918
De Herinneringsmedaille 1914-1918
Militaire Medaille 2de klasse
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Medaille van Nationale erkentelijkheid 1940-1945
Ridder in de Leopold II Orde
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
Officier in de Leopold II orde met Zwaarden
Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Officier in de Leopoldsorde met Gulden Zwaarden
Commandeur in de Leopold II Orde met Gulden Zwaarden

Edward, die weduwnaar was uit een eerste huwelijk van Marguerite Verbeke en uit een tweede huwelijk van Suzanne Le Bon, was zonder dat hij het wist een belangrijk figuur geworden. Tijdens de IJzerbedevaart van 1984, bezorgden jongelingen honderd rozen aan de eeuweling, die alles vanuit zijn woning kon waarnemen. Op zijn hoge leeftijd bleef hij alleen in zijn woning met de herinneringen, de talrijke bewijzen van trouw aan zijn land.

Bovendien was hij stichter van VOS-Diksmuide;
Was hij de bezieler van werkkampen;
Was actief lid van het IJzerbedevaartcomité;
Op de door hem gevonden grond, was hij mede bouwer van de toren, waarop jaarlijks bijeengekomen werd;
Als redder van het "Gulden Doek van Vlaanderen", werd deze piëteitsvol in de tweede toren bewaard.

Daarenboven was Edward een trouwe Vlaming van zijn eerste uur tot aan zijn overlijden op 26 maart 1987 te Oostende. Daarmee verloor men één van de laatste getuigen van een eeuw Vlaamse strijd. Hij, werd 102 jaar, 8 maanden, 3 weken en 6 dagen oud.


Rouwbrief Edward Clauw. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Edward Clauw.
Verzameling Leondyme
Rouwbrief Edward Clauw. Verzameling Leondyme
Rouwbrief Edward Clauw.
Verzameling Leondyme

Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Koninklijk Legerarchief Brussel
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.zondag 23 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Kegelaer Arthur 1897-1997

Bidprentje Arthur De Kegelaer 1897-1997. Verzameling Leondyme.
Bidprentje Arthur De Kegelaer
1897-1997
Verzameling Leondyme
Arthur De Kegelaer, werd als zoon van Pieter-Jan en Leonia Stefania Weyn op 2 februari 1897 te Meerdonk geboren. Tijdens volle oorlogsperiode stak Arthur de Nederlandse grens over, om zich bij het Belgische leger te kunnen vervoegen. In de regio van Pas de Calais kreeg hij er zijn opleiding. Vanaf 12 november 1916 werd hij naar het front gestuurd en maakte als soldaat deel uit van het 4de regiment lansiers.

Gedurende de oorlog vervolgde hij Duitse soldaten tot in hun land. Als frontsoldaat bleef Arthur actief tot 31 januari 1919 en werd op 24 juni van datzelfde jaar met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Hij zat 22 maanden aan het front en was 4 maanden actief achter de linies.

Arthur, die attesthouder van de vuurkaart (te laat aangevraagd) was, had 2 frontstrepen. Aangezien Arthur niet de oorspronkelijke vuurkaart had, maar wél attesthouder was, die voor een verdubbeling van zijn frontstreeprente zorgde en andere voordelen, kan hier de vraag gesteld worden of hij alsnog de vuurkruismedaille bekomen heeft?

Bovendien zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet de geijkte kanalen gebruikt hebben, die moesten toelaten om andere eervolle onderscheidingen toegekend te krijgen. Met enige zekerheid mag gesteld worden, dat hij in het bezit was van volgende onderscheiding(en):

Het Burgerlijk Kruis 1ste klasse 1914-1918

Bidprentje Arthur De Kegelaer 1897-1997. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief Arthur De Kegelaer
1897-1997.
Verzameling Leondyme.

Verder werd een aanvraag ingediend in 1972 voor het bekomen van het Kruis van Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden (4de bevordering). Daarvoor werden er geen aanvragen ingediend (3de bevordering).

Arthur, die als metselaar zijn brood verdiende was weduwnaar van Margaretha De Munck, waarmee hij drie kinderen had. Als voormalig oud-strijder-vuurkruiser werd hij in 1997 als honderdjarige gevierd. Hij, overleed vier maanden later op 5 juni 1997 te Kieldrecht en werd 100 jaar, 4 maanden en 3 dagen oud.

Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Legerarchief Evere
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


zaterdag 15 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, Cools Karel 1881-1982

Oud-strijder Karel Cools 1881-1982. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Karel Cools 1881-1982.
Verzameling Leondyme
Karel Cools, werd op 5 november 1881 te Mol geboren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte hij deel uit van de T.A.S.S. (administratie-eenheden).

Karel, die ere-onderwijzer was aan de Centrale Gevangenis van Leuven, overleed op 5 februari 1982. Bovendien was hij weerkundig waarnemer en lid van verschillende genootschappen.

De oud-strijder uit Wereldoorlog I en weduwnaar van Irma Cnops werd 100 jaar en 3 maanden oud.


Oud-strijder Karel Cools 1881-1982. Verzameling Leondyme
Oud-strijder Karel Cools 1881-1982.
Verzameling Leondyme


Bronnen:
Bidprentje, verzameling Leondyme 
Koninklijk Leger Museum Brussel


Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


donderdag 13 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Cloedt Henri 1889-1991

Brugsch Handelsblad
 van augustus 1991
Henri De Cloedt, werd in het gezin van Camille en Nathalie De Cloedt-Monteyne op 5 oktober 1889 te Sint-Andries-Brugge geboren. Op 25 juli 1917 wordt hij als soldaat met stamnummer 62.202 ingelijfd bij het 4é Linieregiment en wordt twee dagen daarna naar het Franse opleidingscentrum nr. 4 van het "Camp d'Auvours" gestuurd.

Bidprentje, Henri De Cloedt 1889-1991. Verzameling Leondyme.
Bidprentje Henri De Cloedt 1889-1991
Verzameling Leondyme
Henri verbleef er tot 1 maart 1918 en werd dan met verlof zonder soldij naar huis gestuurd. Op 1 december 1918 keerde hij naar zijn eenheid terug, dit tot 26 juli 1919. Tussenin werd Henri op 11 april 1919 gehospitaliseerd.

Pas op 4 september 1919 werd hij met onbepaald verlof naar huis gestuurd en definitief in januari 1920. Tijdens de oorlog was Henri 17 maanden actief achter de linies en werd met volgende onderscheidingen vereerd:

De Herinneringsmedaille 1914-1918
De Overwinningsmedaille 1914-1918
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I (aanvraag ingediend)


Rouwbrief, Henri De Cloedt 1889-1991. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief, Henri De Cloedt 1889-1991.
Verzameling Leondyme.
Henri, werd in 1964 erkend als gediplomeerd vaandeldrager voor de oud-strijders van NSB Sint-Andries en zou deze plichtbewuste taak tientallen jaren met veel overgave uitoefenen. Uit zijn huwelijk met Leontine Janssens werden vijf kinderen geboren.

De oud-strijder-vaandeldrager, die meermaals strijdmakkers begeleidde naar hun laatste rustplaats, overleed op 12 augustus 1991 in het rusthuis "De Zeventorentjes" en werd 101 jaar, 10 maanden 2 weken en 3 dagen oud.

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief verzameling Leondyme
Brugsch Handelsblad van augustus 1991
Lgerarchief Evere
Noël De Mey

zaterdag 8 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Bruyn Jules 1894-1997

Oud-strijder/vuurkruiser Jules De Bruyn 1894-1997. Guldenboek der Vuurkaart.
Oud-strijder/vuurkruiser
Jules De Bruyn 1894-1997
Guldenboek der Vuurkaart
Jules De Bruyn, werd op 30 april 1894 te Terhagen geboren. Op 22 september 1914 kwam hij in dienst met stamnummer 60038 en werd voor drie maanden naar een instructiecentrum gestuurd tot 19 februari 1915. Daarna werd hij naar het front gestuurd. Jules maakte er deel uit van het 7e Linieregiment, 1ste cie en verbleef gedurende 48 maanden aan het front en nog eens 3 maanden achter de linies.

Samen met een vriend-soldaat, was hij van de eersten, die bij de bevrijding het dorpje Lovendegem wist te ontzetten. Een ander feit, was dan weer, hij na 24 uur wacht gehouden te hebben in Stuivekenskerke midden in het water eventjes indommelde en door een Belgisch kolonel werd betrapt. Prompt kreeg Jules acht dagen kamerarrest. Zijn luitenant, die nochtans de toestemming had gegeven om eventjes te rusten, verklaarde aan zijn meerdere, dat Jules op eigen houtje had gehandeld.
Krantenartikel van 6 mei 1994

Jules, die houder was van de vuurkaart, had 7 frontstrepen en 3 kwetsuurstrepen. Bovendien werd hij bevorderd tot, korporaal. Op 7 oktober 1919 werd hij met onbepaald verlof naar huis gestuurd. Jules werd met volgende militaire onderscheidingen vereerd:


De Overwinningsmedaille 1914-1918
De Herinneringsmedaille 1914-1918
Oorlogskruis met palm
Vuurkruis
Ridder in de Leopold II Orde met Zwaarden
Ridder in de Kroonorde met Zwaarden
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden
De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I
Officier in de Leopold II Orde met Zwaarden
Officier in de Kroonorde met Zwaarden
Officier in de Leopoldsorde met Gulden Zwaarden

Frontstrijder Jules De Bruyn
op de leeftijd van 102 jaar.
Uit zijn huwelijk met Maria De Vos (+1953) werden negen kinderen geboren. Jules, ging achtereenvolgens als smid in de steenbakkerijen aan de slag, werd winkelier-bakker en eindigde zijn loopbaan als handelsvertegenwoordiger in fruitwaren.

Jules De Bruyn werd 103 jaar
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag in 1993 van de wapenstilstand in Brugge, in aanwezigheid van koningin Paola en de toenmalige Minister van Landsverdediging Leo Delcroix, werd aan Jules persoonlijk gevraagd om een verslag te schrijven over de meegemaakte gebeurtenissen.


Jules hield woord en gaf later een boek uit. Wanneer hij in 1981 de eer had om wijlen Koning Boudewijn I te mogen ontmoeten, werd hij door de Vorst persoonlijk de hand gedrukt.
Jules De Bruyn 1894-1997 als honderdjarige. Verzameling Leondyme
Jules De Bruyn 1894-1997
als honderdjarige.
Verzameling Leondyme

Jules, overleed op 12 december 1997 te Rumst en werd 103 jaar, 7 maanden, 1 week en 5 dagen oud.
Bidprentje, Jules De Bruyn 1894-1997. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Jules De Bruyn
Verzameling Leondyme
Rouwbrief, Jules De Bruyn 1894-1997. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief, Jules De Bruyn
Verzameling Leondyme

Bronnen:
Legerarchief Evere
Bidprentje en rouwbrief, eigen verzameling
Guldenboek der Vuurkaart, boekdeel 1938-1939, pagina 120
Krantenartikels met onbekende oorsprong
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


dinsdag 4 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Bock Kamiel 1881-1991

Oud-strijder Kamiel De Bock 1881-1991. Koninklijk Leger Museum Brussel.
Oud-strijder
Kamiel De Bock
1881-1991
Koninklijk Leger
Museum Brussel
Kamiel De Bock, werd op 18 januari 1881 te Belsele geboren. Hij, was de zoon van Charles Louis De Bock en Marie Cathérine Verschueren. Kamiel was soldaat in vredestijd bij het 7e Linieregiment van 1 oktober 1901 tot 17 november1903. Tweemaal werd hij terug onder de wapens geroepen. In 1904 voor 5 weken en in 1905 voor 4 weken. Daarna werd hij bij de reserve-eenheden opgenomen.

Op 1 augustus 1914 was de situatie geheel anders. Kamiel werd zoals zoveel andere reservisten op opgeroepen. Hij vervoegde zijn respectievelijke eenheid als soldaat 2e klasse met stamnummer 51909 en maakte deel uit van het 6e bataljon, 1e compagnie. Tot 2 oktober 1914 zat hij te Brasschaat en daarna tot 8 oktober van datzelfde jaar in de Oud God.

Wanneer hij twee dagen daarna met zijn compagnie naar Stekene werd gestuurd, verloor zijn compagnie hem uit het oog en kwam hij in vijandelijke handen terecht. Kamiel kon ontsnappen en werd via de gemeente Koewacht naar kamp "Gaasterland" geïnterneerd. Daar verbleef hij twee volle jaren. Vervolgens zat hij voor nog eens twee jaar in kamp "Zeist". Pas op 17 december 1918 zette Kamiel vaste voet op Belgische bodem en zou tot 31 januari 1919 nog actief blijven.

Kamiel zat tijdens de Eerste Wereldoorlog 3 maanden aan het front en 49 maanden achter de linies. Hoewel, dat er volgens de wet van 2 juli 1932*, frontstrepen aan krijgsgevangenen en aan bepaalde geïnterneerden, die in Holland zaten konden worden toegekend, werd dit aan Kamiel geweigerd, omwille het feit, dat er geen bewijsstukken voorhanden waren. Nooit werd hij gestraft of kreeg hij een veroordeling.

* Voorstel tot wijziging van die Wet werd in zitting van 20 februari 1959 besproken met als doel deze wél te erkennen. In de Kamer van 30 mei 1961 werd deze Wet herbekrachtigd.

Nog voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was Kamiel reeds gehuwd met Maria Waelkens en hadden één dochter. Nadat hij weduwnaar geworden was woonde hij bij zijn dochter Mathilde in. Hij, overleed op 3 oktober 1981 te Waasmunster en werd 100 jaar, 8 maanden, 2 weken en 2 dagen oud.

Bidprentje, Kamiel De Bock 1881-1991. Verzameling Leondyme
Bidprentje, Kamiel De Bock 1881-1991
Verzameling Leondyme

Bronnen:
Koninklijk Legerarchief Brussel
Bidprentje, verzameling Leondyme
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


zondag 2 maart 2014

Honderdjarige weggevoerde uit W.O. I en W.O. II, Das Vincent 1880-1981

Bidprentje, weggevoerde Vincent Das 1880-1981. Verzameling Leondyme.
Bidprentje van weggevoerde
 Vincent Das 1880-1981
Verzameling Leondyme
Vincent Das, die op 13 januari 1880 te Zelem werd geboren, was één van de vele weggevoerden Belgen tijdens de Grote Oorlog van 1914-1918 en van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

Vincent, die weduwnaar was van Juliana Kenens, overleed op 14 december 1981 te Zelem en werd 101 jaar, 11 maanden en 1 dag oud.


Rouwbrief, weggevoerde Vincent Das 1880-1981. Verzameling Leondyme.
Rouwbrief van weggevoerde
Vincent Das 1880-1981
Verzameling Leondyme
Stéphanie Claisse (zie blz. 309 en 310), wijdde ooit een studie over "De weggevoerde" en deed een onderzoek in enkele gemeenten van Zuid-Luxemburg (België).

Verdere informatie over weggevoerde landgenoten uit Wereldoorlog I, kan, als er daarvan een dossier bestaat, eventueel teruggevonden worden in het Koninklijk Leger Museum te Brussel, Jubelpark, 3, 1000 Brussel infocom@klm-mra.be

Vervolgens bestaan er ook dossiers van weggevoerde Belgen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bevinden zich bij de Directiegeneraal v/d oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare, 31, 1070 Anderlecht warvictims@minsoc.fed.be

Bronnen:
Bidprentje en rouwbrief, verzameling Leondyme
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

zaterdag 1 maart 2014

Honderdjarige oud-strijder W.O. I, De Bakker Cyrille 1893-1996

Oud-strijder Cyrille De Bakker 1893-1996. Legerarchief Evere.
Cyrille De Bakker 1893-1996
Oud-strijder
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Legerarchief Evere
Cyrille De Bakker, werd op 20 februari 1893 te Olsene geboren.  Hij, was de zoon van Constantin en Ida De Bakker-Bruyneel. Cyrille kwam op 15 september 1913 actief in dienst als soldaat te Brasschaat. Reorganisatie binnen de legereenheden zorgde ervoor, dat hij op 16 december 1913 bij het 2e Artillerieregiment werd ingedeeld.


Cyrille De Bakker op honderdjarige leeftijd. Verzameling Leondyme.
Cyrille De Bakker
op honderdjarige leeftijd.
Verzameling Leondyme
Gedurende de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918 zou hij vervolgens deel uitmaken van verschillende Artillerie-eenheden en als moedig soldaat worden omschreven.

Hij eindigde zijn langdurige aanwezigheid van 52 maanden aan het front bij het 13e Artillerieregiment als soldaat 2e klasse en werd op 30 september 1919 met onbepaald verlof naar huis gestuurd.

Cyrille, tekent na wederoproeping voor een jaar bij op 11 maart 1922 bij zijn voormalige eenheid tot 11 maart 1923. Hij, was ondertussen gehuwd met Maria De Waele, waarvan hij véél te vroeg weduwnaar van werd. Werkzaam zijnde in de textielsector in Roubaix en daarna in de leerlooierij van Zulte, bleek Cyrille goed bekend te zijn als poelier.

De voormalige veteraan-oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog, die 8 frontstrepen had, overleed op 19 mei 1996 in het Rustoord "Sint-Jozef" van Deinze-Petegem en werd 103 jaar, 2 maanden, 4 weken en 2 dagen oud.


Bidprentje, Cyrille De Bakker 1893-1996. Verzameling Leondyme.
Bidprentje, Cyrille De Bakker. Verzameling Leondyme.

Bronnen:
Bidprentje  verzameling Leondyme
Legerarchief Evere
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.