Pagina's

zaterdag 11 januari 2014

Margarita Van Calslagen 1516?-1597

Margarita Van Calslagen 1516?-1597
Margarita van Calslagen 1516?-1597
Margarita Van Calslagen, was de dochter van Jacop Copier, heer van Calslagen en van Margarita van Roon. Zij werd vermoedelijk in 1516 op het domein Calslagen nabij Leiden geboren. Haar vader verongelukte in 1532.

Haar moeder zou daarna nog tweemaal in het huwelijk treden. Eerst met rekenmeester Zeger van Alveringen uit Den Haag en nadat zij voor een tweede keer weduwe geworden was met Meester Everard Nicolai, die de President van de Hoge Raad was te Mechelen.

In 1549 trad Margarita in het huwelijk met de Antwerpse stadsgriffier Joachim Polites in het huwelijk, die afkomstig was van Ter Goes. Joachim stond in 1566 te Antwerpen bekend als verkapte Martinist of Lutheraan. Naar alle waarschijnlijkheid werd ook Margarita door deze eerste echtverbintenis protestantse. In 1569, drie jaar na haar huwelijk werd zij weduwe.

Een tweede huwelijk volgde met een der felste tegenstanders van het protestantisme, Willem Martini, die Brussel in 1565 had verlaten, om er de functie van stadsgriffier van Antwerpen te worden en te blijven waarnemen tot in 1585. Hij verliet de stad, omwille de intrede van veldheer Alexander Farnese en komt terecht in Den Haag.

Margarita's broer, Jacop Copier van Calslagen, verkochte al zijn heerlijke goederen en onderwierp zich volledig in de schikkingen der geuzenbewegingen. Hij wijkt uit, maar keert echter naar Antwerpen terug, waarna hij tijdens de belegering van Farnese, in 1584 sterft. Zijn zoon was met Maria Gillis, de dochter van stadspensionaris Jan Gillis, in het huwelijk getreden.

Op deze manier behoorde en leefde Margarita van Calslagen in de hogere ambtenaren kringen, waarvan er ettelijke het protestantisme en de Prins van Oranje genegen waren. Anderen, zoals de familie Gillis bleven echter trouw aan hun traditionele waarden. Margarita, die geen kinderen had, overleed in 1597.

De medaille, die hier wordt weergegeven werd vervaardigd tijdens de jaren van haar huwelijk, door Hans Symons in 1559. Op de achterzijde staat de leuze: "Cogitatio mea ad Dominum", d.i. "Mijn gedachte zij met den Heer". Zie "revue de Numismatique", 1925 blz. 53

Bronnen:
Zondagsvriend 31-07-1932
Oud-Antwerpse Portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Noël De Mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten