Pagina's

woensdag 15 januari 2014

Hans Van Den Broeck 1528-ca1578

Medaille, Hans Van Den Broeck, gegoten door Steven van Herwijck
Medaille Hans Van Den Broeck,
gegoten door Steven van Herwijck
Hans Van Den Broeck werd in 1528 geboren. Hij was een koopman en werd later suikerzieder. In 1555 wordt hij eigenaar van het groot huis en pakhuis binnen de burcht, genaamd "de Klein Gans". Om onderscheid te kunnen maken onder de vele naamgenoten, die er vertoefden, werd aan zijn naam "castri" toegevoegd, wat betekende: "Van Den Broeck uit de Burcht".

Het is omstreeks 1555, dat onze Van Den Broeck in het huwelijk trad met Margarita Gillis, die de dochter was van waskoopman, Bartholomeus Gillis. Zij waren woonachtig op het Sint-Willibrordsveld en bezaten heerlijkheden van Mallois, Helmont en Kontich. Uit hun huwelijk werd een zoon Hans of Jan genoemd geboren.

Een studie gemaakt door Jan Staes over Van Den Broeck in :"Antwerpsche Reizigers", blz.67", zou voornoemde Hans op een lijst van 1566 voorkomen van verdachte protestantse personen. Dit zou eerder een lichtzinnige veronderstelling zijn, temeer er op de vermelde lijst staat: "presque tous les sucriers" (bijna alle suikerzieders) tot deze groep behoorden, waaronder ook Hans. Nog volgens diezelfde Staes, was hij van oordeel, dat Hans de broer was van Hendrik Van Den Broeck.

Toch waren er ontmoetingen met andere personen die op de lijst voorkwamen, zoals met Thomas van Gheere. Ondanks dit gegeven moet alle smet zijn gezuiverd. Hij zou immers geen aalmoezenier geworden zijn in 1572. Een zekere Hans Van Den Broeck de Jonge werd schepen van de stad in 1577. Het is omstreeks deze periode, dat de eerste Hans Van Den Broeck is overleden.

Volgens de studie van Floris Prims, die de hierboven weergegeven medailleafbeelding van Hans Van Den Broeck weergeeft, werd de medaille 1559 door Steven van Herwijck gegoten naar een portret van Jacob van Wezenbeke. ( "Revue belge de numismatique", 1921, blz. 41 door Victor Tourneur).

Een volgende vraag, die door dezelfde Floris gesteld werd is of Hans Van Den Broeck familie is van de grote reiziger Pieter Van Den Broeck? Wat eigenlijk tot de mogelijkheden behoort, maar toch met enige voorzichtigheid dient te gebeuren, waarbij men zich eigenlijk verder moet verdiepen in de stamtafels van de Broeck-familie. Bij "Valckenisse"H, 315 staan er hoogstwaarschijnlijk vergissingen genoteerd en hebben er vanaf dan, de fouten zich vermenigvuldigd.

Bronnen
Zondagsvriend 07-08-1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.


Noël De Mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten