Pagina's

vrijdag 1 november 2013

Joachim Sterck 1499?-1536?
Joachim Sterck 1499?-1536?
Joachimus Ringelbertus Antverpianus
Joachim Sterck van Ringelberg of Ringelbergius, zoals Floris Prims ooit een artikel aan hem heeft gewijd, werd vermoedelijk op het einde van de XVde eeuw te Antwerpen geboren. Hoewel er weinig of helemaal niets over deze voorname familie terug te vinden is, leven er omstreeks 1525 drie broers:

Laureis Sterck, die rentmeester is van Brabant in het kwartier van Antwerpen en gehuwd was met Anna Mannaerts; Geerard Sterck, koopman en ontvanger van de Antwerpse tol en die gehuwd was met Johanna van Roye en Hendrik Sterck, die ontvanger-generaal was van Keizer Karel V. Er was nog een zuster Margareta, die in 1531 weduwe was van koopman Clemens Wolffaerts. Alle vermoeden wezen er namelijk op, dat Joachim tot deze familie behoorde.

Als knaap werd hij aan het Hof toegewezen van keizer Maximiliaan I. Omstreeks 1516 hield hij het voor bekeken en getuigde, dat buiten het aanhoren van muziek, hij niets anders had geleerd. Joachim vatte studies aan te Leuven en legde zich toe op de humanistische kennis. Enige voldoening vond hij in kalligrafie, graveer- en verluchtingskunst en zou er zelfs in uitmunten. Na afloop van zijn studies gaar hij op reis om te studeren.

In 1529 keert hij terug naar Antwerpen en geeft hij een drietal boekjes uit. Nog datzelfde jaar werd een medaille (zie afbeelding) gegoten waarop zijn naam werd weergegeven: "Joachimus Ringelbertus Antverpianus" met jaartal 1529. Niemand minder dan Quinten Massys was de maker ervan volgens het oordeel van Victor Tourneur*.

Joachim, werd geen veertig jaar oud, publiceerde ongeveer een dertigtal boeken, die over het algemeen aan opvoedkunde, klassieke filologie, reken-en sterrenkunde gewijd was en in het Latijn werd geschreven. Geschreven bronnen melden, dat Joachim in 1536 te Leiden zou zijn overleden, maar dit is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk was hij naar alle waarschijnlijkheid reeds eerder overleden.

Een van zijn voornaamste boeken is "de ratione studii", die bij de Duitse pedagogen een zekere faam geniet.  Een ander werk "Chaos" die in 1529 te Antwerpen werd voltooid, droeg hij op aan zijn goede vriend Petrus Gillis.

De medaille, die hier wordt weergegeven en enig is in zijn soort, behoort toe aan de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.

Bronnen:
Zondagvriend 12-06-1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims
* V. Tourneur, catalogue des Médailles du Rouyaume de Belgique

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten