Pagina's

dinsdag 5 november 2013

Jean Louis Bourceret 1768-1844
Jean Louis Bourceret 1768-1844
Jean Louis Bourceret werd in 1768 te Vaux d'Yonne in Frankrijk geboren. Hij studeerde er rechten, werd advocaat, maar zocht zijn heil in de revolutie. In 1794 is hij te Brussel als "secrétaire du comité des guerre". Een huwelijk voltrok zich met de uit Brussel afkomstige Anne Lambert. Samen met hun eerste zoon verhuist men naar Antwerpen, waar zij op het Groen Kerkhof gaat wonen.

In 1796 vinden de Fransen niemand om met Simon Pierre Dargonne de stad te besturen en laten hun oog vallen op Bourceret (oktober 1796). Op 10 mei 1797 word hij herbenoemd, maar blijft weg uit de vergaderingen. Alleen Dargonne, De Moor en een zekere Van Nuffel blijven de vergaderingen op de voet volgen.

In 1801 werd Bourceret als tweede secretaris van de stad naast P.G. De Moor aangesteld en vanaf 1802 werd hij eerste en enige "secrétaire de la Maire" (stadssecretaris). Dit ambt zou Jean Louis gedurende tiental jaar blijven uitoefenen. Het was onder zijn impuls als stadssecretaris, dat hij in an XI (1803) de eerste consul ontving. Het verhaal "Relation" werd door Bourceret in 1804 neergeschreven en herdrukt in 1904.

Om onduidelijke redenen nam secretaris Bourceret ontslag in 1811. Hij keert de publieke dienstsector de rug toe en wijdt zich aan het recht. Jean Louis was immers als advocaat ingeschreven. Ondertussen telt zijn huisgezin vijf kinderen, twee jongens en drie meisjes.

Wanneer hij in 1827 samen met drukker Duverger een nieuwsblad boven de doopvont wil houden, dat de "Antwerpenaar" zou heten, weigert de overheid alle steun. Misschien vind men hier de reden waarom Bourceret anti-Hollands gezind was.

Toch treed advocaat Bourceret opnieuw het stadhuis binnen in januari 1831, wanneer dhr. Smits het secretariaat van de stad verlaat. Hij wordt er diensthoofd van het eerste bureel naast Wellens, aan wie de ontnomen plaats van secretaris moest worden teruggegeven.

Deze functie zou Bourceret tot aan zijn overlijden op het Antwerpse stadhuis blijven uitoefenen, dit dank zij de Belgische omwenteling. Jean Louis, overleed er op 11 april 1844, waarna de plechtigheid plaatsvond op zondag 14 april in de O.L.Vrouwkerk en bijgezet op het St.-Willibrord kerkhof.

Toen op 27 september 1887 de laatste ongehuwde dochter Elisa Bourceret overleed in de St.-Josephstraat, liet zij bij testament, twee portretten na van haar vader na aan de Stad. De Stad vertrouwde het portret gemaakt door Vieillevoye toe aan het Museum. Waar het tweede portret gebleven is, is onduidelijk.

Ook Matthijs van Bree heeft Bourceret op doek geschilderd naar aanleiding van de ontvangst van Napoleon en bestaat zelfs in dubbel. Bovenstaande afbeelding is een reproductie van de tekening, die in het Plantijnmuseum wordt bewaard. Het andere bevind zich in het Louvre, kabinet des Dessins.
Bronnen:
Zondagsvriend 28-10-1934
Oud-Antwerpse Portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten