Pagina's

donderdag 31 oktober 2013

Bisschop Albertus Van Den Eede 1603-1687Bisschop Albert Van den Eede (1603-1687)
Bisschop Albertus Van den Eede
(1603-1678)
Albertus Van den Eede werd op 16 maart 1603 te Brussel geboren. Zijn moeder was de zuster van bisschop Jan Le Mire. Albertus studeerde te Leuven en op 24 maart 1624 - 21-jarige leeftijd - werd hij kanunnik te Antwerpen. Reeds tweemaal kapelaan zijnde, werd hij in 1628 priester en behaalde hij het licentiaat in de godgeleerdheid.

Reeds vanaf 1633 werden er aan hem opeenvolgende diensten in het kapittel toevertrouwd. Bovendien had hij de meest uitgebreide administratieve loopbaan, die men maar kon indenken. In eerste instantie staat hij voor de "grote vruchten" van het kapittel als "meier", vervolgens werd hij meier van de "distributies", daarop volgend brood-en wijnmeester gevolgd door actuarius of secretaris.

In 1643 werd hij scholaster en kort daarna draagt hij zijn Antwerps kanunnikaat over aan zijn neef Jan Van den Eede te Brussel, maar bij het intussen vrijkomen van een andere prebende van kanunnik te Antwerpen, bleef hij er dus te Antwerpen.

Wanneer  in 1652 bisschop Gaspar Nemius naar Kamerijk vertrok, werd kanunnik Van den Eede, lid van het vicariaat en aartspriester en werd hij daarenboven in 1654 tresorier. Van 1654 tot 1665 is hij "decanus Christianitatis" of landdeken en werd hij in 1665 benoemd tot aartsdiaken van Kamerijk.

Naar aanleiding van zijn 50-jarig kanunnikenambt, dat op 3 januari 1675 plaatsvond, werd hij door het kapittel vereerd met een aam Rijnwijn. Een eremis werd door de bisschop Capello opgedragen aan de jubilerende aartsdiaken en werd met een plechtige stoet rond het kerkhof onder tromgeroffel, fijfers en kanonschoten beëindigd. Een verslag daarvan bevind zich in de akten van het kapittel.

Een jaar na zijn viering, overleed bisschop Capello en was kanunnik Van den Eede 's Konings kandidaat ter opvolging. Zijn inwijding vond plaats op 31 oktober 1677 te Brussel met een plechtige inhaling te Antwerpen. Zijn leuze was een zinspeling op zijn eigen naam "Jure-jurando". Een goed jaar na zijn plechtige installatie overleed hij op 6 november 1678.

Zijn geschilderd portret, dat bewaard is gebleven werd door Jan Erasmus Quellin de jongere geschilderd. Een goede biografische weergave over bisschop Albertus Van den Eede, die door "Goetschalckx" werd weergegeven onder te titel van "Geschiedenis der kanunniken van O.-L.-V. te Antwerpen".

Brontekst: 
Zondagsvriend 20-11-1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten