Pagina's

maandag 18 juli 2011

Melchior Moretus (1573-1634)

Laatste update: 30-12-2013


Priester Melchior Moretus (1573-1634)
Melchior Moretus (1573-1634)
Melchior Moretus werd als tweede van tien kinderen van Jan Moretus en Martina Plantin geboren te Antwerpen op 20 april 1573 en was het geliefkoosde kleinkind van Christoffel Plantin.

Vanaf 1588, studeerde hij bij de paters Jezuïeten en zette vervolgens zijn studies voort te Douai en te Leuven in de godgeleerdheid. Als priester werd hij gewijd in 1598, die gepaard gingen met grootse feestelijkheden in het ouderlijke huis.

Een domper op de feestvreugde was, dat Melchior geestesziek bleek te zijn, voordat het jaar ten einde was. Hij kwam onder de zorgen van de cellenbroeders en bracht een tijd door te Kortrijk bij deken Wechtem, die zich over de jonge priester ontfermde.

Pas in het jaar 1600 keerde hij terug naar Antwerpen bij de Beggaarden (Bogaarden). Zijn broer Balthasar, die destijds een drukkerij had, spande zich in voor zijn zieke broer, om een prebende (soort vergoeding) van kanunnik te verkrijgen te Antwerpen. Daar slaagde hij niet in, maar wel bij het kapittel van St.-Amands. Melchior zou er verblijven tot in zijn laatste levensjaar. Hij keerde weliswaar naar Antwerpen terug, waar hij op 4 juni 1634 overleed.

Melchior was de eerste Moretus die het wapen der familie Grassis uit Piemont, tot dewelke zijn grootmoeder Adriana Gras, moeder van Jan Moretus behoorde, heeft gedragen. Dit wapen werd op zijn academische disputaties (wetenschappelijke discussies) gedrukt. Het zou vervolgens in de familie een blijvend gebruik blijven.

Het oudste ‘disputatie’die van Melchior gekend blijkt te zijn is van januari 1597, die het zedelijke vraagstuk van de manslag onder alle vormen behandeld. Vraagstukken als vruchtafdrijving en sterilisatie werden reeds onder beschouwing genomen. Een andere ‘disputatie’ was van 24 november 1597, die handelde over de simonie (soort handel in geestelijke goederen). Een studie daarover werd door Dr. De Mets tot stand gebracht, ( Les thèses à images du musée Plantin-Moretus, 1932).

De afbeelding die hier te zien is, dat in het Plantin-Moretus museum bewaard word, is van de Amsterdamse schilder Salomon de Bray, die in 1597 werd geboren.

Bron:
Zondagsvriend 23-01-1936
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey
© SABAM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten