Pagina's

maandag 18 juli 2011

Frans Jacob Stoop (1815-1861)


Stadsbouwmeester Frans Jacob Stoop (1815-1861)
Frans Jacob Stoop (1815-1861)
Frans Jacob Stoop werd te Antwerpen geboren in 1815. Hij was de zoon van Frans Stoop (1776-1857), die een bouwmeester was en professor aan de Academie. Frans studeerde bij meester Delin en werd leerling aan de academie. Hij onderscheidde zich al snel in allerlei prijskampen. In 1843 werd hij ingenieursbouwmeester. Een jaar later in 1844 volgde hij M. Serrure op als professor van bouwkunde aan de Academie.

In 1845 werd hij algemeen inspecteur der stadswerken van Antwerpen. Tien jaar later in 1855 werd hij aangeduid om Bourla op te volgen als stadsbouwmeester. De middelbare school voor meisjes in de Eikenstraat, de overwelving van de Minderbroederrui en het huis van de bestuurder van de Academie, … waren bouwwerken van Frans Stoop.

Maar Stoop stond bekend als een moedige man met een groots plichtsgevoel. Bij de brand van het Koninklijke Stapelhuis in 1857, had hij de heldhaftigheid tot roekeloosheid doorgezet. In 1859, bij een nieuwe brand, was hij andermaal in de weer. Bij de immense verwoestende brand op 2 december 1861, van de Belgische suikerraffinaderij en de Entrepot St.-Felix, vonden twee brandweermannen, acht soldaten en inspecteur Frans Jacob Stoop de dood. Enkele dagen nadien, bij de instorting van een muur van het desolate gebouw, kwamen nog eens 10 arbeiders (een andere bron spreekt van 9) om het leven. Het was voor de stad Antwerpen een brandramp om niet meer te vergeten.

Ter herinnering en verering aan de moedige man werd zijn naam vereeuwigd aan een straat die de Stoopstraat kreeg.

Bron:
Zondagsvriend 17-02-1935
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Noël De Mey
© SABAM

Melchior Moretus (1573-1634)

Laatste update: 30-12-2013


Priester Melchior Moretus (1573-1634)
Melchior Moretus (1573-1634)
Melchior Moretus werd als tweede van tien kinderen van Jan Moretus en Martina Plantin geboren te Antwerpen op 20 april 1573 en was het geliefkoosde kleinkind van Christoffel Plantin.

Vanaf 1588, studeerde hij bij de paters Jezuïeten en zette vervolgens zijn studies voort te Douai en te Leuven in de godgeleerdheid. Als priester werd hij gewijd in 1598, die gepaard gingen met grootse feestelijkheden in het ouderlijke huis.

Een domper op de feestvreugde was, dat Melchior geestesziek bleek te zijn, voordat het jaar ten einde was. Hij kwam onder de zorgen van de cellenbroeders en bracht een tijd door te Kortrijk bij deken Wechtem, die zich over de jonge priester ontfermde.

Pas in het jaar 1600 keerde hij terug naar Antwerpen bij de Beggaarden (Bogaarden). Zijn broer Balthasar, die destijds een drukkerij had, spande zich in voor zijn zieke broer, om een prebende (soort vergoeding) van kanunnik te verkrijgen te Antwerpen. Daar slaagde hij niet in, maar wel bij het kapittel van St.-Amands. Melchior zou er verblijven tot in zijn laatste levensjaar. Hij keerde weliswaar naar Antwerpen terug, waar hij op 4 juni 1634 overleed.

Melchior was de eerste Moretus die het wapen der familie Grassis uit Piemont, tot dewelke zijn grootmoeder Adriana Gras, moeder van Jan Moretus behoorde, heeft gedragen. Dit wapen werd op zijn academische disputaties (wetenschappelijke discussies) gedrukt. Het zou vervolgens in de familie een blijvend gebruik blijven.

Het oudste ‘disputatie’die van Melchior gekend blijkt te zijn is van januari 1597, die het zedelijke vraagstuk van de manslag onder alle vormen behandeld. Vraagstukken als vruchtafdrijving en sterilisatie werden reeds onder beschouwing genomen. Een andere ‘disputatie’ was van 24 november 1597, die handelde over de simonie (soort handel in geestelijke goederen). Een studie daarover werd door Dr. De Mets tot stand gebracht, ( Les thèses à images du musée Plantin-Moretus, 1932).

De afbeelding die hier te zien is, dat in het Plantin-Moretus museum bewaard word, is van de Amsterdamse schilder Salomon de Bray, die in 1597 werd geboren.

Bron:
Zondagsvriend 23-01-1936
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey
© SABAM

Jos Jaak Ducaju (1823-1891)

Laatse update: 30-12-2013

Beeldhouwer-kunstschilder Jos Jaak Ducaju (1823-1891)
Jos Jaak Ducaju (1823-1891)
Jos Jaak Ducaju werd te Antwerpen geboren op 31 augustus 1823. Op amper 9-jarige leeftijd ging hij in de leer bij beeldhouwer Govaerts en vervolgens bij Van der Meer. Op de Academie behoorde Ducaju tot de beste leerlingen.

Pas 18 jaar geworden, vervaardigde hij de bekende Boduognatgroep, die eigenlijk voor Brussel bestemd was. Uiteindelijk werd ze te Antwerpen geplaatst in 1861. Hiermee verwierf de jonge kunstenaar in 1848 te Brussel de gouden medaille.

Volgende standbeelden zijn van Ducaju: ‘David Teniers en baron Leys te Antwerpen, van Mudaeus te Brecht, van Mozart in het hof van de Koninklijke Harmonie te Antwerpen,…’ Ducaju was niet alleen beeldhouwer, maar schilderde vervolgens het doek: ‘De H. Elisabeth of het mirakel der rozen’. Dit doek werd door het Staatsbestuur voor het Museum van Brussel aangekocht.

Vanaf 1865 was hij lid der Koninklijke Academie, lid der Commissie van Monumenten, lid van de Commissie van het Museum van Oudheden (Steen) en vervolgens professor aan de Academie van Schone kunsten.

Als algemeen bekende en bemind figuur in het Antwerpse kunstenaarsleven, overleed Ducaju op 5 juli 1891. Bij zijn begrafenis werden, lijkredes uitgesproken door, Fred De Laet en door meester Van der Ouwera.

Bron:
Zondagsvriend 21-07-1935
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey
© SABAM