Pagina's

zaterdag 2 april 2011

Samuël Coucke (1833-1899), Ridder van het H. Graf

Laatste update: 02-01-2014

Samuël Coucke ondernam in 1882 met nog twee andere Brugse stadsgenoten een reis naar het Heilig Land, om daar Jeruzalem en andere merkwaardige plaatsen van de vermaarde streek te bezoeken. Op aandringen van zijn vrienden stemde hij toe, om in de Broederbond, een reeks voordrachten te geven. Op deze manier zouden de leden meer te weten komen over de merkwaardigheden van zijn lange ondernomen gevaarvolle reis. Op zondag 16 maart 1884, gaf Samuël Coucke in een propvolle zaal zijn wedervaren ten beste, wat de moeite waard bleek te zijn.

Hij vertelde op een gemoedelijke toon hoe hij, na afscheid genomen te hebben van zijne dierbare gade en kinderen, Frankrijk doorreisde en eindelijk in Marseille aankwam. Daar waren toen 1.200 pelgrims van alle landen en standen bijeen gekomen, om met hem de reis te ondernemen. De dag der inscheping beukte een storm zo geweldig te keer, dat het onmogelijk was met de twee voorziene schepen, te vertrekken met de bedevaarders naar het H. Land. Daags nadien, wanneer de storm geluwd was, waagden de twee zeekapiteins het om te vertrekken en de zee over te steken. Vanaf dan waren de bedevaarders ter bescherming van de Moeder Gods Maria overgeheveld.

Spreker verhaalde, welke gevaren, godsdienstige en indrukwekkende plechtigheden aan boord van het schip zich afspeelden, hoe zij de baai van Jaffa bereikten én er de grond betraden waar onze Zaligmaker zijn leven had doorgebracht, welke hij met zijn bloed heeft geheiligd.

Meer dan een uur lang heeft Samuël, de belangstelling van zijn toehoorders weten te onderhouden en zou in een andere te houden spreekbeurt, de merkwaardigheden en aandoeningen, die hij in het Heilig Land gezien en gesmaakt had, bekend maken.

Gazette van Brugge, zaterdag 22 maart 1884
Noël De Mey
© Sabam

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten