Pagina's

vrijdag 1 april 2011

Ontploffing van dynamiet te Ganshoren

Op vrijdag 23 februari 1883, gebeurde er nabij Laken, waar onze koning verbleef een ontploffing. Volgens inlichtingen moet dit het werk geweest zijn van een samenzwering van anarchisten, tegen het leven van onze koning.

De burgemeester gevolgd door zijn gevolg gingen kijken waar dat de ontploffing juist had plaatsgevonden en ontdekten niet ver van het kasteel in een kleine gracht een gekwetste man enigszins bedwelmd liggen. Hij bleek heel verminkt te zijn tot bloedens toe. Zijn rechterarm en been waren deels afgerukt. Een andere kerel zat bij hem, die het hazenpad koos, wanneer hij de burgemeester en zijn equipe zag naderen.

Procureur des Konings dhr. Willemaers, vergezeld door substituut dhr. Dehoon en onderzoeksrechter dhr. Hallet deed de onbekende man aanhouden voor verdere ondervraging. Het zou gaan om een zekere heer Cyvoct of Didier Antoine, die tijden zijn ondervragingen verschillende namen opgaf zoals: Calvi Sivouri, Didier en Civort.

Substituut dhr. Dieudonné richtte een onderzoek uit in een huis gelegen in de Dweerstraat te St. –Joost-ten-Node en daarna in een huis gelegen in de Associatiestraat bij heer Delsaut een lid van het comiteit der anarchisten, die Louise Michel geherbergd heeft.Tijdens haar verblijf in Brussel, werden daarbij de drie reiskoffers in beslag genomen.

Op de plaats vond men stukken van een bom die met dynamiet geladen was, die in de omgeving heel wat bomen had doen sneuvelen. De gevluchte man die achteraf te Ganshoren werd aangehouden, omdat hij al het nieuws aan het verspreiden was, werd voor verder verhoor naar Brussel gebracht.

Weversambachtsman Cyvoct Antoine-Marie, geboren in Lyon op 28 februari 1861, was lid van een anarchistengroep uit Lyon, dat bij verstek veroordeeld werd tot zeven jaar naar aanleiding van de onlusten te Montceau-les-Mines. Daar zou hij beschuldigd zijn geweest van een moord te Lyon op dhr. Mevodu en van moordpogingen op zes andere personen. Hij werd daarvoor bij verstek veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, 2.000 fr.boete, 10 jaar onder politietoezicht geplaatst en voor 5 jaar ontzegd van zijn burgerrechten.

Tijdens zijn langdurig verhoor gaf Cyvoct geen enkele krimp van emotie. Alleen wanneer hij vernam dat zijn compagnon Metayer overleden was, doch herpakte zich snel. Wanneer men echter duidelijk maakte dat men de vrouw, ene Bancas op het spoor was die zijn maîtresse bleek te zijn, werd hij zenuwachtig, omdat hij wist dat zij zou praten.

De geheimzinnige gebeurtenis te Ganshoren, lieten toe, dat de twee anarchisten die in handen van justitie waren, inderdaad gelast waren met een aanslag in opdracht van de ‘Révolution Cosmopolite et Sociale’. De aanhouding werd achteraf ook bevestigd van ten minste twintig personen die deel uitmaakten van de anarchistengroepering of socialistische partij.

De gekwetste gekend onder de naam Paul Metayer, geboren te Lyon in 1863 en woonachtig in Alexandrië, zou eveneens deel uitmaken van deze groepering. Hij was een liefhebber van chemie, die in het bezit was van vuurwerkstof, die door wrijving tot ontploffing was gekomen, aldus de verklaringen. De onfortuinlijke overleed later aan zijn verwondingen op 26 februari 1883.

De opzoekingen over de complotten, die anarchisten in Brussel beraamden werd met alle ijver door de politiediensten verder gezet. Wat leidde tot de aanhouding van nog een anarchist, die verklaarde Imboschi te zijn, maar bekende uiteindelijk Federscher te heten. Volgens zijn verklaring had hij deze valse naam toegeëigend om zich te onttrekken aan de gevaren waaraan hij was blootgesteld als socialist. Hij werd geboren in Bessarabië en dus van Russische oorsprong (later zou blijken dat hij van Roemeense afkomst was). Huiszoekingen volgden elkaar op in Brussel en Verviers.

Cyvoct Antoine-Marie, 22 jaar oud, wever te Lyon, wonende in de rue Traversière, te St.-Joost-ten-Node, beschuldigd volgens het mandaat van verzending:
Wapens door de wet of door de reglementen van het openbaar bestuur verboden, te hebben gemaakt, verkocht, te koop gesteld of uitgedeeld. Vervolgens in het openbaar de naam van Didier te hebben aangenomen, die hem niet toebehoorde.

Didier Jean-Antoine, geboren te Lyon in 1855, bediende en woonachtig te Brussel, Zilverstraat 13, beschuldigd van openbare schriftvervalsing. Didier had Cyvoct voorzien van de nodige valse papieren.

Gregoire Noukimoff Federscher alias Isaac Imboschi. Hij was van Roemeense afkomst, 26 jaar oud, geboren te Touchi of te Beltei, woonachtig in rue de l’Assocation te Brussel, werd ervan beschuldigd een valse naam gebruikt te hebben. Buiten de naam Imbochi, had Federscher nog de naam van Stambo aangenomen.


Gazette van Brugge, maandag 26, woensdag 28 februari, zaterdag 3, maandag 5, woensdag 7, zaterdag 10, maandag 19 en woensdag 28 maart en maandag 9 april 1883
Noël De Mey
© Sabam

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten