Pagina's

vrijdag 1 april 2011

De oudste gazetten van België

Laatste update: 03-01-2014

In de 'Avenir Belge' las men:

Het oudste dagblad dat in België gekend is, was opgesteld in het Vlaams te Antwerpen, en heette 'De Courante'. Het was een aankondigingsblad voor de koophandel, waardoor kooplieden van Antwerpen aan hun correspondenten van Venetië de namen van de schepen lieten kennen, die in hun haven aangekomen waren.Eerste Gazette Universele van 1621
Graaf van Bucquoy aan het
hoofd van 10.000 man overwint
de Bohemen in Oostenrijk en maakt
2.000 gevangenen. Zes banieren,
drie klaroenen en 2 stuks geschut
behoorden tot zijn buit.
13 maart 1620
Een artikel uit het Zondagvriend van 10 april 1932 schrijft dan weer, dat de oudste gazetten dateren voor 1620. In de "Gazette Universele" uit 1621, met daarin naar alle waarschijnlijkheid de oudste illustratie, door Antwerpenaar Abraham Verhoeven gemaakt, was amper een hand groot. Zijn gazetten bestonden soms uit 16 bladzijden of meer al naar gelang de instroom van nieuwsberichten.

Daar Verhoeven een etser was van beroep, zette hij er dikwijls gravuren in van eigen hand, wat dan weer mooier oogde. Oorspronkelijk kwam het blad twee-tot driemaal uit per maand. Maar in zijn uitgavenummer van 1617 kondigde Verhoeven aan, dat zijn "Gazette" met een regelmaat van acht à negen dagen zou verschijnen.

Tweede Gazette Universele van 1621
Gazette Unversele van
14 januari 1621
Keizer Ferdinand door
Abraham Verhoeven geëtst

Rijk werd etser-drukker-uitgever Verhoeven er niet van. Er werd destijds maar 2 stuivers per nummer aangerekend, wat geenszins zijn kosten dekte. Het duurde niet lang of hij zat tot over zijn oren in de schuld. Daar hij zijn schuldeisers niet meer kon betalen, werd Verhoeven gerechtelijk gedagvaard en veroordeeld. Op zijn drukpers en bezittingen werd er beslag gelegd en kwam zijn "gazette" in het bezit van Willem Verdussen in 1637.


Hoofd, Gazette van Brugge, 01-08-1883
Gazette van Brugge
woensdag 1 augustus 1883
Het oudste dagblad van Brussel dagtekent van 1649, onder de naam van 'Relations Véritables' en later 'La Gazette'. Er waren twee andere Gazetten in het jaar VI van de Republiek. In 1842 was er het blad 'L'Etoile', een avondblad omstreeks het jaar XII. Er was geen blad waarvan de titel eertijds ook niet bestond, uitgenomen misschien 'La Casserole' en 'Le Tirailleur'.

Wat nu de oudste gazetten betrof in Oost-en West-Vlaanderen, die toen als twee oudste bestonden, waren naar alle waarschijnlijkheid de 'Gazette van Gent', die toen meer dan twee eeuwen geleefd had en de 'Gazette van Brugge', die in 1793 zijn eerste editie zag verschijnen en weldra 100 jaar zou bestaan.


Gazette van Brugge, zaterdag 16 februari 1884
Gazette Universele van 14-01-1621
Zondagsvriend 10 april 1932
© Sabam

Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten