Pagina's

zaterdag 10 januari 2009

Brugse Combattant Boudewijn Craeye van 1830

Laatste update: 12-12-2013

Wie was deze kranige voormalige Brugse oud-strijder van 1830?Geboorteakte Boudewijn Craeye 25-02-1810. Stadsarchief van Brugge
Geboorteakte Boudewijn Craeye
Stadsarchief van Brugge
Boudouin Craeye werd op 25 februari 1810 te Brugge geboren  in de Hauwerstraat (rue de la Hache) nr. 33. Hij was de zoon van het echtpaar Joseph Craeye, een hovenier die omstreeks 1771 werd geboren en van Anne Marie de Clerck. Zij werd te Oostende geboren omstreeks 1780.

In de telling van 1830-1846, was het gezin Craeye-de Clerck, woonachtig in de Balstraat A7/41 7°. Dit gezin bestaat uit Anna (°1805), Boudouin (°1810), zie zijn geboorteakte, Bernard (°1812), Fransiscus (°1815), Paulina (°1816) en Joannes (°1823). Er was toen ook sprake en melding van een onwettig kind van vrouw Anna de Clerck, vermeld François (°1830).

Op 23 oktober 1839 huwt schoenmaker, Boudouin Craeye met Theresia Coleta Lybaert. Zij werd te Brugge geboren op 1 juni 1818 en was de dochter van werkman, Petrus Lybaert en Coleta Maes. Bronnen melden dat haar vader te Tielt op 8 december 1833, overleed.


Huwelijksakte Boudewijn Craeye, 23 oktober 1839. Stadsarchief van Brugge.
Huwelijksakte
Boudewijn Craeye.
Stadsarchief Brugge

Het gezin Boudouin en Theresia verhuizen naar de Balstraat A7/41 5° (schoenmakersrente, waar dat nu het museum van Volkskunde gelegen ligt). De verhuis vond plaats op 12 augustus 1840. De uitbreiding van het gezin laat niet lang op zich wachten, want nauwelijks een week later wordt hun eerste kindje geboren en zou verder uitbreiden met volgende kinderen: Philomena geboren op 11 september 1840, Charlotte werd in 1842 geboren, Leocadia in 1845, Elisabeth in 1850, Anette in 1856, Marie in 1858, Gabrielle in 1866 en tenslotte werd hun enige zoon Leon in 1868 geboren.

Van de dochters werden volgende gegevens teruggevonden:
Elisabeth huwde met Emile Vandermeersch (Ieper °1851) op 31 juli 1872;Gabrielle huwde met Arthur Ardenois. Hij overleed in 1890. Zij op 15 augustus 1939. Marie huwde met Désiré Van Iseghem op 10 augustus 1881.

Boudewijn zijn rol tijdens en na de Belgische omwenteling in 1830Belgische patriotten worden onder vuur genomen door de Hollanders op de Brugse Markt tijdens de woelige septemberdagen van 1830.
Sfeerbeeld tijdens de woelige
septemberdagen van 1830 op de Brugse
Markt. De Hollanders open het vuur
tegen de Belgische patriotten.
Verzameling Noël De Mey
Boudouin Craeye leverde in 1830, strijd op 20-jarige leeftijd tegen de Hollanders met nog tal van andere Brugse stadsgenoten van weleer, tijdens deze woelige septemberdagen.


Vijf combattants van 1830 woonden de plechtigheden bij n.a.v. de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid op de Brugse Markt in 1905.
Vijf combattants van 1830 tijdens het
patriotisch feest, dat op 31 juli 1905
op de Brugse Markt plaatsvond.
Verzameling Noël De Mey
Na deze omstreden periode bleef Boudouin in Brugge wonen. De volkstelling van 1866-1880, duidde aan dat gezin in de Peperstraat A11/66 (nu nr. 122) woonde. Vervolgens ging het vanaf 1900-1910 naar de Violierstraat B/50. 

Drie jaar eerder, in 1905 n.a.v. de viering van 75 jaar België, werd hij met andere oud-strijders op de Brugse Markt gehuldigd, met de medaille van het Herinneringskruis. In 1908, op 97-jarige leeftijd, overleed Boudewijn Craeye als laatste Brugse oud-strijder van 1830, op 26 januari 1908.


Aanvullende gegevens over Boudewijn Craeye (1810-1908)

Dit leverde nog volgende informatie op, tijdens een nazicht in het stadsarchief van Brugge. De telling van 1900-1910, vermeld dat Boudewijn Craeye in de klapper genoteerd staat als woonachtig in de Violierstraat (nr. onleesbaar). Vervolgens verwijst men naar het bevolkingsboek van de telling 1900-1910, nr. 19, blz. 84, waar dat hij ingeschreven staat in de Violierstraat 50. Later werd dit nr. 48. 

Boudewijn zou later, nadat hij weduwnaar geworden was, bij zijn dochter Gabrielle en schoonzoon Arthur Ardenois inwonen. Hier werd melding gemaakt dat hij geboren zou zijn op 19 maart 1810 te St.-Andries, maar dit wordt door zijn geboorteakte tegengesproken. Daarin staat héél duidelijk vermeldt, dat hij op 25 februari 1810 werd geboren (aktnr. 193 van 1810).

Begrafenisplechtigheid met nationale eerBoudewijn Craeye in zijn oorpsronkelijk patriotisch plunje en begrafenisplechtigheid in de Magdalenakerk van Brugge.
Boudewijn Craeye in zijn
oorspronkelijk plunje.
Magazine "Het Ideaal" Utrecht
Verzameling Jaak Rau
De begrafenisplechtigheid vond plaats op 31 januari 1908, onder algemene grote belangstelling. De Stad Brugge droeg dé alle daaraan verbonden kosten, als waardering voor hun stadsgenoot.
Reeds vroeg in de morgen stond het volksrijke kwartier uit de Violierstraat, waar de overledene woonde, de menigte samen. Een der eerste prominente burger die aankwam, was baron Ruzette, gouwheer der provincie, naar het sterfhuis, om zijn medeleven aan de familie over te maken. Samen met hen ontving hij de overheden en vrienden van de afgestorvene en nabestaanden.

In de rouwkapel van het sterfhuis, dat volledig getooid was in het zwart, stond de lijkbaar, waarop het uniform met de eretekens van de oud-strijder lagen. Voor de kist stond het vaandel van de maatschappij der kinderen van de oud-strijders, terwijl twee leden de wacht hielden. Ongeveer driekwartier gingen de overheden, vrienden, gewezen wapenbroeders en buren voorbij de lijkbaar, om een laatste groet te brengen.

Onder de vele aanwezigen bemerkte men: generaal Van Vinckenroy en zijn stafofficier; korpsoverste, kapiteinbevelhebber Chomé; intendant Marissal; de schepenen en gemeenteraadsleden, van Caloen, Goethals en De Wulf; de voorzitter van de Koophandelsrechtbank Serweytens; de bevelhebber van de jagers te voet, Willems met daarbij nog een afvaardiging; de bestuurder van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Verschaeve; arrondissementscommissaris, Coppieters; bijna alle officieren van het 4e linieregiment; de stadssecretaris, De Randt; de stadsontvanger, Dugardyn; de bestuurder der borstelfabriek van Delhaize, Pouillion; de voorzitter van Brugge Voorwaarts, majoor Soleil…


Om 10u00, kwam de geestelijkheid van de H. Magdalenakerk de overledene afhalen. Buiten werd er halt gehouden, daar de vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse zaken, dhr. Verschaeve, in naam van de regering een redevoering uitsprak, om hulde te brengen aan de overleden oud-strijder. Na hem sprak dhr. J. Holstert, de secretaris der Maatschappij van de kinderen der oud-strijders, om de stad Brugge te prijzen, die door deze plechtige begrafenis, het bewijs leverde, dat het de gedane diensten wist te waarderen, die de bevrijders van het Vaderland bewezen hadden.

Overlijdensakte van Boudewijn Craeye van 26-01-1908. Stadsarchief van Brugge.
Overlijdensakte Boudewijn Craeye
Stadsarchief Brugge

Daarop werd de stoet gevormd en in beweging getrokken, die sereen zijn weg vond onder tromgeroffel die oud-soldaten ten beste gaven, met daarbij hun vaandels. De vlag van de stad Brugge werd vóór de lijkkist gedragen.

De hoeken van het baarkleed werd gedragen door dhr. Verschaeve, gouverneur Ruzette, volksvertegenwoordiger dhr. Standaert en schepen van Caloen. Achter de kist stapte generaal Van Vinckenroy met zijn stafofficier, gevolgd door de familieleden van de afgestorven oud-strijder met een massa aan volk.

In de H. Magdalenakerk van Brugge, was de lijkdienst indrukwekkend en duurde de offerande bijzonder lang. Pas om 11u30 werd de godsdienstige plechtigheid beëindigd. Een stoet werd terug gevormd en na de inzegening van het stoffelijke overblijfsel van de oud-strijder, werd het op de lijkwagen van 1ste klas geplaatst en door de talrijke overheden, familie en vrienden, naar zijn laatste rustplaats gebracht.


Postkaartfoto uit 1905, waarop negen oud-strijders staan van 1830.
Een andere Brugse wapenbroeder, Eugène Dominique Hespeel, die te Brugge, op
12 mei 1814 werd geboren, overleed niet in zijn geboortestad, maar te Antwerpen
op 14 juli 1908. Deze voormalige oud-strijder overleed, vier maanden later, na
Boudewijn Craeye. Rechtstaand en zittend links nog twee uit Brugge afkomstige
oud-strijders uit 1830, waaronder de in rand vermeldde Hespeel.


Linken:

Bronnen:Stadsarchief van Brugge (SAB): bevolking en burgerlijke stand
L’Illustration Belge, 13-08-1905
Gazette van Brugge, 01-02-1908
Magazine, ‘Het Ideaal’, uit Utrecht, 22-02-1908
Koninklijk Legermuseum van België
Verzameling Jaak Rau
Verzameling Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
©SABAM 2008


1 opmerking: